178. ALDIZKARIA - 2023ko abuztuaren 28a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

82E/2023 EBAZPENA, abuztuaren 8koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako toki erakundeei (udal eta kontzejuei) 0 eta 3 urte arteko Haur Hezkuntzako ikastetxeetan obrak egiteko dirulaguntzak emateko deialdia ebazten duena (Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak apirilaren 17an emandako 356E/2023 Ebazpenaren bidez onetsitako deialdia). DDBN identifikazioa: 686566.

Hezkuntzako Azpiegituren Zerbitzuak aurkeztu duen txostenean proposatu da onets dadila Nafarroako udal eta kontzejuei xede horretarako dirulaguntzak ematea.

Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuaren bidez esleitutako ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. III. eranskinean agertzen diren Nafarroako toki erakundeei (udalak eta kontzejuak) dirulaguntzak ematea onestea; zenbatekoa, guztira, 250.000,00 eurokoa da.

2. Dirulaguntza horien ordainketa 2023ko aurrekontuko "Obrak udal jabetzako 0-3 ikastetxeetan" izeneko 410001-41810-7609-325106 partidaren kargura eginen da (40003031 kontabilitate esp.) (DDBNko 595913 deialdi zenbakia), obrak bukatu ondoko ordainketa bakarraren bidez.

3. Honekin batera atxiki den II. eranskinean bildutako eskaeren lehentasun ordena onestea.

4. Ukatzea Iruñeko Haur Eskolen Erakunde Autonomoari dirulaguntza bat, "Donibane Haur Eskola egokitzeko obrak" egiteko, ez baitu betetzen oinarri arautzaileetako 1. apartatuan ezarritakoa.

ESPEDIENTE ZENBAKIA

TOKI ERAKUNDEA

ZENTROA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

0011-3691-2023-000006

IRUÑEKO UDALA

Donibane Haur Eskola

Haur eskola egokitzeko lanak

5. Ukatzea Mendigorriko Udalari dirulaguntza bat, "Joko hezitzaileak jolastokian" deritzon jarduketa aurrera eramateko Andión Haur Eskolan, oinarri arautzaileetako 4. apartatuan ezarritakoa oinarri hartuta ez baitu dirulaguntzarik jasotzen ahal.

ESPEDIENTE ZENBAKIA

TOKI ERAKUNDEA

ZENTROA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

0011-3691-2023-000025

MENDIGORRIKO UDALA

Andión Haur Eskola

Joko hezitzaileak jolastokian

6. Honekin batera atxiki den I. eranskina onestea. Eranskin horretan biltzen dira Nafarroako udal eta kontzejuei onartutako eta ukatutako dirulaguntza-eskaerak, bai eta eskaera bikoiztuak ere.

7. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.

8. Ebazpen hau eta eranskinak toki erakunde interesdunei (udalak eta kontzejuak) jakinaraztea, eta ohartaraztea ebazpenak ez duela administrazio bidea amaitzen eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dela Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean.

9. Ebazpen hau eta I., II. eta III. eranskinak igortzea Kudeaketa Ekonomikoaren Bulegora, Ekonomia eta Ogasun Departamentuak Hezkuntzakoan duen kontu-hartzaile delegatuari, Haur Eskolen eta Landa Eskolen Atalera, Obren Atalera eta Hezkuntzako Azpiegituren Zerbitzuko Zuzendaritzara, behar diren ondorioak izan ditzaten.

Iruñean, 2023ko abuztuaren 8an.–Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusia, Begoña Unzué Vela.

I. ERANSKINA.–2023AN AURKEZTUTAKO ESKAERAK: ONARTUAK, UKATUAK ETA BIKOIZTUAK

Onarturiko eskaerak

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

IFZ

ZENTROA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

ESKATUTAKO AURREK. (BEZ barne) (eurotan)

1

0011-3691-2023-000001

BUÑUELGO UDALA

P3105700C

Lehen Hezkuntzako lehen zikloko Buñuelgo Haur Eskola Publikoa

Jolastokia handitzeko obra.

35.048,38

2

0011-3691-2023-000002

MURIETAKO UDALA

P3117700I

Arakil Eskualdeko Haur Eskola

Jolastokian toldoa jartzeko obra.

18.392,00

3

0011-3691-2023-000003

MURIETAKO UDALA

P3117700I

Arakil Eskualdeko Haur Eskola

Ikasgelako akustika egokitzeko obra.

3.392,16

4

0011-3691-2023-000004

BASABURUKO UDALA

P3104900J

Ttikiena Haur Eskola

Jolastokia egokitzeko obra.

9.308,53

5

0011-3691-2023-000005

MENDIGORRIKO UDALA

P3116700J

Andión Haur Eskola

Jolastokian toldoa jartzeko obra.

7.272,10

6

0011-3691-2023-000008

TAFALLAKO UDALA

P3122700B

Tafallako Haur Eskola

Eguzki-kontroleko sistema, lama orientagarrien bidez.

95.448,38

7

0011-3691-2023-000009

TAFALLAKO UDALA

P3122700B

Tafallako Haur Eskola

Lehen solairuko barandako barroteen distantzia (segurtasuna hobetzeko).

3.485,11

8

0011-3691-2023-000010

FUNESKO UDALA

P3110600H

Joaquina Martínez Téllez Haur Eskola

Geletako zoladura malgua ordeztea.

40.924,52

9

0011-3691-2023-000011

GARINOAINGO UDALA

P3111300D

Amatxi Haur Eskola

Kanpoko zurajea ordeztea.

15.368,21

10

0011-3691-2023-000012

ABLITASKO UDALA

P3100600J

Mi Cole Haur Eskola

Klimatizaziorako instalazioa jartzea.

37.392,59

11

0011-3691-2023-000013

ZIZUR NAGUSIKO UDALA

P3190700I

Paquita Ansa Haur Eskola

Bero-ekoizpena hobetzeko proiektua eta obra.

53.950,72

12

0011-3691-2023-000014

BERRIOBEITIKO UDALA

P3190200J

Artikako Haur Eskola

Zoladura malgua ordeztea korridorean, harrera-gelan eta 1. ikasgelan.

48.400,00

13

0011-3691-2023-000015

LIZARRAKO UDALA

P3109600A

Arieta Haur Eskola

Kanpoko 10 ate ordeztea.

32.907,60

14

0011-3691-2023-000016

BERAKO UDALA

P3125000D

Mukixu Haur Eskola

Haur eskolako sarrerako zoladura birmoldatzea.

22.646,89

15

0011-3691-2023-000017

CINTRUENIGOKO UDALA

P3107100D

Capuchilandia Haur Eskola

Jolastokiko portxea albotik ixtea.

51.713,02

16

0011-3691-2023-000018

ALESBESKO UDALA

P3125400F

Alesbesko Haur Eskola

Zoladura malgua ordeztea 0-1 ikasgelan, sehaska-gelan, 1-2 ikasgelan eta biltegian.

35.906,75

17

0011-3691-2023-000019

ALESBESKO UDALA

P3125400F

Alesbesko Haur Eskola

2 toldo jartzea.

6.958,50

18

0011-3691-2023-000020

ALESBESKO UDALA

P3125400F

Alesbesko Haur Eskola

Kanpoko zurajeko 3 unitate ordeztea erabilera anitzeko gelan.

12.033,45

19

0011-3691-2023-000021

ALTSASUKO UDALA

P3101000B

Txirinbulo Haur Eskola

Pertsiana jartzea sarrerako atean.

11.248,45

20

0011-3691-2023-000022

MENDIGORRIKO UDALA

P3116700J

Andión Haur Eskola

Jolastokia egokitzeko obra.

13.146,81

21

0011-3691-2023-000023

ALTSASUKO UDALA

P3101000B

Txirinbulo Haur Eskola

Jolastokian toldoak paratzea.

32.215,12

22

0011-3691-2023-000024

ANTSOAINGO UDALA

P3132500D

San Cristóbal Haur Eskola

Kanpoko atea ordeztea eta bao berria egitea kanpoan.

7.263,63

23

0011-3691-2023-000026

ANTSOAINGO UDALA

P3132500D

San Cristóbal Haur Eskola

Berokuntza-sistema erregulatu eta kontrolatzeko sistema.

20.389,71

24

0011-3691-2023-000028

ALLOKO UDALA

P3101200H

Alloko Haur Eskola

Jolastokiko zoladura malgua ordeztea.

4.791,60

25

0011-3691-2023-000029

TAFALLAKO UDALA

P3122700B

Tafallako Haur Eskola

Beheko eta lehenengo solairuetako komunetarako irisgarritasuna.

20.400,00

26

0011-3691-2023-000030

AMESKOABARRENGO UDALA

P3101300F

Haur eskola berria Zudairin

Haur eskola berria eraikitzea, Zudairiko Las Améscoas Ikastetxe Publikoari atxikia.

256.835,95

27

0011-3691-2023-000031

ORKOIENGO UDALA

P3190800G

Ostadar Haur Eskola

Kanpoko jolastokiak pergola erretraktilekin estaltzea (I. fasea).

69.687,43

28

0011-3691-2023-000032

BARAÑAINGO UDALA

P3138600F

Barañain I Haur Eskola

Kanpoko zurajea ordeztea sarreran eta kanpoko jolastokian.

73.179,47

29

0011-3691-2023-000033

BARAÑAINGO UDALA

P3138600F

Barañain II Haur Eskola

Zoladura konpontzea kanpoko terraza estalian eta jolastokian

66.114,74

30

0011-3691-2023-000034

BARAÑAINGO UDALA

P3138600F

Barañain II Haur Eskola

Aireztapen eta klimatizazio partziala instalatzea

39.943,20

31

0011-3691-2023-000035

FUNESKO UDALA

P3110600H

Joaquina Martínez Teillet Haur Eskola

Barneko zurajea ordeztea.

35.880,44

Ukatutako eskaerak

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

IFZ

ZENTROA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

ESKATUTAKO AURREK. (BEZ barne) (eurotan)

1

0011-3691-2023-000006

IRUÑEKO UDALA

P3120100G

Donibane Haur Eskola

Haur eskola egokitzeko lanak.*

2

0011-3691-2023-000025

MENDIGORRIKO UDALA

P3116700J

Andión Haur Eskola

Joko hezitzaileak jolastokian.**

* Ukatua, oinarrietan ezarritakoa ez betetzeagatik (eskola ez dago sortua).

** Ukatua, oinarrietan ezarritakoa ez betetzeagatik (xedea ez da diruz lagungarria).

Bikoiztutako eskaerak

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

IFZ

ZENTROA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

ESKATUTAKO AURREK. (BEZ barne) (eurotan)

1

0011-3691-2023-000007

IRUÑEKO UDALA

P3120100G

Donibane Haur Eskola

Instalazioak eraberritzeko obrak.

2

0011-3691-2023-000027

BASABURUKO UDALA

P3104900J

Ttikiena Haur Eskola

Jolastokia egokitzeko obrak.

II. ERANSKINA.–2023KO ESKAEREN LEHENTASUN ORDENA

1. Lehentasun ordena.

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

ZENTROA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

AURREKONTUA (BEZa barne)
(eurotan)

SORRERA-DATA

IKASLEAK 2022-01-1ean

0011-3691-2023-000030

AMESKOABARRENGO UDALA

Haur eskola berria Zudairin

Haur eskola berria eraikitzea, Zudairiko Las Améscoas Ikastetxe Publikoari atxikia.

256.835,95

-

10

2. Lehentasun ordena.

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

ZENTROA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

AURREKONTUA (BEZa barne) (eurotan)

SORRERA-DATA

IKASLEAK 2022-01-1ean

0011-3691-2023-000001

BUÑUELGO UDALA

Lehen Hezkuntzako lehen zikloko Buñuelgo Haur Eskola Publikoa

Jolastokia handitzeko obra.

35.048,38

-

28

3. Lehentasun ordena.

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

ZENTROA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

AURREKONTUA (BEZa barne) (eurotan)

SORRERA-DATA

IKASLEAK 2022-01-1ean

0011-3691-2023-000033

BARAÑAINGO UDALA

Barañain II Haur Eskola

Zoladura konpontzea kanpoko terraza estalian eta jolastokian

66.114,74

2009-06-15

68

0011-3691-2023-000022

MENDIGORRIKO UDALA

Andión Haur Eskola

Jolastokia egokitzeko obra.

13.146,81

2009-12-02

14

0011-3691-2023-000018

ALESBESKO UDALA

Alesbesko Haur Eskola

Zoladura malgua ordeztea 0-1 ikasgelan, sehaska-gelan, 1-2 ikasgelan eta biltegian.

35.906,75

2010-09-01

44

0011-3691-2023-000015

LIZARRAKO UDALA

Arieta Haur Eskola

Kanpoko 10 ate ordeztea.

32.907,60

2012-11-28

69

0011-3691-2023-000028

ALLOKO UDALA

Alloko Haur Eskola

Jolastokiko zoladura malgua ordeztea.

4.791,60

2013-04-18

21

0011-3691-2023-000021

ALTSASUKO UDALA

Txirinbulo Haur Eskola

Pertsiana jartzea sarrerako atean.

11.248,45

2013-05-02

44

0011-3691-2023-000035

FUNESKO UDALA

Joaquina Martínez Teillet Haur Eskola

Barneko zurajea ordeztea.

35.880,44

2013-05-05

32

0011-3691-2023-000010

FUNESKO UDALA

Joaquina Martínez Téllez Haur Eskola

Geletako zoladura malgua ordeztea.

40.924,52

2013-05-05

32

0011-3691-2023-000009

TAFALLAKO UDALA

Tafallako Haur Eskola

Lehen solairuko barandako barroteen distantzia (segurtasuna hobetzeko).

3.485,11

2013-06-27

105

0011-3691-2023-000029

TAFALLAKO UDALA

Tafallako Haur Eskola

Beheko eta lehenengo solairuetako komunetarako irisgarritasuna.

20.400,00

2013-06-27

105

0011-3691-2023-000014

BERRIOBEITIKO UDALA

Artikako Haur Eskola

Zoladura malgua ordeztea korridorean, harrera-gelan eta 1. ikasgelan.

48.400,00

2013-06-27

42

0011-3691-2023-000016

BERAKO UDALA

Mukixu Haur Eskola

Haur eskolako sarrerako zoladura birmoldatzea.

22.646,89

2013-06-27

38

4. Lehentasun ordena.

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

ZENTROA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

AURREKONTUA (BEZa barne) (eurotan)

SORRERA-DATA

IKASLEAK 2022-01-1ean

0011-3691-2023-000005

MENDIGORRIKO UDALA

Andión Haur Eskola

Jolastokian toldoa jartzeko obra.

7.272,10

2009-12-02

14

0011-3691-2023-000019

ALESBESKO UDALA

Alesbesko Haur Eskola

2 toldo jartzea.

6.958,50

2010-09-01

44

0011-3691-2023-000024

ANTSOAINGO UDALA

San Cristóbal Haur Eskola

Kanpoko atea ordeztea eta bao berria egitea kanpoan.

7.263,63

2013-04-08

66

0011-3691-2023-000023

ALTSASUKO UDALA

Txirinbulo Haur Eskola

Jolastokian toldoak paratzea.

32.215,12

2013-05-02

44

0011-3691-2023-000008

TAFALLAKO UDALA

Tafallako Haur Eskola

Eguzki-kontroleko sistema, lama orientagarrien bidez.

95.448,38

2013-06-27

105

0011-3691-2023-000017

CINTRUENIGOKO UDALA

Capuchilandia Haur Eskola

Jolastokiko portxea albotik ixtea.

51.713,02

2013-08-29

116

0011-3691-2023-000031

ORKOIENGO UDALA

Ostadar Haur Eskola

Kanpoko jolastokiak pergola erretraktilekin estaltzea (I. fasea).

69.687,43

2013-11-22

44

0011-3691-2023-000004

BASABURUKO UDALA

Ttikiena Haur Eskola

Jolastokia egokitzeko obra.

9.308,53

2018-01-22

17

0011-3691-2023-000002

MURIETAKO UDALA

Arakil Eskualdeko Haur Eskola

Jolastokian toldoa jartzeko obra.

18.392,00

2023-06-08

11

0011-3691-2023-000003

MURIETAKO UDALA

Arakil Eskualdeko Haur Eskola

Ikasgelako akustika egokitzeko obra.

3.392,16

2023-06-08

11

5. Lehentasun ordena.

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

ZENTROA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

AURREKONTUA (BEZa barne) (eurotan)

SORRERA-DATA

IKASLEAK 2022-01-1ean

0011-3691-2023-000020

ALESBESKO UDALA

Alesbesko Haur Eskola

Kanpoko zurajeko 3 unitate ordeztea erabilera anitzeko gelan.

12.033,45

2010-09-01

44

0011-3691-2023-000013

ZIZUR NAGUSIKO UDALA

Paquita Ansa Haur Eskola

Bero-ekoizpena hobetzeko proiektua eta obra.

53.950,72

2012-11-28

86

0011-3691-2023-000026

ANTSOAINGO UDALA

San Cristóbal Haur Eskola

Berokuntza-sistema erregulatu eta kontrolatzeko sistema.

20.389,71

2013-04-08

66

0011-3691-2023-000032

BARAÑAINGO UDALA

Barañain I Haur Eskola

Kanpoko zurajea ordeztea sarreran eta kanpoko jolastokian.

73.179,47

2013-05-02

55

0011-3691-2023-000011

GARINOAINGO UDALA

Amatxi Haur Eskola

Kanpoko zurajea ordeztea.

15.368,21

2013-08-29

19

6. Lehentasun ordena.

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

ZENTROA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

AURREKONTUA (BEZa barne) (eurotan)

SORRERA-DATA

IKASLEAK 2022-01-1ean

0011-3691-2023-000034

BARAÑAINGO UDALA

Barañain II Haur Eskola

Aireztapen eta klimatizazio partziala instalatzea

39.943,20

2009-06-15

68

0011-3691-2023-000012

ABLITASKO UDALA

Mi Cole Haur Eskola

Klimatizaziorako instalazioa jartzea.

37.392,59

2013-05-02

28

III. ERANSKINA.–EMANDAKO DIRULAGUNTZAK ETA ERRESERBAN GERATUTAKOAK 2023AN

Emandako dirulaguntzen zerrenda

ZK.

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

IFZ

ZENTROA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

AURREKONTUA (BEZa barne) (eurotan)

PIRINIOETAKO PLANA (%95)

GEHIENEKO DIRULAGUNTZA, 2023KO OINARRIEN ARABERA (eurotan)

LEHENTASUN ORDENA

1

0011-3691-2023-000030

AMESKOABARRENGO UDALA

P3101300F

Haur eskola berria Zudairin

Haur eskola berria eraikitzea, Zudairiko Las Améscoas Ikastetxe Publikoari atxikia.

256.835,95

EZ

50.000,00

1

2

0011-3691-2023-000001

BUÑUELGO UDALA

P3105700C

Lehen Hezkuntzako lehen zikloko Buñuelgo Haur Eskola Publikoa

Jolastokia handitzeko obra.

35.048,38

EZ

22.781,45

2

3

0011-3691-2023-000033

BARAÑAINGO UDALA

P3138600F

Barañain II Haur Eskola

Zoladura konpontzea kanpoko terraza estalian eta jolastokian

66.114,74

EZ

30.000,00

3

4

0011-3691-2023-000022

MENDIGORRIKO UDALA

P3116700J

Andión Haur Eskola

Jolastokia egokitzeko obra.

13.146,81

EZ

8.545,43

3

5

0011-3691-2023-000018

ALESBESKO UDALA

P3125400F

Alesbesko Haur Eskola

Zoladura malgua ordeztea 0-1 ikasgelan, sehaska-gelan, 1-2 ikasgelan eta biltegian.

35.906,75

EZ

23.339,39

3

6

0011-3691-2023-000015

LIZARRAKO UDALA

P3109600A

Arieta Haur Eskola

Kanpoko 10 ate ordeztea.

32.907,60

EZ

21.389,94

3

7

0011-3691-2023-000028

ALLOKO UDALA

P3101200H

Alloko Haur Eskola

Jolastokiko zoladura malgua ordeztea.

4.791,60

EZ

3.114,54

3

8

0011-3691-2023-000021

ALTSASUKO UDALA

P3101000B

Txirinbulo Haur Eskola

Pertsiana jartzea sarrerako atean.

11.248,45

EZ

7.311,49

3

9

0011-3691-2023-000035

FUNESKO UDALA

P3110600H

Joaquina Martínez Teillet Haur Eskola

Barneko zurajea ordeztea.

35.880,44

EZ

23.322,29

3

10

0011-3691-2023-000010

FUNESKO UDALA

P3110600H

Joaquina Martínez Téllez Haur Eskola

Geletako zoladura malgua ordeztea.

40.924,52

EZ

26.600,94

3

11

0011-3691-2023-000009

TAFALLAKO UDALA

P3122700B

Tafallako Haur Eskola

Lehen solairuko barandako barroteen distantzia (segurtasuna hobetzeko).

3.485,11

EZ

2.265,32

3

12

0011-3691-2023-000029

TAFALLAKO UDALA

P3122700B

Tafallako Haur Eskola

Beheko eta lehenengo solairuetako komunetarako irisgarritasuna.

20.400,00

EZ

13.260,00

3

13

0011-3691-2023-000014

BERRIOBEITIKO UDALA

P3190200J

Artikako Haur Eskola

Zoladura malgua ordeztea korridorean, harrera-gelan eta 1. ikasgelan.

48.400,00

EZ

18.069,21

3

250.000,00

Erreserban daudenen zerrenda, lehentasun ordenaren arabera.

ZK.

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

IFZ

ZENTROA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

AURREKONTUA (BEZa barne) (eurotan)

PIRINIOETAKO PLANA (%95)

GEHIENEKO DIRULAGUNTZA, 2023KO OINARRIEN ARABERA (eurotan)

LEHENTASUN ORDENA

1

0011-3691-2023-000014

BERRIOBEITIKO UDALA

P3190200J

Artikako Haur Eskola

Zoladura malgua ordeztea korridorean, harrera-gelan eta 1. ikasgelan.

48.400,00

EZ

11.930,79

3

2

0011-3691-2023-000016

BERAKO UDALA

P3125000D

Mukixu Haur Eskola

Haur eskolako sarrerako zoladura birmoldatzea.

22.646,89

EZ

14.720,48

3

3

0011-3691-2023-000005

MENDIGORRIKO UDALA

P3116700J

Andión Haur Eskola

Jolastokian toldoa jartzeko obra.

7.272,10

EZ

4.726,87

4

4

0011-3691-2023-000019

ALESBESKO UDALA

P3125400F

Alesbesko Haur Eskola

2 toldo jartzea.

6.958,50

EZ

4.523,03

4

5

0011-3691-2023-000024

ANTSOAINGO UDALA

P3132500D

San Cristóbal Haur Eskola

Kanpoko atea ordeztea eta bao berria egitea kanpoan.

7.263,63

EZ

4.721,36

4

6

0011-3691-2023-000023

ALTSASUKO UDALA

P3101000B

Txirinbulo Haur Eskola

Jolastokian toldoak paratzea.

32.215,12

EZ

20.939,83

4

7

0011-3691-2023-000008

TAFALLAKO UDALA

P3122700B

Tafallako Haur Eskola

Eguzki-kontroleko sistema, lama orientagarrien bidez.

95.448,38

EZ

30.000,00

4

8

0011-3691-2023-000017

CINTRUENIGOKO UDALA

P3107100D

Capuchilandia Haur Eskola

Jolastokiko portxea albotik ixtea.

51.713,02

EZ

30.000,00

4

9

0011-3691-2023-000031

ORKOIENGO UDALA

P3190800G

Ostadar Haur Eskola

Kanpoko jolastokiak pergola erretraktilekin estaltzea (I. fasea).

69.687,43

EZ

30.000,00

4

10

0011-3691-2023-000004

BASABURUKO UDALA

P3104900J

Ttikiena Haur Eskola

Jolastokia egokitzeko obra.

9.308,53

EZ

6.050,54

4.

11

0011-3691-2023-000002

MURIETAKO UDALA

P3117700I

Arakil Eskualdeko Haur Eskola

Jolastokian toldoa jartzeko obra.

18.392,00

EZ

11.954,80

4

12

0011-3691-2023-000003

MURIETAKO UDALA

P3117700I

Arakil Eskualdeko Haur Eskola

Ikasgelako akustika egokitzeko obra.

3.392,16

EZ

2.204,91

4

13

0011-3691-2023-000020

ALESBESKO UDALA

P3125400F

Alesbesko Haur Eskola

Kanpoko zurajeko 3 unitate ordeztea erabilera anitzeko gelan.

12.033,45

EZ

7.821,74

5

14

0011-3691-2023-000013

ZIZUR NAGUSIKO UDALA

P3190700I

Paquita Ansa Haur Eskola

Bero-ekoizpena hobetzeko proiektua eta obra.

53.950,72

EZ

30.000,00

5

15

0011-3691-2023-000026

ANTSOAINGO UDALA

P3132500D

San Cristóbal Haur Eskola

Berokuntza-sistema erregulatu eta kontrolatzeko sistema.

20.389,71

EZ

13.253,31

5

16

0011-3691-2023-000032

BARAÑAINGO UDALA

P3138600F

Barañain I Haur Eskola

Kanpoko zurajea ordeztea sarreran eta kanpoko jolastokian.

73.179,47

EZ

30.000,00

5.

17

0011-3691-2023-000011

GARINOAINGO UDALA

P3111300D

Amatxi Haur Eskola

Kanpoko zurajea ordeztea.

15.368,21

EZ

9.989,34

5

18

0011-3691-2023-000034

BARAÑAINGO UDALA

P3138600F

Barañain II Haur Eskola

Aireztapen eta klimatizazio partziala instalatzea

39.943,20

EZ

25.963,08

6

19

0011-3691-2023-000012

ABLITASKO UDALA

P3100600J

Mi Cole Haur Eskola

Klimatizaziorako instalazioa jartzea.

37.392,59

EZ

24.305,18

6

Iragarkiaren kodea: F2311678