90. ALDIZKARIA - 2023ko maiatzaren 2a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

URROZ

1/2023 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Urrozko Udalak, 2023ko martxoaren 28an egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 1/2023 aurrekontu-aldaketa.

Espedientea jendaurrean egonen da idazkaritzan, iragarki hau argitaratu eta hamabost egun baliodunean. Epe horretan, interesdunek aztertu eta alegazioak aurkezten ahalko dituzte.

Aplikatu beharreko araudia: irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikulua (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

Urrozen, 2023ko apirilaren 5ean.–Alkatea, Josu Zozaya Ubiria.

Iragarkiaren kodea: L2306092