92. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

AZAGRA

2022rako lan publikoaren eskaintza

Alkatetzaren 2022ko maiatzaren 4ko Ebazpenaren bidez, onetsi zen Azagrako Udaleko lan publikoaren eskaintza 2022rako, bertan jasota zegoela honako lanpostu hauek betetzea, jarraikiz abenduaren 28ko 20/2021 Legeari (lege horrek premiazko neurriak ditu hizpide, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko):

MAILA

LANPOSTUA

LANP. KOP.

LAN-ARAUBIDEA

LANALDI MOTA

SARBIDEA

BETETZEKO AURREIKUSPENA

D

Administrari laguntzailea

1

Finkoa

Osoa

Lehiaketa (6/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

Irekia

2023-2024

E

Lantaldeko peoia

3

Finkoa

Osoa

Lehiaketa (6/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

Irekia

2023-2024

E

Eraikinen garbiketako laguntzailea

6

Finkoa

Partziala

Lehiaketa (6/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria)

Irekia

2023-2024

Ebazpen honen aurka, errekurtso hauek aurkez daitezke, hautara:

–Berraztertzeko errekurtsoa, Alkatetzari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik zenbatzen hasita.

–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik zenbatzen hasita.

–Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, zuzendua Nafarroako Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien Epaitegiari, bi hilabeteko epean, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita.

Azagran, 2022ko maiatzaren 4an.–Alkatea, Rubén Medrano Romeo.

Iragarkiaren kodea: L2206397