92. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

NOAIN (ELORTZIBAR)

2022rako lan publikoaren eskaintza

Alkatetzaren 2022-505 Ebazpenaren bitartez, onetsi da 2022rako lan publikoaren eskaintza, bete beharrez abenduaren 28ko 20/2021 Legeak xedatutakoa (lege horrek hizpide ditu premiazko neurriak, behin-behinekotasuna murrizteko enplegu publikoan). Hona hemen lanpostuak:

1.–Funtzionarioen araubidea. Lanpostu kopurua: 1. Lanpostua: arkitektoa, atxikirik dagoena Idazkaritza, Zerbitzu Orokor, Hirigintza, Ingurumen, Obra eta Zerbitzuen Alorrari, 2.2 zenbakia duena plantilla organikoan. A maila. Bateraezintasuneko osagarria %35, lanpostuko osagarria %50. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024.

2.–Funtzionarioen araubidea. Lanpostu kopurua: 1. Lanpostua: zerbitzu anitzetako - mantentze-lanetako enplegatua, atxikia dagoena Idazkaritza, Zerbitzu Orokor, Hirigintza, Ingurumen, Obra eta Zerbitzuen Alorrari, 2.23 zenbakia duena plantilla organikoan. D maila, mailako osagarria %15, lanpostuko osagarria %14,99, arrisku bereziko osagarria %5. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024.

3.–Funtzionarioen araubidea. Lanpostu kopurua: 1. Lanpostua: zerbitzuetako-lorezaintzako enplegatua, atxikirik dagoena Idazkaritza, Zerbitzu Orokor, Hirigintza, Ingurumen, Obra eta Zerbitzuen Alorrari, 2.24 zenbakia duena plantilla organikoan. D maila, mailako osagarria %15, lanpostuko osagarria %14,99, arrisku bereziko osagarria %5. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024.

4.–Funtzionarioen araubidea. Lanpostu kopurua: 1. Lanpostua: zerbitzuetako-lorezaintzako enplegatua, atxikirik dagoena Idazkaritza, Zerbitzu Orokor, Hirigintza, Ingurumen, Obra eta Zerbitzuen Alorrari, 2.25 zenbakia duena plantilla organikoan. D maila, mailako osagarria %15, lanpostuko osagarria %14,99, arrisku bereziko osagarria %5. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024.

5.–Lan-kontratudun finkoa. Lanpostu kopurua: 1. Lanpostua: administrari laguntzailea - lorezaintza eta Agenda 21, atxikirik dagoena Idazkaritza, Zerbitzu Orokor, Hirigintza, Ingurumen, Obra eta Zerbitzuen Alorrari, 2.27 zenbakia duena plantilla organikoan. D maila, mailako osagarria %15, lanpostuko osagarria %44,05. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024.

6.–Lan-kontratudun finkoa. Lanpostu kopurua: 1. Lanpostua: administrari laguntzailea, atxikirik dagoena Idazkaritza, Zerbitzu Orokor, Hirigintza, Ingurumen, Obra eta Zerbitzuen Alorrari, 2.28 zenbakia duena plantilla organikoan. D maila, mailako osagarria %15, lanpostuko osagarria %44,05. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024.

7.–Funtzionarioen araubidea. Lanpostu kopurua: 1. Lanpostua: lorezaina, atxikirik dagoena Idazkaritza, Zerbitzu Orokor, Hirigintza, Ingurumen, Obra eta Zerbitzuen Alorrari, 2.29 zenbakia duena plantilla organikoan. D maila, mailako osagarria %15, lanpostuko osagarria %39,85, arrisku bereziko osagarria %5. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024.

8.–Funtzionarioen araubidea. Lanpostu kopurua: 1. Lanpostua: lorezaina, atxikirik dagoena Idazkaritza, Zerbitzu Orokor, Hirigintza, Ingurumen, Obra eta Zerbitzuen Alorrari, 2.30 zenbakia duena plantilla organikoan. D maila, mailako osagarria %15, lanpostuko osagarria %19,85, arrisku bereziko osagarria %5. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024.

9.–Funtzionarioen araubidea. Lanpostu kopurua: 1. Lanpostua: lorezaina, atxikirik dagoena Idazkaritza, Zerbitzu Orokor, Hirigintza, Ingurumen, Obra eta Zerbitzuen Alorrari, 2.31 zenbakia duena plantilla organikoan. D maila, mailako osagarria %15, lanpostuko osagarria %2,99, arrisku bereziko osagarria %5. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024.

10.–Funtzionarioen araubidea. Lanpostu kopurua: 1. Lanpostua: administrari-ofiziala, atxikirik dagoena Zerbitzu Ekonomikoen Alorrari; 3.1. zenbakia duena plantilla organikoan. C maila, mailako osagarria: %15, lanpostuko osagarria: %23,52. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024.

11.–Funtzionarioen araubidea. Lanpostu kopurua: 1. Lanpostua: administrari laguntzailea, atxikirik dagoena Zerbitzu Ekonomikoen Alorrari, 3.2 zenbakia duena plantilla organikoan. D maila, mailako osagarria %15, lanpostuko osagarria %44,05. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024.

12.–Funtzionarioen araubidea. Lanpostu kopurua: 1. Lanpostua: administrari-ofiziala, atxikirik dagoena Kultura eta Kirolaren Alorrari, 5.3 zenbakia duena plantilla organikoan. C maila, mailako osagarria %15, lanpostuko osagarria: %13,47. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024.

13.–Funtzionarioen araubidea. Lanpostu kopurua: 1. Lanpostua: kulturako teknikari laguntzailea, atxikirik dagoena Kultura eta Kirolaren Alorrari, 5.4 zenbakia duena plantilla organikoan. C maila, mailako osagarria %15, lanpostuko osagarria %3,36. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024.

14.–Funtzionarioen araubidea. Lanpostu kopurua: 1. Lanpostua: liburutegiko laguntzailea, atxikirik dagoena Kultura eta Kirolaren Alorrari, 5.5 zenbakia duena plantilla organikoan. D maila, mailako osagarria %15, lanpostuko osagarria %2,99. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024.

Lanpostuak beteko dira merezimendu-lehiaketa bidez, behin bakarrik eta salbuespenez.

15.–Funtzionarioen araubidea. Lanpostu kopurua: 1. Lanpostua: administrari laguntzailea + B gidabaimena, atxikirik dagoena Idazkaritza, Zerbitzu Orokor, Hirigintza, Ingurumen, Obra eta Zerbitzuen Alorrari, 2.36 zenbakia duena plantilla organikoan. D maila, mailako osagarria: %15, lanpostuko osagarria %18,42, arrisku bereziko osagarria %5. Sarbidea: oposizio-lehiaketa (20/2021 Legearen 2 artikulua). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024.

Lanpostuak oposizio-lehiaketa bidez beteko dira.

Ebazpen honen aurka, hautara, errekurtso hauetako bat aurkez daiteke:

a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita,

b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, zuzendua Iruñeko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari, bi hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Hori guztia ematen da argitara, bete dadin arlo horretan indarrean dagoen araudia.

Noain Elortzibarren, 2022ko maiatzaren 9an.–Alkatea, Sebastián Marco Zaratiegui.

Iragarkiaren kodea: L2206696