66. ALDIZKARIA - 2023ko apirilaren 3a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERA

Tasa eta prezio publikoen tarifen aldaketa 2023. ekitaldirako. Behin betiko onespena

Berako Udalak, 2022ko azaroaren 23an egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen tasa eta prezio publikoen tarifen aldaketa 2023. ekitaldirako.

Espedientea jendaurrean ikusgai egon zen hogeita hamar egun baliodunean, dagozkion iragarkiak 2022ko 248. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 13an, eta Udalaren iragarki-oholean argitaratu ondotik.

Inolako erreklamaziorik izan ez denez gero, aldaketa behin betiko onetsia gelditu da.

Horregatik, orain Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da.

Beran, 2023ko martxoaren 9an.–Alkatea, Aitor Elexpuru Egaña.

TASA ETA PREZIO PUBLIKOEN TARIFAK 2023RAKO

KONTZEPTUAK/TARIFAK

2023

Lurzoruko aprobetxamendu bereziak

Mahaiak, aulkiak, mahaitxoak eta antzekoak, metro koadro/hiru hilabeteko-Ostatuak, dendak ...

6,41 euro

Merkatu txikietako saltokiak (herriko bestak), metro/egunean

11,09 euro

Edukiontziak eta antzekoak, metro koadro/egun bakoitzeko

0,70 euro

Mortero-siloa, obra-txabolak, hesiak, aldamioak, karga-jasogailuak, garabiak eta antzekoak, 10 metro koadro/egun bakoitzeko

Aldamio eta hegalkinaren beste okupazioetan (ez dute lurra okupatzen, azpitik pasatzen ahal da) tasaren % 50eko beherapena ezartzen zaio

Mortero-siloak, orokorrean, 6 m² okupatzen dutela jotzen da

0,66 euro

Etxe arteko lur publikoaren okupazioa

25,54 euro

Kalea moztea (egun bakoitzeko)

10,50 euro

Bestelako okupazioak, m² urtean

0,80 euro

Karpak erabiltzeko tasa egun bakoitzeko

336,51 euro

Hegalkin, zoru eta zorupeko aprobetxamendu bereziak

Paratutako tanke bakoitzagatik, metro koadro eta urte bakoitzeko

11,09 euro

Hornidura zerbitzu publikoak ustiatzen dituzten enpresak

Diru-sarrera
gordinen %1,5

Ibardingo bentak lur publikoa okupatzea

Azaleran eta hegalkinean lur publikoa okupatzea, metro koadro eta urte bakoitzeko

12,40 euro

Sotoekin lur publikoa okupatzea

7,44 euro

Agiriak egin eta tramitatzeko tasak

Eskabideak eta agiriak

Edozein udal agiriren kopiak eta fotokopiak, orri bakoitzeko:

–Lizentzien, baimenen eta bestelakoen bikoizketak

5,21 euro

–Ordainagirien bikoizketa

1,10 euro

–A4 T/B

0,15 euro

–A3 T/B

0,56 euro

–A4 K

1,10 euro

–A3 K

1,10 euro

–Katastroko orriena

1,10 euro

–Arma txartelen tramitazioa

6,15 euro

Ziurtagiriak:

–Artxiboan kontsultatu beharreko dokumentu edo datuei buruz udal bulegoek luzatzen dituzten ziurtagiriak

6,15 euro

–Bestelako ziurtagiriak

2,89 euro

–Dokumentuen konpultsak

1,10 euro

Lurzati zedula

2,89 euro

Planoen kopiak:

–Metro lineala (0,6ko zabalera)

7,44 euro

–Metro lineala (0,9ko zabalera)

8,55 euro

–Udal P.O. (1,05 m)

7,98 euro

–Hirigintzako kontsulta eta txostenak

122,80 euro

–Kopiak C.D.an

5,67 euro

–Udal Plan Orokorreko C.D.

73,69 euro

Jarduera baimena

Lokalaren azaleraren araber:

–50 m² bitarte

280,00 euro

–51tik 100 m²-ra

373,00 euro

–101etik 200 m²-ra

558,00 euro

–201etik 400 m²-ra

838,00 euro

–401etik 700 m²-ra

1.120,00 euro

–700 m²-tik goiti

1,67/m²

Irekitze baimena

Lokalaren azaleraren arabera:

–50 m² bitarte

205,00 euro

–51tik 100 m²-ra

254,00 euro

–101etik 200 m²-ra

409,00 euro

–201etik 400 m²-ra

615,00 euro

–401etik 700 m²-ra

820,00 euro

–700 m²-tik goiti

1,09/m²

Jarduera kaltegaberako irekiera lizentzia edo erantzukizuneko aitorpena edo aurretiazko komunikazioa

Jarduera sailkatuetarako irekiera lizentziei dagokienaren % 50a

Irekitzeko lizentziaren aldaketa, espediente bakoitzeko

103,00 euro

Irekitzeko lizentziaren eskualdaketa

103,00 euro

Arriskutsuak izan daitezkeen animalientzako lizentzia

74,16 euro

Ezkontza zibilak

88,76 euro

Hilerria

–6 urterako

147,00 euro

–Titulartasuna aldatzea

106,00 euro

UR HORNIDURA ETA SANEAMENDUA

KONTZEPTUAK / TARIFAK

2023

Ur hornidura

A) Horniduraren kuota finkoa

Etxeko eta industriako erabilera (lau hilabetekoa):

–13 mm arteko kontagailua

11,40 euro

–15 mm arteko kontagailua

11,40 euro

–20 mm arteko kontagailua

12,88 euro

–25 mm arteko kontagailua

22,11 euro

–30 mm arteko kontagailua

22,97 euro

–40 mm arteko kontagailua

33,09 euro

–50 mm arteko kontagailua

103,82 euro

–65 mm arteko kontagailua

118,61 euro

–80 mm arteko kontagailua

131,33 euro

C) A-1) Etxean erabiltzeko uraren horniduran, m³ bakoitza, 51 m³ bitarte

0,49 euro

C) A-1) Etxean erabiltzeko uraren horniduran, m³ bakoitza, 52 m³ -tik goiti

0,61 euro

C) A-2) Industrian erabiltzeko hornidura, m³ bakoitzeko

0,61 euro

E) e-2) Behin-behinekotasun kuota finkoa (lau hilabetekoa), kontagailu guztientzat

49,91 euro

E) e-3) Alta emate puntuala, etxean nahiz industrian erabiltzeko (15 egun gehienez)

44,33 euro

–Kopuru hori handituko da, etxean erabiltzeko eskatzen den denboraren arabera, aste bat

9,79 euro

–Kopuru hori handituko da, industrian erabiltzeko eskatzen den denboraren arabera, aste bat

47,69 euro

–Hargune bakarra hainbat onuradunentzat

44,33 euro

–Kontsumoa bakoitzari aplikatuko zaio

Saneamendua

B) Saneamenduko kuota finkoa, etxekoa nahiz industriakoa

4,57 euro

D) S-1) Saneamenduko kuota aldakorra, etxekoa nahiz industriakoa, metro kubikoa

0,23 euro

Alta ematea zerbitzuan

E) e-1) Behin betiko altaren kuota

–13 mm arteko kontagailua

121,00 euro

–15 mm arteko kontagailua

121,60 euro

–20 mm arteko kontagailua

134,68 euro

–25 mm arteko kontagailua

181,75 euro

–30 mm arteko kontagailua

241,95 euro

–40 mm arteko kontagailua

376,77 euro

–50 mm arteko kontagailua

565,22 euro

–65 mm arteko kontagailua

1.021,71 euro

–80 mm arteko kontagailua

1.479,00 euro

E) e-2) Behin behineko altaren kuota

–13 mm-tik 50 mm arteko kontagailua

65,10 euro

–65 mm-tik 80 mm arteko kontagailua

116,50 euro

Hornidurarako baldintzen aldaketa

F) f-1) Kuota finkoa

96,90 euro

F) f-3) Eginbehar administratiboen kostua

33,83 euro

Zerbitzuari lotzeko tasa

G) g-1) Hargune bakunetarako (hornidura edo saneamendua)

160,84 euro

G) g-2) Hargune bikoitzetarako (hornidura eta saneamendua)

ETXEBIZITZA BLOKEAK:

1) Eraikinaren lotuneagatik, eta etxebizitza bakoitzagatik

174,00 euro

2) Etxebizitza bakoitzeko lotunea, obra burutu ondotik

46,66 euro

G) g-3) Negozioko lokal edo etxebizitza bakar baten lotuneagatik

224,30 euro

Erabiltzaileak eskaturik egiten diren ikuskatze akastunen tasa

H) Kontagailuko kontsumoa berrikustea

11,12 euro

H) Gainerako berrikusteak

48,82 euro

UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEKO TASAK

KONTZEPTUAK/TARIFAK

2023

Aerobika

Hiru hileko kuota-2 egun astean

66,20 euro

Mantentze-gimnasia (2 egun astean eta ordu bat egunean)

Kuota

51,70 euro

Indoor zikloa

Hiru hileko kuota-2 egun astean

74,50 euro

Ipurmasailak, abdominalak eta hankak

Hiru hileko kuota-egun 1 astean

74,50 euro

Gimnastika aerobikoa

Hiru hileko kuota-2 egun astean

51,70 euro

Pilates

Hiru hileko kuota-2 egun astean

80,90 euro

Suspensioko entr.–Kros training

Hiru hileko kuota-2 egun astean

66,30 euro

Zunba-Zunba strong

Hiru hileko kuota-2 egun astean

66,30 euro

KONBINATUA: Edozein aktibitate 3. eguna bezala

30,90 euro

Dantza mix

Hiru hileko kuota-2 egun astean

34,30 euro

Gazte zikloa

Hiru hileko kuota- egun bat astean

24,15 euro

Gazte fitness

Hiru hileko kuota- bi egun astean

66,30 euro

Eskola kirola

Hiru hileko kuota- bi egun astean

29,10 euro

Kross kids

Hiru hileko kuota- bi egun astean

29,10 euro

KONBINATUA: Edozein aktibitate 3. eguna bezala

30,90 euro

Klase soltea

5,15 euro

Bazkidearen kuota, bainuetxerako, pilotaleku txikirako eta gimnasiorako eskubidea duena

Saio bakoitza

7,60 euro

Hileko matrikula (kuota batean bakarrik)

20,00 euro

Hileko kuota

34,10 euro

Hiru hileko matrikula (kuota batean bakarrik)

26,50 euro

Hiru hileko kuota

85,80 euro

Bonua (10 saio)

61,80 euro

Neguko matrikula (kuota batean bakarrik)

52,97 euro

Denboraldi osoko kuota (urritik maiatzera)

185,47 euro

Urteko matrikula (kuota batean bakarrik)

79,50 euro

Urteko kuota (igerilekua barne)

239,70 euro

TASA BEREZIAK
(hilabetea hasita badago ordaindu
beharrekoak))

URTEA

NEGUA

HIRU HILEKOA

HILEKOA

10etik 15era

15,45 euro

19,05 euro

18,55 euro

20,60 euro

16tik 22ra

8,25 euro

11,85 euro

14,40 euro

15,45 euro

23tik 31ra

4,10 euro

7,70 euro

10,30 euro

10,30 euro

Kiroldegia kirolaz aparteko ekitaldietarako erabiltzea

Jaiegunean, egun erdia

184,19 euro

Jaiegunean, egun osoa

369,63 euro

Kiroldegiko ikasgelak erabiltzea eskolak emateko

Aerobic gela ordua, clase solteak

25,75 euro

Aerobic gela ordua, ikasturte osoa

12,88 euro

Tatami gela ordua, clase solteak

20,60 euro

Tatami gela ordua, ikasturte osoa

10,30 euro

Kiroldegia alokatzea

Pista osoa argi artifizialarekin, orduko

26,50 euro

Pistaren 1/3 argi artifizialarekin, orduko

10,00 euro

Kiroldegia alokatzea (harpidedunak)

Pista osoa argi artifizialarekin, orduko

21,60 euro

Pistaren 1/3 argi artifizialarekin, orduko

7,70 euro

Kiroldegiko dutxa erabiltzea

3,10 euro

Pilotalekua

Ordu baten erreserba

6,30 euro

Ordu baten erreserba hilean

22,50 euro

Ordu baten erreserba hiru hilean

66,20 euro

Argi artifiziala, osorik

6,65 euro

Argi artifiziala erreserbarekin

3,40 euro

Tenis pista

Ordu baten erreserba

6,30 euro

Ordu baten erreserba hilean

22,50 euro

Ordu baten erreserba hiru hilean

66,20 euro

Argi artifiziala, osorik

6,65 euro

Argi artifiziala erreserbarekin

3,40 euro

Igerilekuak

Denboraldikoa:

–Familiarra

92,70 euro

–Erretiratuak

24,00 euro

–16 urtetik gorakoak

49,70 euro

–10etik 15 urte arte

35,70 euro

–4tik 9 urte arte

24,00 euro

Hilabetekoa:

–Erretiratuak

17,30 euro

–16 urtetik gorakoak

39,10 euro

–10etik 15 urte arte

21,20 euro

–4tik 9 urte arte

17,30 euro

Egunekoa:

–Erretiratuak

2,70 euro

–16 urtetik gorakoak

5,30 euro

–10etik 15 urte arte

4,05 euro

–4tik 9 urte arte

2,70 euro

* Oharra: Gimnasioan abonatutako erabiltzaileek, jarduera batean matrikulatzen badira, 6 euroko deskontua izango dute jardueraren hiruhileko kuotan.

MUSIKA ESKOLA 2022-2023

TASA
ARRUNTA
(eurotan)

BERAKO
IKASLEEN
TASA
(eurotan)

ALKAIAGA, ZALAIN ZOKO ETA
2018-2019 KURTSOAN JADANIK
MATRIKULATUAK ZEUDENEN TASA
(eurotan)

Musika hizkuntza

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

282,40

176,50

202,98

–Ikasturte osoa

357,30

223,31

256,81

Musika tresna

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

775,71

484,82

557,54

–Ikasturte osoa

850,59

531,62

611,36

Musika eta mugimendua (3-5 urte)

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

197,35

123,34

141,85

–Ikasturte osoa

272,23

170,14

195,67

Musika eta mugimendua 6 urte + musika tresna

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

750,20

468,88

539,21

–Ikasturte osoa

825,08

515,68

593,02

Panderoa

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

197,35

123,34

141,85

–Ikasturte osoa

272,23

170,14

195,67

Haur berezientzako musika

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

197,35

123,34

141,85

–Ikasturte osoa

272,23

170,14

195,67

Erretiratuentzako musika

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

197,35

123,34

141,85

–Ikasturte osoa

272,23

170,14

195,67

Txalaparta

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

197,35

123,34

141,85

–Ikasturte osoa

272,23

170,14

195,67

Prestakuntza + musika tresna

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

842,05

526,28

605,22

–Ikasturte osoa

916,94

573,10

659,05

Harmonia

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

306,22

191,39

220,10

–Ikasturte osoa

381,10

238,19

273,92

Forma Musikalak

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

306,22

191,39

220,10

–Ikasturte osoa

381,10

238,19

273,92

Musikarako informatika

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

306,22

191,39

220,10

–Ikasturte osoa

381,10

238,19

273,92

Kultura musikala

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

248,36

155,23

178,50

–Ikasturte osoa

323,25

202,05

232,35

Musika Hizkuntza + Musika tresna

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

857,37

535,86

616,23

–Ikasturte osoa

932,25

582,65

670,05

Musika Hizkuntza + 2 Musika tresna

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

1195,90

747,45

859,55

–Ikasturte osoa

1270,78

794,25

913,40

Irakasgai osagarria + Musika tresna

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

1071,72

669,83

770,30

–Ikasturte osoa

1146,60

716,63

824,12

Irakasgai osagarria + 2 Musika tresna

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

1405,13

878,21

1009,95

–Ikasturte osoa

1480,00

925,00

1063,75

2 Musika tresna

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

1112,55

695,34

799,65

–Ikasturte osoa

1187,44

742,15

853,47

Kultura musikala + musika tresna

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

842,05

526,28

605,22

–Ikasturte osoa

916,94

573,10

659,05

Kultura musikala + 2 musika tresna

–Aurrematrikula

74,90

46,81

53,83

–Matrikula

1180,60

737,88

848,56

–Ikasturte osoa

1255,47

784,67

902,37

Taldea

–Matrikula

29,29

18,31

21,05

–Ikasturte osoa

29,29

18,31

21,05

Musika tresna maileguan uztea

–Matrikula

255,18

159,50

183,40

–Ikasturte osoa

255,18

159,50

183,40

Familia ugariagatik deskontua

%50,00

%50,00

%50,00

Iragarkiaren kodea: L2304387