113. ALDIZKARIA - 2023ko maiatzaren 31

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

BEINTZA-LABAIEN

Mattikonea etxearen aurri-deklarazioa, 1. poligonoko 50. partzelan

Beintza-Labaiengo Udaleko Alkatetzaren 2023ko maiatzaren 9ko 9/2023 Ebazpenaren bidez,

EBATZI DUT:

1.–Udalaren jabetzakoa den eta Beintza-Labaieneko 1. poligonoko 50. partzelan dagoen Mattikonea etxearen aurri-deklarazioaren espedientea ofizioz hastea, erreferentziako txosten teknikoan oinarrituta, Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen 199.2.a eta b) artikuluetan aurreikusitako kasuak gertatzen direlako.

2.–Espedientea agerian jartzea, eta entzunaldia ematea jabeari, bizilagunei eta higiezinaren gaineko eskubide errealen titularrei, erabaki honen jakinarazpen bidez, 30 egun balioduneko epean idatziz aurkez ditzaten, udal erregistro orokorraren bitartez, beren eskubiderako egoki iritzitako alegazio, dokumentu, peritu-txosten eta justifikazioak, higiezin horren aurri-deklarazio orokorrerako uziaren aurka. Kasu horretan, jabeek eraikina ordeztu edo birgaitu beharko lukete.

3.–Iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, eta egun horren biharamuna izatea aurreko 2. puntuan aurreikusitako epea zenbatzen hasteko eguna.

4.–Interesatuari ebazpena jakinaraztea, bere ezagutza eta ondorioetarako.

Hauxe jakinarazten dizut, zure ezaguera eta ondorioetarako, ohartaraziz erabaki honen aurka, ondoko errekurtso hauetatik bat paratzen ahal duzula:

Gora jotzeko helegitea, Nafarroako Administrazio Auzitegiaren aitzinean, jakinarazpen honen datatik kontatzen hasi eta hilabeteko epean.

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, jakinarazpen honen biharamunetik kontatzen hasi eta bi hilabeteko epean; lehenagotik, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa paratzen ahal duzu, hilabeteko epean, ebazpena eman duen Organo aitzinean.

Beintza-Labaienen, 2023ko maiatzaren 9an.–Alkatea, Jon Telletxea Juanenea.

Iragarkiaren kodea: L2308112