92. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

FUNES

2022rako lan publikoaren eskaintza

2022ko lan publikoaren eskaintzaren onespena, bete beharrez abenduaren 28ko 20/2021 Legean xedaturikoa (Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko legea).

Funesko Udaleko alkateak, 2022ko apirilaren 29an emandako 484/2022 Ebazpenaren bitartez, 2022rako lan publikoaren eskaintza onetsi du, bat etorriz Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legean ezarritakoarekin. Hona hemen haren xedapen zatia:

Lehena.–Onestea 2022rako lan publikoaren eskaintza, bete beharrez abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren xedapenean ezarritakoa (Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko legea):

Lan-kontratudun finkoak

KODEA

LANPOSTUAREN IZENA

MAILA

ARAUBIDE JURIDIKOA

SARBIDEA

LANPOSTU KOPURUA

3-01

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

D

LAN-KONTRATUDUN FINKOA

MEREZIMENDU LEHIAKETA

1

3-02

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

D

LAN-KONTRATUDUN FINKOA

MEREZIMENDU LEHIAKETA

1

3-03

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

D

LAN-KONTRATUDUN FINKOA

MEREZIMENDU LEHIAKETA

1

3-04

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

D

LAN-KONTRATUDUN FINKOA

MEREZIMENDU LEHIAKETA

1

3-06

GARBIKETAKO ARDURADUNA

D

LAN-KONTRATUDUN FINKOA

MEREZIMENDU LEHIAKETA

1

3-09

ESKOLAZAINA

D

LAN-KONTRATUDUN FINKOA

MEREZIMENDU LEHIAKETA

1

3-10

GARBIKETAKO LANGILEA

D

LAN-KONTRATUDUN FINKOA

MEREZIMENDU LEHIAKETA

1

3-11

GARBIKETAKO LANGILEA

D

LAN-KONTRATUDUN FINKOA

MEREZIMENDU LEHIAKETA

1

Bigarrena.–Lan publikoaren eskaintza argitaratzea Funesko Udalaren egoitza elektronikoan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean, orok jakin dezan eta interesdunek egokitzat jotzen dituzten errekurtsoak jar ditzaten, kasua bada.

Hirugarrena.–Udalbatzari ebazpen honen berri ematea egiten duen hurrengo osoko bilkuran.

Argitara ematen da, orok jakin dezan eta behar diren ondorioak izan ditzan, eta ohartarazten, erabakiaren kontra errekurtso hauek aurkez daitezkeela:

a) Aukeran, berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratu eta biharamunetik hasita (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Foru Legearen 123. eta 124. artikuluak).

b) Aukeran, gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratu eta biharamunetik hasita (Nafarroako Toki Administraziori buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 333. artikulua eta hurrengoak).

c) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, ebazpen hau argitaratu eta bi hilabeteko epean (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 30., 114.1.c eta 112.3 artikuluak eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8., 10. eta 46. artikuluak).

Funesen, 2022ko maiatzaren 5ean.–Alkatea, Ignacio Felipe Domínguez Martínez.

Iragarkiaren kodea: L2206532