109. ALDIZKARIA - 2023ko maiatzaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑA

2023ko lan eskaintza publikoa

Iruñeko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak honako erabaki hau hartu zuen 2023ko maiatzaren 8an:

JOB 08-MAY-23 (6/SG)

«Nafarroako Administrazio Publikoetan sartzeko Erregelamendua onesten duen ekainaren 5eko 113/1985 Foru Dekretuaren 3. artikuluak ezartzen du Nafarroako Administrazio publikoek urtero lan-eskaintza onetsiko dutela hutsik dauden eta aurrekontu-zuzkidura duten lanpostu guztiak bilduz, eta adieraziko dutela horietatik zeintzuk beteko diren urte berean eta gainerakoak zein epetan betetzea aurreikusten den.

Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 31/2022 Legearen 20.4 artikuluak aukera ematen dio Administrazioari, salbuespenez, berariazko tasa gehigarri bat onesteko, abenduaren 28ko 20/2021 Legean aurreikusitako xedea betetzeko, hau da, enplegu publikoko behin-behinekotasunak esparru bakoitzeko egiturazko lanpostuen %8 ez gainditzea.

Ikusirik, espedientean jasota dagoen Giza Baliabidetako Alorraren txostena, aipatutako 20. artikulu horretan eskatzen den lan-eskaintza publikoari buruzko urte anitzeko planifikazioa jasotzen duena,

ERABAKITZEN DA:

1.–Iruñeko Udalaren 2023. urterako lan eskaintza publikoa onestea, honako lanpostu hauek sartuta:

LEKU
KOP.

KODEA

IZENA

1

1-100301

OSOKO BILKURAKO IDAZKARIA

1

1-100503

ARKITEKTOA

1

1-100506

ARTXIBOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

1

1-100512

PEDAGOGIAN LIZENTZIADUNA

2

1-100513

SOZIOLOGOA

1

1-100518

JARDUERA FISIKOKO ETA KIROL-ZIENTZIETAKO GRADUDUNA

1

1-100600

EUSKARA ITZULTZAILEA

1

1-100950

EKONOMIA, FINANTZA ETA AURREKONTU KUDEAKETAKO ARDURADUNA

2

1-101103

ALBAITARIA

1

1-101700

GOI-MAILAKO TITULUDUNA, SEGURTASUN-TEKNIKARIA

1

1-103201

LAN-MEDIKUNTZAKO MEDIKU ESPEZIALISTA

1

1-103600

INGURUMENEKO GOI-MAILAKO TITULUDUNA

1

1-105500

EUSKARA-ZERBITZUBURUA

1

1-105900

ARKITEKTO KUDEATZAILEA (URBANIZAZIOAK)

1

1-106200

ALBAITARI KUDEATZAILEA

7

UDALTZAINGOKO INSPEKTOREORDEA

1

1-200211

GARAPENAREN ALDEKO LANKIDETZAKO TEKNIKARIA

1

1-200500

ERDI-MAILAKO TITULUDUNA (LORATEGIAK)

1

1-201000

GIZARTE-LANEKO ERDI-MAILAKO TITULUDUNA, OSAGARRIDUNA

2

2-201000

GIZARTE-LANEKO ERDI-MAILAKO TITULUDUNA, OSAGARRIDUNA

1

2-201100

ARTE ETA LANBIDEETAKO IRAKASLEA

1

1-202000

KATASTROKO ARDURADUNA

1

1-202300

ERRENTA ETA GAINBALIOKO ARDURADUNA

1

1-203500

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEKNIKARIA

1

1-203600

APAREJADOREA/BIRGAITZEKO BULEGOKO ARDURADUNA

5

1-208500

GIZARTE ONGIZATEKO PROGRAMAREN ARDURADUNA

1

1-208600

GIZARTE ONGIZATEKO ZENTROEN ARDURADUNA

1

1-208700

ARTXIBOKO TEKNIKARIA, ERDI-MAILAKO TITULUDUNA

1

1-209500

PARTAIDETZAKO TEKNIKARIA

1

1-209900

KOMUNITATE-TEKNIKARIA

1

1-210000

ADINEKOEKIN GIZARTE ESKU-HARTZERAKO TEKNIKARIA

1

1-213000

LAN-ERIZAINTZAKO TEKNIKARIA

10

UDALTZAIN AGENTEA

1

1-301700

ZERBITZUBURUA (DESINFEKZIO-PARKEA)

1

1-302300

GIZARTERATZEKO TEKNIKARIA

1

1-305800

HIRI-KONTSERBAZIOKO ARDURADUN OROKORRA

1

1-306600

ZOONOSI-ARDURADUNA

1

2-306700

GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

1

1-306800

AKTA ETA JAKINARAZPENETAKO ZERBITZUBURUA

1

1-307000

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO OFIZIAL PROFESIONALA

1

1-307200

HIRI-KONTSERBAZIOKO MANTENTZE-LANETAKO ARDURADUNA

2

1-307300

LANGILERIAKO OFIZIAL ADMINISTRARIA

2

1-307500

HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

1

1-307700

INSTALAZIOEN FUNTZIONAMENDUKO OFIZIALA

1

1-402600

MANTENTZE-LANETAKO ARDURADUN OSAGARRIDUNA

5

1-402900

INSTALAZIOEN FUNTZIONAMENDUKO LAGUNTZAILEA

1

2-403100

FAMILIA-LANGILEA

1

2-404800

ADMINISTRARI LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

1

1-405000

HIRI-KONTSERBAZIOKO MANTENTZE-LANETAKO ARDURADUNA

1

1-405600

EHORZLE LAGUNTZAILEA

1

2-407400

GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

1

2-408200

FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

1

1-408400

ZOONOSI-LAGUNTZAILEA

2.–Lan eskaintza publiko - osagarria onestea, bertan honako lanpostu hauek sartuta:

1

212000

HIRI-KONTSERBAZIOKO INDUSTRIA-INGENIARI TEKNIKARIA

27

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

300300

OFIZIAL ADMINISTRARI OSAGARRIDUNA

300600

KUDEAKETA-ZEREGINETARAKO OFIZIAL ADMINISTRARIA

2

304900

HILERRIKO ARDURADUNA

9

400000

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

404800

ADMINISTRARI LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

10

2-403100

FAMILIA-LANGILEA

2-408200

FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

1

406700

IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

3.–Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman dadin agintzea.»

Ebazpen honen aurka honako errekurtso hauetako bat paratzen ahal da, aukeran:

–Berraztertzeko errekurtsoa, egintza gauzatu duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik aitzina.

–Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik aitzina; edo, bestela,

–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hortik aitzina.

Iruñean, 2023ko maiatzaren 8an.–Gobernu Batzarreko idazkaria, Ana María Elizalde Urmeneta.

Iragarkiaren kodea: L2307500