92. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

CORTES

2022rako lan publikoaren eskaintza

Honen bidez aditzera ematen da ezen, Alkatetzaren apirilaren 25eko 138/2022 Ebazpenaren bidez, onetsi zela Cortesko Udalaren 2022. urterako lan publikoaren eskaintza, honela:

Lehena.–Onestea Udal honen 2022rako lan publikoaren eskaintza, honako lanpostu hauek barne hartuta, eta kontuan hartuz abenduaren 28ko 20/2021 Legeak xedatutakoa (Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko legea):

1.–Izaera: funtzionarioa. Lanpostu kopurua: bat (1). Lanpostua: administrari-ofiziala, plantilla organikoko 4. zenbakia. C maila. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Ordezte-tasa, Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko 22/2021 Legearen 20. artikuluan ezarritakoa. Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024-2025. Txanda irekia.

2.–Izaera: funtzionarioa. Lanpostu kopurua: bat (1). Lanpostua: zerbitzu osagarriak, plantilla organikoko 13. zenbakia. D maila. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Ordezte-tasa, Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko 22/2021 Legearen 20. artikuluan ezarritakoa. Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024. Txanda irekia.

3.–Izaera: funtzionarioa. Lanpostu kopurua: bat (1). Lanpostua: zerbitzu osagarriak, plantilla organikoko 15. zenbakia. D maila. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Ordezte-tasa, Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko 22/2021 Legearen 20. artikuluan ezarritakoa. Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024. Txanda irekia.

4.–Izaera: funtzionarioa. Lanpostu kopurua: bat (1). Lanpostua: administrari-ofiziala, plantilla organikoko 5. zenbakia. C maila. Sarbidea: merezimendu-lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024. Txanda irekia.

5.–Izaera: funtzionarioa. Lanpostu kopurua: bat (1). Lanpostua: menpeko peoia (lanaldiaren %50), plantilla organikoko 20. zenbakia. E maila. Sarbidea: merezimendu-lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024. Txanda irekia.

6.–Lan-kontratudun finkoak. Lanpostu kopurua: bat (1). Lanpostua: udal eraikinen garbiketako peoia (lanaldiaren %25), plantilla organikoko 22. zenbakia. Araubide juridikoa: Nafarroako udal eraikinen garbiketako hitzarmena. Sarbidea: merezimendu-lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024. Txanda irekia.

7.–Lan-kontratudun finkoak. Lanpostu kopurua: bat (1). Lanpostua: udal eraikinen garbiketako peoia (lanaldiaren %25), plantilla organikoko 23. zenbakia. Araubide juridikoa: Nafarroako udal eraikinen garbiketako hitzarmena. Sarbidea: merezimendu-lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024. Txanda irekia.

8.–Lan-kontratudun finkoak. Lanpostu kopurua: bat (1). Lanpostua: udal eraikinen garbiketako peoia (lanaldiaren %55), plantilla organikoko 24. zenbakia. Araubide juridikoa: Nafarroako udal eraikinen garbiketako hitzarmena. Sarbidea: merezimendu-lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024. Txanda irekia.

Bigarrena.–Lan publikoaren eskaintza argitaratzea udal honen egoitza elektronikoan, iragarki-taulan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean, orok jakin dezan eta interesdunek egokitzat jotzen dituzten errekurtsoak jar ditzaten, kasua bada.

Hirugarrena.–Erabaki honen aurka, errekurtso hauetariko bat aurkez daiteke, hautara:

a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita;

b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita,

c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Laugarrena.–Ebazpen honen berri ematea Udalbatzari, egiten duen hurrengo ohiko osoko bilkuran.

Cortesen, 2022ko apirilaren 25ean.–Alkatea, Fernando Sierra Estoduto.

Iragarkiaren kodea: L2205853