92. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ARESO

2022rako lan publikoaren eskaintza

Honen bidez aditzera ematen da, Jose Otermin Echarrik, Udalerri honetako Alkateak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 21. artikuluak onartzen dion gaitasunean oinarritua, 52/2022 Alkate Ebazpen bidez onetsi zuela Aresoko Udalaren 2022. urterako lan publikoaren eskaintza, honela:

EBAZTEN DU:

Lehenengoa.–Lan publikoaren eskaintza onestea 2022. Urterako. Kontuan hartuta Enplegu Publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriak aurreikusten dituen 20/2021 Legeak eta 2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legeak birjarpen-tasaren inguruan araututakoa, lan eskaintza publikoa onartzen da, bertan honako lanpostu hauek sartuta eta honako baldintzapean:

Administraria. Funtzionarioa (POan 3. zkia)

Lanpostuen kopurua: 1

Lanpostua: administraria

Jardunaldia: erdia

Maila: C

Sarbidea: lehiaketa-oposizioa. Txanda askea

Lanpostu-hornikuntza aurreikuspena: 2022-2024

Lanpostu-hornikuntza baldintza: euskara EGA/C1 maila

Bigarrena.–Erabaki hau Udaletxearen sede elektronikoan, iragarki taulan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman dadin agintzea, bere ezagupen orokorrerako eta interesdunek bidezkotzat hartzen dituzten errekurtsoak jarri ahal ditzaten.

Hirugarrena.–Lan eskaintza publiko honekin kaltetu suertatuko diren aldi baterako Udaletxeko langileei ebazpen hau jakinaraztea.

Laugarrena.–Ebazpen honen aurka errekurtso hauetako bat jarri ahalko da:

1. Aukeran, berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua, eta beti ere hilabeteko epean, NAOn ebazpen hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

2. Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, NAOn ebazpen hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

3. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita, aurreikusitako kasuetan salbu.

Areson, 2022ko maiatzaren 2an.–Alkatea, Jose Otermin Echarri.

Iragarkiaren kodea: L2206415