102. ALDIZKARIA - 2024ko maiatzaren 17a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Indize zuzentzaile berriak onartzea

2024ko maiatzaren 6an, Iruñerriko Mankomunitateko lehendakariak 211/2024 Ebazpena eman zuen. Hona hemen testu osoa:

"2024ko hiri-hondakinak kudeatzeko zerbitzuak emateagatiko tributu-izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzen dituen ordenantzak, II. eranskinean, 4. erabilpen-kodeari (etxebizitza) dagozkion udalez udaleko koefiziente zuzentzaileen aplikazioa ezartzen du, ondasun horien zerga-oinarriak berdintzeko xedearekin, nabarmena baita Mankomunitatearen esparruan dagoen desberdintasuna. 2024ko ekitaldian aplikatzen diren koefizienteak 2023ko urrian zeuden Nafarroako Lurralde Aberastasuneko Erregistroko erregistro-balioak kontuan hartuta onartzen dira. Horregatik, ordenantza horrek ondokoa aurreikusten du: "2024ko ekitaldian balorazio-ponentzia berririk indarrean jarriko balitz, delako udalaren koefiziente zuzentzailea moldatu beharko litzateke, katastro-balioak aldatu izan litezkeeneko proportzioan".

199. zenbakiko Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 2023ko irailaren 22an, BURLATAKO balorazio-ponentzia onartu zen behin betiko.

209. zenbakiko Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 2023ko urriaren 6an, ZIRITZAKO balorazio-ponentzia onartu zen behin betiko.

213. zenbakiko Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 2023ko urriaren 13an, MURUZABALGO balorazio-ponentzia onartu zen behin betiko.

219. zenbakiko Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 2023ko urriaren 23an, ITZAKO balorazio-ponentzia onartu zen behin betiko.

226. zenbakiko Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 2023ko urriaren 31n, TIRAPUKO balorazio-ponentzia onartu zen behin betiko.

231. zenbakiko Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 2023ko azaroaren 7an, LEGARDAKO balorazio-ponentzia onartu zen behin betiko.

Zerbitzu teknikoek indize zuzentzaile berriak zehazteko beharrezkoak diren egiaztatzeak egin dituzte.

Horren guztiaren arabera,

EBATZI DUT:

1.–2024ko hiri-hondakinak kudeatzeko zerbitzuak emateagatiko tributu-izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzen dituen ordenantzako II. eranskineko 4. erabilpen-kodeari (etxebizitza) aplikatzekoa zaion indize zuzentzaile berria onartzea BURLATAKO udalerrian:

Aldatuko den indizea: 0,74.

Indize berria: 0,69.

2.–2024ko hiri-hondakinak kudeatzeko zerbitzuak emateagatiko tributu-izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzen dituen ordenantzako II. eranskineko 4. erabilpen-kodeari (etxebizitza) aplikatzekoa zaion indize zuzentzaile berria onartzea ZIRITZAKO udalerrian:

Aldatuko den indizea: 1,32.

Indize berria: 0,84.

3.–2024ko hiri-hondakinak kudeatzeko zerbitzuak emateagatiko tributu-izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzen dituen ordenantzako II. eranskineko 4. erabilpen-kodeari (etxebizitza) aplikatzekoa zaion indize zuzentzaile berria onartzea MURUZABALGO udalerrian:

Aldatuko den indizea: 0,82.

Indize berria: 0,79.

4.–2024ko hiri-hondakinak kudeatzeko zerbitzuak emateagatiko tributu-izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzen dituen ordenantzako II. eranskineko 4. erabilpen-kodeari (etxebizitza) aplikatzekoa zaion indize zuzentzaile berria onartzea ITZAKO udalerrian:

Aldatuko den indizea: 0,77.

Indize berria: 0,72.

5.–2024ko hiri-hondakinak kudeatzeko zerbitzuak emateagatiko tributu-izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzen dituen ordenantzako II. eranskineko 4. erabilpen-kodeari (etxebizitza) aplikatzekoa zaion indize zuzentzaile berria onartzea TIRAPUKO udalerrian:

Aldatuko den indizea: 1,61.

Indize berria: 0,99.

6.–2024ko hiri-hondakinak kudeatzeko zerbitzuak emateagatiko tributu-izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzen dituen ordenantzako II. eranskineko 4. erabilpen-kodeari (etxebizitza) aplikatzekoa zaion indize zuzentzaile berria onartzea LEGARDAKO udalerrian:

Aldatuko den indizea: 0,93.

Indize berria: 0,83.

7.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara ematea.

8.–Ebazpen hau Iruñerriko Zerbitzuak SA sozietateari jakinaraztea.

Iruñean, 2024ko maiatzaren 6an.–Lehendakaria, David Campión Ventura.

Iragarkiaren kodea: L2407344