211. ALDIZKARIA - 2023ko urriaren 10a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

JENDAURREKO INFORMAZIOA: "Tafalla Altair" (5222-CE), "Tafalla Sol" (5223-CE), "Tafalla Sargas" (5224-CE), "Tafalla Polaris" (5225-CE) eta "Tafalla Polux" (5226-CE) eguzki-instalazio fotovoltaikoak, Tafallako udal-mugartean.

Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 53. artikuluan, argindarra garraiatu, banatu, merkaturatu eta hornitzeko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedura arautzen dituen abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 125. eta 144. artikuluek eta Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 36. artikuluak ezartzen dutena betez, ondoren aipatzen diren espedienteak jendaurrean jartzen dira:

–Eskatzaileak: Ijan Fotovoltaica SLU ("Tafalla Altair"), Adra Fotovoltaica SLU ("Tafalla Sol"), Lantano Fotovoltaica SLU ("Tafalla Sargas"), Naos Fotovoltaica SLU ("Tafalla Polaris") eta Iridio Fotovoltaica SLU ("Tafalla Polux").

–Azalpena: "Tafalla Altair" (5222-CE), "Tafalla Sol" (5223-CE), "Tafalla Sargas" (5224-CE) eta"Tafalla Polux" (5226-CE) eguzki-instalazio fotovoltaikoak, 4,89 MW-ekoa bakoitza, eta "Tafalla Polaris" (5225-CE), 2,195 MW-ekoa, lurrean instalatutakoak, eta beren transformazio eta ebakuazio azpiegiturak, Tafallako udal-mugartean.

–Xedea: Proiektuak eta ingurumen-inpaktuaren azterketak jendaurrean jartzea, aurretiazko administrazio-baimena eta eraikitzeko administrazio-baimena lortzeko eta onura publikoa zehazki deklaratzeko, baita ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arruntaren tramitearen prozedurari hasiera emateko ere.

–Proiektuak baimentzeko eskumena duen organoa: Trantsizio Energetikorako, Proiektu Estrategikoen eta S4ren Zuzendaritza Nagusia.

Onura publikoaren deklarazioak berekin dakar ondasunak okupatu beharra edo ukitutako eskubideak eskuratu beharra, eta presako okupazioa ekarriko du, Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluaren ondorioetarako. Enpresa eskatzailea onuradun bihurtuko da desjabetze espedientean, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 2.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Espedienteak jendaurrean jarriko dira Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuan (Tomás Caballero parkea 1, 5. solairua, 31005 Iruña), kontsultak egin ahal izateko.

Dokumentazioa esteka hauetan ere aztertzen ahalko da:

"Tafalla Altair" (5222-CE) eguzki-instalazio fotovoltaikoa:

https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gardentasuna/jendaurreko-informazioaren-tramitea/eguzki-planta-fotovoltaikoa-espediente-5222-ce

"Tafalla Sol" (5223-CE) eguzki-instalazio fotovoltaikoa:

https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gardentasuna/jendaurreko-informazioaren-tramitea/eguzki-planta-fotovoltaikoa-espediente-5223-ce

"Tafalla Sargas" (5224-CE) eguzki-instalazio fotovoltaikoa:

https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gardentasuna/jendaurreko-informazioaren-tramitea/eguzki-planta-fotovoltaikoa-espediente-5224-ce

"Tafalla Polaris" (5225-CE) eguzki-instalazio fotovoltaikoa:

https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gardentasuna/jendaurreko-informazioaren-tramitea/eguzki-planta-fotovoltaikoa-espediente-5225-ce

"Tafalla Polux" (5226-CE) eguzki-instalazio fotovoltaikoa:

https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gardentasuna/jendaurreko-informazioaren-tramitea/eguzki-planta-fotovoltaikoa-espediente-5226-ce

Alegazioak, iradokizunak edo oharrak idatziz aurkeztu beharko dira, edozein erregistro bulegotan, Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan ezarritako moduetatik edozeinetan. 30 egun balioduneko epean aurkeztuko dira, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, eta zuzendu behar dira Industriako eta Enpresen Trantsizio Ekologiko eta Digitalerako Departamentuko Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko Azpiegitura Energetikoen Atalera, kasuan kasuko espediente kodea zein den adierazita.

Iruñean, 2023ko irailaren 14an.–Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendaria, Laura Larraya Irigoyen.

UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA

Ebakuazio azpiegiturak: Erdi-tentsioko lurpeko linea.
Tafallako udal-mugartea

FINKA

TITULARRA ETA HELBIDEA

KATASTROKO DATUAK

UKIPENAK

Jabea

Herria

Probintzia

Poligonoa

Lurzatia

Lur mota / Laborea

Kutxatila

kop.

Kutxatilen

okupazioa

(m²)

Kanalizazioaren luzera
(m)

Kanalizazioaren azalera
(m²)

Bestelako m²-ak

1

ECAY, NAVARRO, ESPERANZA

PEREZ DE IRIARTE, ECAY, JESUS MIGUEL

PEREZ DE IRIARTE, ECAY, JOSE JAVIER

PEREZ DE IRIARTE, IRISO, JESUS

PEREZ DE IRIARTE, RUIZ, JUAN JOSE

PEREZ DE IRIARTE, RUIZ, MARIA ANGELES

PEREZ DE IRIARTE, RUIZ, MATILDE

PEREZ DE IRIARTE, RUIZ, MIREN KOLDOBIKE

Tafalla

Nafarroa

19

840

Lehorreko alorra

409,90

163,96

275

2

OJER,GOÑI,JULIO

Iruña

Nafarroa

19

821

Lehorreko alorra

1

1,5

462,27

196,39

275

3

GARRO, GORRIZ, ALICIA

Erriberri

Nafarroa

19

815

Urezt. alorra

73,23

64,63

1,5

4

ADIF-ABIADURA HANDIA

Madril

Madril

19

731

Trenbidea

133,28

133,28

5

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (NAFARROAKO UBIDEA)

Iruña

Nafarroa

19

811

Elkorra

10,38

10,38

6

ZULET, BERRIO, MIKEL

Tafalla

Nafarroa

19

813

Lehorreko alorra

61,08

54,91

1,5

7

ARMENDARIZ, LIBERAL, PEDRO MARÍA

ETA IRADIER EGEA, MARIA PILAR

Tafalla

Nafarroa

19

812

Lehorreko alorra

93,84

83,26

1,5

8

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ERREPIDEAK)

Iruña

Nafarroa

19

741

Errepidea

13,72

13,72

9

GARRO, GORRIZ, ALICIA

Erriberri

Nafarroa

32

835

Lehorreko alorra

0,35

0,35

10

ROS, MIÑON, LUIS ADOLFO

Erriberri

Nafarroa

32

834

Lehorreko alorra

60,23

56,78

1,5

11

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)

Iruña

Nafarroa

32

710

Bidea/altxonbidea

5

7,5

679,46

543,57

12

OJER, GARCIANDIA, JULIO ANGEL

ETA PUYALES PEREZ, MARIA ESTHER

Tafalla

Nafarroa

32

317

Lehorreko alorra

52,42

44,96

1,5

13

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ERREPIDEAK)

Iruña

Nafarroa

32

387

Errepidea

48,28

48,28

14

MENCOS, DOUSSINAGUE, JOAQUIN IGNACIO

Iruña

Nafarroa

32

318

Lehorreko alorra

83,82

73,43

1,5

15

TAFALLAKO UDALAREN HERRI-LURRAK

Tafalla

Nafarroa

32

319

Larreak

21,2

16,96

16

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)

Iruña

Nafarroa

32

385

Bidea/altxonbidea

3

4,5

415,07

332,06

17

TAFALLAKO UDALA

Tafalla

Nafarroa

32

380

Cl-El saso

156,36

125,09

18

TAFALLAKO UDALA

Tafalla

Nafarroa

32

381

Cl-Alto de las Cruces

1

1,5

33,94

27,15

19

LASARDA NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO SOZIETATE KOOPERATIBOA

Iruña

Nafarroa

32

171

Zoladura

2

3

49,75

39,8

20

IBERDROLA SA

Iruña

Nafarroa

32

172

Azpiestazioa

10

8

Iragarkiaren kodea: F2313217