133. ALDIZKARIA - 2023ko ekainaren 26a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ULTZAMA

Ordenantza, igerilekuetako instalazioen funtzionamendua eta erabilera arautzen dituena

Ultzamako Udalak, 2023ko martxoaren 23an egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi egin zuen Ultzamako udal igerilekuen funtzionamendua eta erabilera arautzen duen ordenantza.

Espedientea jendaurrean egon da, dagozkion iragarkiak argitaratuta 2023ko 72. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, apirilaren 11an, eta Udalaren iragarki taulan eta webgunean, hogeita hamar egun balioduneko epean, ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, eta ez da alegaziorik aurkeztu.

Horregatik guztiagatik, hasierako onespenaren iragarkian horrela adierazi denez, hasierako onespenaren erabakia behin betikotzat jo da, eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluaren edukia betez, erabaki hau eta Ordenantza horren testu osoa argitaratzen dira.

Larraintzarren (Ultzama), 2022ko maiatzaren 26an.–Alkatea, Martín M.ª Picabea Aguirre.

ULTZAMAKO UDALAREN UDAL IGERILEKUEN FUNTZIONAMENDUA ETA ERABILERA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

1. artikulua.

Ordenantza honen helburua Ultzamako Udaleko udal igerilekuen erabilera eta funtzionamendua arautzea da, Larraintzar herrian (San Pedro kalea 2) kokaturiko eta Ultzamako Udalaren jabetzako ontziak, inguruak eta eraikinak barne.

2. artikulua. Igerilekuen erabilera.

2.1. Ultzamako udal-igerilekuak Udalak urtero finkatzen duen denboraldian usatuko dira, eta ohiko gozamenerako eta jarduerarako izanen dira (hala nola bainurako, soropilean egoteko, tabernan egoteko, igeriketa ikastaroetarako, etab.) edota Udalak zehaztutako jarduera zehatzez gozatzeko (baliabideak eta bitartekoak jarriko dira horretarako), baita mahai tenisa, badmintona eta antzekoak egiteko ere. Udalak egokitzat jotako beste jarduera sozial, kultural edo kiroletako batzuk baimentzen ahalko ditu, haranerako eta/edo bertako bizilagunentzat interesgarriak direlako.

2.2. Instalazioen eta uraren higienea eta osasungarritasuna zaintzeko, igerilekuak erabiltzen dituen pertsonak edo pertsonek jarraibideak bete beharko dituzte instalatzen diren edo igerilekuetako langileek adierazten dizkieten paneletan. Orobat, oinetako egokiak, bainujantzia, bainatu aurreko dutxa eta abar baliatu beharko dituzte.

2.3. Janaria eta edariak baimendutako lekuetan bakarrik kontsumitzen ahalko dira. Gune horietatik kanpo, botila gisako kantinploran edo plastikozko botilan edaten ahalko da ura, baina ez dira ontziak bertan uzten ahalko.

2.4. Taberna zerbitzurik izanez gero, norberak eramandako janaria soilik kontsumitzen ahalko da horretarako bereziki instalatutako mahaietan. Edaria tabernan erosi beharko da, ura izan ezik, norberak eramaten ahal baitu ura.

2.5. Debekatuta dago kirola egitea baldin eta kirol horren elementuek –baloiak, pilotak, etab.– eragozpenak eragiten badizkiete gainerako erabiltzaileei, salbu eta elementuak Udalak berak emandakoak badira, eta udalak berak egokitutako edo zehaztutako lekuren batean usatzen badira.

2.6. Debekatuta dago haizerik izanez gero kalteak eragiteko arriskua dakarten itzalkinak eta antzeko elementuak instalatzea.

2.7. Debekatuta dago neurri handiko koltxonetak eta flotagailuak eta antzekoak edo sorosleen aburuz gainerako erabiltzaileei bainatzea zailtzen dieten beste elementu batzuk erabiltzea, bai eta sorosleei ikuspena oztopatzen dietenak ere.

2.8. Debekatuta egonen da erretzea instalazio osoan, Udalak mugatzen duen tabernako gune espezifikoan izan ezik. Uneoro erabili beharko dira gaitutako hautsontziak.

2.9. Debeku da animaliak sartzea eta instalazioak kaltetzen ahal dituzten jarduerak egitea eta materialak erabiltzea (bizikletak, trizikloak eta auto pedaldunak, monopatinak eta patineteak, patinak, ibilgailu motordunak eta abar).

3. artikulua. Igerilekuen erabiltzaileak.

3.1. Larraintzarko ikastetxe publikoa: eskabide bat egin beharko dute 3 egun baliodun lehenago, honako hauek adierazita: ordutegia eta iraupena, talde kopurua, pertsona kopurua, horien adinak; irakasleek lagunduta egon beharko dute ikasleek. Udalak langile teknikoekin eta profesionalekin baloratuko ditu eskabideak, baimena eman ondoren. Kasu honetan, erabiltzaileek ez dute tasarik ordaindu beharko; hau da, erabilera doakoa izanen da.

3.2. Igeriketa ikastaroetan edo antolatutako jardueretan izena emandakoak: igerilekuetan sartzen ahalko dira, baita ontzian ere, Udalak edo hark erabakitako erakundeak antolatutako jardueretan izena emanda dauden pertsonak. Adingabeak badira, arduradunekin sartzen ahalko dira, baita arduradunek sarrerarik edo bonorik ez badute ere; hala izanez gero, ez dute bainatzeko eskubiderik izanen, eta arropa normala eraman beharko dute (ez bainujantzia). Laguntzaile horiek portxean egon beharko dute.

3.3. Abonatutako pertsonak edo sarrera dutenak: Urtean zehar kirol instalazioak (igerilekuak barne) erabiltzeko bonoren bat ateratzen duten pertsona partikularrak, edo sasoiko bonuak eta igerilekuetarako berariazko sarrerak ateratzen dituztenak.

3.4. Sarrerarik gabeko edo abonatu gabeko pertsonak: Inolako sarrera edo abonurik ez duten eta ezer ordaindu ez duten pertsonak. Tabernako guneetan bakarrik egoten ahalko dira. Kondizio hori adierazten duen bereizgarriren bat eraman behar ote duten erabakitzen ahalko du Udalak. Nolanahi ere, arropa normala eraman beharko dute (ez bainukoa).

4. artikulua. Sartzeko modua.

4.1. Udaletxeko kartelen edo bitarteko ofizialen bidez kontrakorik adierazten eta jakinarazten ez bada, ate nagusitik eta igerilekuen eraikineko harreratik edo halletik baino ez da sartzen ahalko.

4.2. Etxezaintzako langileek kontrolatuko dute igerilekuetarako sarbidea, eta eskatutako abonu txartela edo antzeko beste elementuren bat (eskumuturrekoa, pasea/tiketa) erakutsi beharko diete langile horiei erabiltzaileek. Udalak tornuak instalatzen ahalko ditu edo pasea edo ongarria beste identifikazio elementu batekin (eskumuturrekoa, etab.) trukatzen ahalko du, abonu edo paseen iruzurrezko erabilerarik gerta ez dadin edo kopiarik egin ez ditzaten.

5. artikulua. Funtzionamendu-ordutegia.

Ultzamako Udaleko Alkatetzak ezarriko ditu funtzionamendu-ordutegiak, Kirol Batzordearekin eta Udaleko kirol teknikariarekin batera. Ordutegi horiek erabiltzaileen eskura egonen dira Udalaren webgunean.

6. artikulua. Abonuak eta sarrerak ematea.

6.1. Igerileku denboraldia baino lehen, abonuak udalaren bulegoetan eginen dira. Informazioa Udalaren bitartekoen bidez argitaratuko da (webgunea, buletina, sare sozialak, etab.), abonuak noiz eskuratzen ahalko diren adieraziz.

6.2. Igerilekuen denboraldiko eguneroko sarrerak eta abonuak igerilekuen harreran emanen dira.

6.3. Abonuak eta sarrerak besterenezinak dira.

6.4. Igerilekuetan sartu ahal izateko, nahitaezkoa izanen da sarrerak edo abonuak harreran aurkeztea.

7. artikulua. Instalazioetako beste bulego batzuk.

7.1. Aldagelak, dutxak eta komunak.

Erabiltzaile guztiek eskubidea izanen dute instalazio horiek erabiltzeko. Haien erantzukizuna izanen da altzariak zaintzea, instalazioak eta altzariak egoki mantentzea, bai eta erabili ondoren oinarrizko garbiketa egitea ere. Altzarietan edo instalazioetan hondaketarik atzemanez gero, Udalari abisatuko zaio.

Altzari edo instalazioetako matxurak edo hausturak, gaizki erabiltzearen ondorio badira, erabiltzaileak ordaindu beharko ditu.

Derrigorrezkoa izanen da uretarako txankletak edo sandaliak erabiltzea igerilekuetako dutxetan, aldageletan, zerbitzuetan, harreran eta tabernan.

Ez da baimenduko dutxak gaizki erabiltzea (denbora gehiegi ematea ura xahutzen edo beste erabiltzaileei ez uzten erabiltzen, etab.).

Udalak instalazio horietarako sarbidea arautzen edo ixten ahalko du, osasun edo segurtasun arrazoiengatik edo beste arrazoi batzuengatik.

7.3. Taberna.

Taberna zerbitzua emanez gero, alkatetzak zehaztuko ditu ordutegiak denboraldi bakoitzean.

Gune honetan, erabiltzaileek oinetakoak eraman eta lehortu beharko dituzte.

7.4. Kirol materiala.

Udalak kirolak edo jarduerak egiteko (adibidez, badmintona, mahai tenisa, mahai jokoak, liburuak, etab.) erabiltzaileen eskura jartzen dituen kirol materialek arau espezifiko batzuk izanen dituzte, udal kiroletako batzordeak zehaztutakoak. Arau horietan, honako hauek arautuko dira: erabilera iraupena, erabilera ordena, erabilera espazioa, materiala zaintzeko eta itzultzeko baldintzak, narriadurarik edo desagertzerik gertatuz gero sor litezkeen kostuak, fidantzaren aukera eta erabileraren kontrola (hala nola abonatu zenbakia edo NAN zenbakia identifikatzea), eta abar.

7.5. Altzariak.

Debekatuta dago aulkiak eta mahaiak soropilaren eremura mugitzea.

Altzariak arduraz erabiliko dira.

7.6. Janaria eta edaria saltzeko makinak.

Janaria eta edaria saltzeko makinak badaude, ordena ilara bat errespetatuko da produktuak erosteko.

Erabiltzaileak oinetakoak eraman eta lehortu beharko ditu.

7.7. Barrualdeak: sarrera, korridoreak, etab.

Erabiltzaileek oinetako egokiak erabili beharko dituzte, eta saiatu egin beharko dira putzurik sortu gabe edo lurra irristakor utzi gabe ibiltzen.

8. artikulua. Tasak.

Instalazioak erabiltzeko prezioak ezarriko dira tasa, prezio publiko eta udal zergei dagozkien karga-tasen udal ordenantza indardunean.

9. artikulua. Zaintza, osasuna eta segurtasuna.

9.1. Soroslea da igerilekuko agintari nagusia, eta zaintza lanak zailtzen edo oztopatzen ari diren edo gainerako erabiltzaileei eragozpenak sortzen dizkieten erabiltzaileak kanporatzen ahalko ditu. Halaber, edalontzia berehala ixtea erabaki ahalko du, erabiltzaileen segurtasun- edo osasun-arrazoiak direla medio.

9.2. 10 urtetik beherakoek debekatuta izanen dute igerilekuetako instalazioetara sartzea, arduradun adindunen batekin ez badaude.

9.3. 8 urtetik beherakoek debekatuta izanen dute igerilekuetan/ontzietan sartzea, baldin eta arduradun adindunen batekin ez badaude, urriaren 24ko 86/2018 Foru Dekretuaren 27. artikuluan jasotakoaren arabera.

10. artikulua. Diziplina araubidea: Arau-hausteak eta zehapenak.

10.1. Instalazioetan kalteak nahita egiten dituenari debekatu eginen zaio igerilekuan sartzea eta hura erabiltzea 1 eta 3 hilabete bitarteko epean, gertatutakoa noraino den larria, deusetan ukatu gabe kalteen ondoriozko konpentsazioa. Zehapena betetzeko aldiak dagokion denboraldiaren iraupena gainditzen badu, denboraldi hori hurrengo denboraldian edo hurrengoetan zenbatuko da, Batzordearen iritziz.

10.2. Adingabeek arau-hausteak egiten badituzte, adingabe horien legezko arduradunak izanen dira zehapen ekonomikoen –eta, hala badagokio, eragindako kalteen– konponketaren erantzule.

10.3. Abonua beste norbaiti transferitzea falta oso astuntzat hartuko da.

10.4. Udal administrazioari dagokio aplikatzea ordenantza honek jasotzen duen zehapen-araubidea. Horretarako, dagokion administrazio-espedientea izapidetuko da, bertan entzunaldia emanen zaio pertsona/erakunde salatuari, eta beteko dira urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako izapideak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legea).

10.5. Arau-hausteak egiten diren kasu guztietan, kalteak gertatuz gero, horien konponketaren kostua egileei jasanaraziko zaie, edo haien arduradunei, adingabeak izanez gero.

11. artikulua. Faltak.

Falta arinak dira:

a) 2.2tik 2.9rako punturen bat ez betetzea.

b) Instalazioetako zerbitzuak desegoki erabiltzea.

c) Giltza galdu dela ez jakinaraztea.

Falta astunak dira:

a) Erregistroan ezarritako ordutegia ez betetzea.

b) Instalazioetan kalte larriak egitea.

c) Hiru (3) falta arin egitea.

d) Falta arinen ondoriozko zehapenak ez betetzea.

e) Ez betetzea teknikariek –bereziki sorosleek– ordenantzan aipatutako kasuetan eta bainularien segurtasun edo osasunari lotutako arrazoietan funtsatutako beste batzuetan adierazitako paneletako oharrak edo bestelakoak.

Falta oso astunak dira:

a) Hiru (3) falta astun egitea.

b) Instalazioetan kalte oso larriak egitea.

c) Falta astunen ondoriozko zehapenak ez betetzea.

d) Bainularien segurtasuna arriskuan jartzea.

e) Igerilekuko sarrerako abonua beste norbaiti transferitzea.

12. artikulua. Zehapenak.

a) Falta arin bat eginez gero, debekatuta egonen da igerilekuetara 3-7 egunez sartzea, Batzordearen iritziz.

b) Falta astunen bat eginez gero, debekatuta egonen da igerilekuetara sartzea gutxienez 8 egunez eta gehienez hilabetez, Batzordearen iritziz.

c) 2 falta astun eginez gero, ez da igerilekuetako instalazioetara sartzen ahalko hilabetez, eta 300 euroko isuna ordaindu beharko du falta egin duenak. Halaber, ordaindu beharko da eragindako kalteen kostua, halakorik baldin badago.

d) Falta oso astun bat eginez gero, ez da igerilekuetara sartzen ahalko gutxienez hilabete eta egun batez eta gehienez 3 hilabetez, Batzordearen iritziz.

e) Falta oso astunengatik ezarritako zehapena ez bada betetzen, debekatu eginen da Udalaren edozein kirol instalaziotan sartzea 3 hilabetez, gehienez ere eta larritasunaren arabera, eta 400-600 euroko isuna ordainduko da. Halaber, ordaindu beharko da eragindako kalteen kostua, halakorik baldin badago. Zehapena betetzeko aldiak dagokion denboraldiaren iraupena gainditzen badu, denboraldi hori hurrengo denboraldian edo hurrengoetan zenbatuko da, Batzordearen iritziz.

13. artikulua. Autokontrol programa.

Ultzamako udal igerilekuetarako autokontrol programa deritzona hartuko da kontuan eta aplikatuko da beti. Programa hori urtero berrikusten da.

Iragarkiaren kodea: L2308716