42. ALDIZKARIA - 2024ko otsailaren 27a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

17/2024 FORU AGINDUA, otsailaren 9koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, proiektu hau behin-behinekoz onesten duena: "N-121-A errepidea 2+1 motako bide bihurtzea, 22+500 KPtik 35+300 KPra bitarte (Arraizko Benten ingurabidea)".

N-121-A errepidea errepide arrunta da, Nafarroako bide-sarearen barruan ezaugarri bereziak dituena. Alde batetik, penintsularen eta Europaren arteko lotura garrantzitsuenetako bat da, eta, bestetik, Nafarroako iparraldea Iruñearekin eta Foru Komunitateko gainerako eskualdeekin lotzeko bide nagusia da, eta horrek garrantzi handia ematen dio eskualde horren garapen ekonomikoari begira.

Hori dela eta, errepidean bat egiten dute ibilbide labur eta ertainak egiteko tokiko trafikoak –trafiko arina, batez ere– eta ibilbide luzeko trafikoak –trafiko astuna, gehienbat–, eta horrek errepidearen zerbitzuaren kalitatea murriztea dakar, batez ere bide-segurtasunari dagokionez.

Trazadura bihurgunetsua du, lurraren orografia dela eta, eta ingurumenaren aldetik balio handia duen ingurunetik igarotzen da.

N-121-A errepidearen akatsak konpondu nahian, eta, ondorioz, ibilgailu arinen zirkulazioa errazteko eta bide-segurtasuna handitzeko asmoz, Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiak, errepidearen funtzionamenduari buruzko azterketa bat egin ondoren, N-121-A errepidea 2+1 motako errepide bihurtzea erabaki zuen.

Proiektu horretan definitutako obrei esker, errepidea 2+1 motakoa bihurtuko da bi azpitartetan: 22+500 KPtik Belateko tunelaren hegoaldeko ahorainokoan, eta Almandozko tunelaren iparraldeko ahotik 35+300 KPra artekoan.

Trazadura berriak ingurabide tarte bat ere badu, 22+900 KPan hasi eta Belateko tunelaren igoera hastean amaitzen dena (26+050 KP), Arraizko Bentak pasata, gaur egungo zeharbidea kentzeko.

Proiektuak, orobat, lotura berri bat definitzen du, pisu erakoa, N-121-A errepidearen eta NA-4230 errepidearen arteko loturari konponbidea emateko, Belateko eta Almandozko loturak aldatzen ditu, abiadura aldatzeko erreiak luzeagoak izan daitezen –Errepideen jarraibideen 3.1 IC trazadura arauan bildutako parametroekin bat–, zubibide bat eraikitzen du Ultzama ibaiaren gainetik, eta egitura berri bat Legartza errekaren gainetik.

Egitura horiekin batera, proiektuan faunarako berariazko bi pasabide berri aurreikusi dira, ugaztun handientzako, bat goiko aldetik eta bestea behekotik, azpiegitura berriaren iragazgaiztasuna ziurtatzeko.

Proiektua jendaurrean jartzeko erredaktatu den dokumentuan jaso egin dira Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legeak eskatutako agiriak.

Horrenbestez, bat etorriz Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak txostenean jaso eta proposatu duenarekin, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen azaroaren 15eko 249/2023 Foru Dekretuak xedatzen duenarekin,

AGINTZEN DUT:

1. Proiektu hau behin-behinekoz onestea: "N-121-A errepidea 2+1 motako bide bihurtzea, 22+500 KPtik 35+300 KPra bitarte (Arraizko Benten ingurabidea)".

2. Hasiera ematea proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari. Ondasun eta eskubide horien zerrenda eranskinean jaso da.

3. Proiektua jendaurrean jartzea hilabetez, bai proiektuaren eduki teknikoari dagokionez, bai lurrak okupatu beharrari dagokionez, desjabetzearen ondorioetarako. Epe horretan, egokitzat jotzen diren ohar edo alegazioak egiten ahalko dira, idatziz. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Lurralde Kohesiorako Departamentuko Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiaren web-orrian eta Lantz, Ultzama eta Baztango udaletxeetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web-orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Lantz, Ultzama eta Baztango udalei, eta horiek premiatzea bakoitzak bere iragarki taulan argitara dezan.

Iruñean, 2024ko otsailaren 9an.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Óscar Chivite Cornago.

ERANSKINA.–TRAZADURA PROIEKTUA. N-121-A ERREPIDEA 2+1 MOTAKO BIDE BIHURTZEA, 22+500 KP-TIK 35+300 KP-RA BITARTE (ARRAIZKO BENTEN INGURABIDEA)

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA
ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA m²

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

LANZKO UDAL-MUGARTEA

LA-02

Lanzko Udalaren herri-lurrak

969

5

46H

Belardia

144

5

46L

Lehorreko alorra

610

5

46F

Belardia

1283

5

46C

Lehorreko alorra

1911

5

46B

Belardia

LA-03

Lanzko Udalaren herri-lurrak

1046

5

256A

Lurzorua

LA-04

Galarregui Echenique, Máximo

519

5

266A

Lehorreko alorra

LA-06

Lanzko Udalaren herri-lurrak

16977

5

197G

Belardia

17696

5

197E

Hariztia

12300

5

197D

Belardia

94

5

197B

Larreak

LA-07

Lanzko Udalaren herri-lurrak

32

5

200D

Larreak

LA-08

Lanzko Udalaren herri-lurrak

12

5

198A

Larreak

LA-09

Lanzko Udalaren herri-lurrak

183

5

199A

Larreak

ULTZAMAKO UDAL-MUGARTEA

UL-01

Galarregui Iparrea, Ana Isabel

105

8

1B

Belardia

Galarregui Iparrea, Juan Martin

Galarregui Iparrea, Miguel Ángel

UL-04

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

2308

8

55H

Hariztia

UL-05

Gubia Iriberri, Juan José

5556

8

31A

Lehorreko alorra

UL-06

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

6190

8

41A

Lehorreko alorra

303

8

41C

Larreak

UL-07

Casimiro Cardesa, María Felipa

3290

8

40C

Belardia

Ibarra Echenique, José María

Echenique Barberena, Eusebia

UL-08

Larrainzar Erviti, Pedro

9089

8

42A

Belardia

UL-09

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

8923

8

49A

Lehorreko alorra

538

8

49B

Askotariko zuhaitzak

UL-10

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

1301

8

47A

Larreak

1263

8

47B

Askotariko zuhaitzak

UL-11

Iragui Arce, Fernando

7775

8

51A

Belardia

UL-12

Iragui Arce, Fernando

6834

9

35A

Belardia

UL-13

Barreneche Oyarzun, Juan Pedro

9865

9

34A

Lehorreko alorra

UL-16

Hualde Tapia, Luis Enrique

181

9

38A

Lehorreko alorra

UL-18

Etxenike Gubia, Alberto

790

9

41A

Belardia

UL-19

Ezcurra Aramburu, María Josefa

17

9

70B

Lehorreko alorra

732

9

70A

Lehorreko alorra

UL-20

Barreneche Oyarzun, Juan Pedro

9005

9

40A

Belardia

UL-21

Jaunsaras Braña, Pedro

25657

9

69A

Belardia

Migueltorena Ariztegui, María Coro

UL-22

Jaunsaras Braña, Pedro

2239

9

68A

Belardia

Migueltorena Ariztegui, María Coro

UL-23

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

1102

9

101A

Larreak

UL-24

Ezcurra Aramburu, María Josefa

443

9

99A

Belardia

UL-25

Barreneche Oyarzun, Juan Pedro

1439

9

100A

Belardia

UL-26

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

464

9

67B

Hariztia

UL-27

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

6554

9

348D

Belardia

15755

9

348A

Belardia

8342

9

348B

Hariztia

104

9

348C

Pagadia

UL-28

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

3184

9

96C

Lehorreko alorra

UL-29

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

5861

9

95D

Hariztia

2690

9

95A

Pagadia

UL-30

Casimiro Cardesa, María Felipa

68

9

93A

Belardia

Ibarra Echenique, José María

370

9

93C

Askotariko zuhaitzak

Echenique Barberena, Eusebia

UL-32

Arraitz-Orkingo herri-lurrak

2592

9

92A

Larreak

UL-33

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

2482

9

155A

Askotariko zuhaitzak

UL-34

Arraitz-Orkingo herri-lurrak

1524

9

91A

Larreak

UL-35

Larrayoz Arregui, Francisco Javier

183

9

90A

Belardia

UL-36

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

591

9

89A

Pagadia

UL-37

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

5770

9

162A

Pagadia

BAZTANGO UDAL-MUGARTEA

BA-07

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

23

84

168A

Larreak

BA-08

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

580

84 84

167A

Larreak

BA-09

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

42

165A

Zuhaixkak

Hondakindegiek ukitutako lurzatiak

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI. BAT.

OKUP. m²

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

LANZKO UDAL-MUGARTEA

LA-05

Galarregui Echenique, Máximo

1413

5

265A

Belardia

LA-10

Lanzko Udalaren herri-lurrak

40

5

191A

Larreak

12966

5

191G

Belardia

22915

5

191J

Belardia

LA-11

Barragan Lacunza, Carlos Enrique

1

5

192A

Belardia

ULTZAMAKO UDAL-MUGARTEA

UL-03

Iraizoz Cia, Eneko

25527

8

54A

Belardia

BAZTANGO UDAL-MUGARTEA

BA-10

Arrechea Perurena, Juan Bautista

4000

2

317A

Belardia

BA-11

Gartxitorena Arraztoa, Koldo

7113

2

318A

Belardia

BA-12

Gartxitorena Arraztoa, Koldo

4027

2

319A

Belardia

BA-13

Oscoz Equioiz, Juan José

535

2

315A

Belardia

BA-14

BEOLA S. L.

315

2

537B

Belardia

Bilketek eta instalazio lagungarriek ukitutako lurzatiak

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT.

OKUP. m²

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

ULTZAMAKO UDAL-MUGARTEA

UL-14

Iragui Arce, Fernando

1247

9

36A

Belardia

UL-15

Iragui Arce, Fernando

11354

9

37A

Belardia

UL-19

Ezcurra Aramburu, María Josefa

13363

9

70A

Lehorreko alorra

Ukitutako zerbitzuak berrezartzea

–Zuntz optikoa eta telefono lineak.

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUN

EZARPENA ml-m²

EUSKARRIA-KUTX. m²

ALDI BAT. OKUP. m²

ZERB. MOTA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

LANZKO UDAL-MUGARTEA

LA-02

Lanzko Udalaren herri-lurrak

3

4

-

2

FO

5

46I

Larreak

56

155

-

115

FO

5

46H

Belardia

84

262

2

166

FO

5

46F

Belardia

220

634

8

445

FO

5

46C

Lehorreko alorra

179

523

8

358

FO

5

46B

Belardia

LA-03

Lanzko Udalaren herri-lurrak

94

186

-

191

FO

5

256A

Lurzorua

LA-04

Galarregui Echenique, Máximo

368

824

3

721

LT

5

266A

Lehorreko alorra

LA-06

Lanzko Udalaren herri-lurrak

4

28

7

18

LT

5

197E

Hariztia

LA-07

Lanzko Udalaren herri-lurrak

10

30

-

19

FO

5

200E

Belardia

ULTZAMAKO UDAL-MUGARTEA

UL-01

Galarregui Iparrea, Ana Isabel

112

409

3

225

LT

8

1B

Belardia

Galarregui Iparrea, Juan Martin

Galarregui Iparrea, Miguel Ángel

UL-06

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

208

534

6

427

FO

8

41A

Lehorreko alorra

8

27

-

16

FO

8

41C

Larreak

UL-09

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

118

288

2

237

FO

8

49A

Lehorreko alorra

71

258

4

140

FO/LT

8

49A

Lehorreko alorra

48

142

-

101

FO/LT

8

49B

Askotariko zuhaitzak

UL-20

Barreneche Oyarzun, Juan Pedro

46

125

-

-

LT

9

40A

Belardia

UL-25

Barreneche Oyarzun, Juan Pedro

158

531

4

324

FO/LT

9

100A

Belardia

UL-29

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

32

65

-

65

FO

9

95D

Hariztia

UL-30

Casimiro Cardesa, María Felipa

31

51

-

71

FO

9

93A

Belardia

Ibarra Echenique, José María

70

143

-

134

FO

9

93C

Askotariko zuhaitzak

Echenique Barberena, Eusebia

UL-32

Arraitz-Orkingo herri-lurrak

164

583

21

324

FO

9

92A

Larreak

UL-33

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

427

1458

30

866

FO

9

155A

Askotariko zuhaitzak

UL-34

Arraitz-Orkingo herri-lurrak

62

233

3

122

FO

9

91A

Larreak

UL-35

Larrayoz Arregui, Francisco Javier

42

131

3

88

FO

9

90A

Belardia

UL-36

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

112

378

9

226

FO

9

89A

Pagadia

UL-37

Arraitz-Orkingo Kontzejuaren herri-lurrak

268

923

36

596

FO

9

162A

Pagadia

BAZTANGO UDAL-MUGARTEA

BA-08

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

4

24

3

-

FO

84

167A

Larreak

Iragarkiaren kodea: F2402550