35. ALDIZKARIA - 2023ko otsailaren 20a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BEINTZA-LABAIEN

2023ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Jendaurreko epea iragan eta inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, behin betiko onetsi dira Udalaren 2023ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespenaren erabakia 2023ko 10. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, 2023ko urtarrilaren 16an.

DIRU-SARRERAK:

I. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 50.550,00 euro.

II. kapitulua.–Zeharkako zergak: 3.000,00 euro.

III. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrera batzuk: 14.070,00 euro.

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 120.110,00 euro.

V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak: 43.750,00 euro.

VII. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 80.000,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 311.480,00 euro.

GASTUAK:

I. kapitulua.–Langileria-gastuak: 29.450,00 euro.

II. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 117.830,00 euro.

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 41.200,00 euro.

VI. kapitulua.–Inbertsio errealak: 123.000,00 euro.

Gastuak, guztira: 311.480,00 euro.

Beintza-Labaienen, 2023ko otsailaren 7an.–Alkatea, Jon Telletxea Juanenea.

Iragarkiaren kodea: L2301947