92. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

LIZARRA

2022rako lan publikoaren eskaintza

Alkatetzaren 170/2022 Ebazpenaren bidez, onetsi da 2022rako lan publikoaren eskaintza, bete beharrez abenduaren 28ko 20/2021 Legeak xedatutakoa (lege horrek premiazko neurriak ditu hizpide, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko). Hona hemen zehazturik:

LANPOSTU KOPURUA

LANPOSTUEN KODEA

LANPOSTUA

ARAUBIDEA

SARBIDEA

HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA

1

1.8

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEKNIKARIA

LANALDI ERDIA

B

Lanaldi partzialeko lan-kontratudun finkoa

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

1

4.7

LAGUNTZAILEAK-ETXEZAINA - KULTURA DEPARTAMENTUA

D

Funtzionario-araubidea

Oposizio-lehiaketa (20/2021 Legearen 2.1. artikulua)

1

4.13

ETXEZAIN-LAGUNTZAILEA. LOS LLANOS KULTURA ETXEKO ADMINISTRARIA

D

Funtzionario-araubidea

Oposizio-lehiaketa (20/2021 Legearen 2.1. artikulua)

2

4.17 eta 4.18

GAZTERIAKO ANIMATZAILEA

C

Lan-kontratudun finkoa

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

1

4.19

TURISMO, INDUSTRIA, ENPLEGUKO TEKNIKARIA - TOKI GARAPENERAKO AGENTEA

B

Funtzionario-araubidea

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

1

5.1

GIZARTE ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA

B

Funtzionario-araubidea

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

2

5.2 eta 5.4

GIZARTE-LANGILEA

B

Funtzionario-araubidea

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

1

5.6

HEZITZAILE ESPEZIALIZATUA

C

Lan-kontratudun finkoa

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

1

5.7

ENPLEGU SOZIALEKO ARDURADUNA

C

Lan-kontratudun finkoa

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

1

5.8

ADMINISTRARI-OFIZIALA

C

Funtzionario-araubidea

Oposizio-lehiaketa (20/2021 Legearen 2.1. artikulua)

1

5.11

FAMILIA-LANGILEA

D

Funtzionario-araubidea

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

1

5.22

FAMILIA-LANGILEA

D

Funtzionario-araubidea

Lehiaketa (20/2021 Legearen 8. xedapen gehigarria)

1

5.12

FAMILIA-LANGILEA

D

Funtzionario-araubidea

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

B2, nahitaezkoa

4

5.13, 5.16, 5.17 eta 5.19

IKASTETXEKO HEZITZAILE-ZAINTZAILEA, 0-3 URTE

C

Lan-kontratudun finkoa

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

C1, nahitaezkoa

2

5.14 eta 5.15

IKASTETXEKO HEZITZAILE-ZAINTZAILEA, 0-3 URTE

C

Lan-kontratudun finkoa

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

1

5.20

ZERBITZU OROKORRETAKO ENPLEGATUA

D

Lan-kontratudun finkoa

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

B2, nahitaezkoa

1

5.21

ZERBITZU OROKORRETAKO ENPLEGATUA

D

Lan-kontratudun finkoa

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

1

5.23

IKASTETXEKO JANTOKIKO LAGUNTZAILEA, 0-3 URTE

D

Lanaldi partzialeko lan-kontratudun finkoa

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

1

5.24

ENPLEGU SOZIAL BABESTUKO GIZARTE-LANGILEA

B

Funtzionario-araubidea

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

1

6.1

ZERBITZUBURUA

B

Funtzionario-araubidea

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

2

6.4 eta 6.9

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

D

Funtzionario-araubidea

Lehiaketa (20/2021 Legearen 8. xedapen gehigarria)

1

7.25

ADMINISTRARI-OFIZIALA

C

Funtzionario-araubidea

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

Era berean, Julián Romano Ugarte Musika Eskola erakunde autonomoko buruaren 170/2022 Ebazpenaren bidez, eta bete beharrez abenduaren 28ko 20/2021 Legea (lege horrek hizpide ditu premiazko neurriak, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko), onetsi da erakunde autonomo horren lan publikoaren eskaintza 2022rako. Hona hemen zehazturik:

LANPOSTU KOPURUA

LANPOSTUA

MAILA

ARAUBIDEA

SARBIDEA

1

Musika irakaslea - Zeharkako Flauta

B

Lanaldi partzialeko aldizkako lan-kontratudun finkoa

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

1

Musika-Saxofoi irakaslea

B

Lanaldi partzialeko aldizkako lan-kontratudun finkoa

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

1

Musika-Kantu irakaslea

B

Lanaldi partzialeko aldizkako lan-kontratudun finkoa

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

1

Musika-Txistu irakaslea

B

Lanaldi partzialeko aldizkako lan-kontratudun finkoa

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

1

Musika-Perkusio irakaslea

B

Lanaldi partzialeko aldizkako lan-kontratudun finkoa

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

1

Musika-Klarinete irakaslea

B

Lanaldi partzialeko aldizkako lan-kontratudun finkoa

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

1

Musika-Piano irakaslea

B

Lanaldi partzialeko aldizkako lan-kontratudun finkoa

Lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

Aditzera ematen da orok jakin dezan, eta ohartarazten da ezen, administrazio bideari amaiera ematen dion ebazpen honen aurka, honako errekurtso hauek jar daitezkeela:

1.–Aukerako berraztertzeko errekurtsoa, organo honi zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita, bat etorriz urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluekin (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legea).

2.–Aukerako gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, iragarki hau argitaratu eta hilabeteko epean, bat etorriz urriaren 18ko 279/1990 Foru Dekretuan ezarritakoarekin (foru dekretu horren bidez zati batean garatu zen, Nafarroako toki-erakundeen egintza eta erabakien inpugnazioari dagokion arloan, uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa).

3.–Edo zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, zuzendua Nafarroako Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari, bi hilabeteko epean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita, bat etorriz uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46. artikuluarekin (Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren Legea).

Lizarran, 2022ko maiatzaren 5ean.–Alkatea, Koldo Leoz Garciandia.

Iragarkiaren kodea: L2206504