92. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

AÑORBE

2022rako lan publikoaren eskaintza

Alkatetzak 2022ko maiatzaren 10ean eman ebazpen baten bidez, 2022rako honako lan publikoaren eskaintza hau onetsi da, bete beharrez abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. artikuluan eta 6. xedapen gehigarrian xedaturikoa (Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko legea).

Lehena.–Onestea Añorbeko Udalaren 2022rako lan publikoaren eskaintza, bertan jasota honako lanpostu hauek betetzea, eta kontuan hartuz abenduaren 28ko 20/2021 Legeak xedatutakoa (Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko legea):

1.–Funtzionario. Lanpostua: administrari-ofiziala, plantilla organikoko 2. zenbakia. C maila. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024. Txanda irekia.

2.–Lan-kontratudun finkoa. Lanpostua: liburuzaina, plantilla organikoko 3. zenbakia. C maila. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024. Txanda irekia.

Bigarrena.–Lan publikoaren eskaintza argitaratzea udal honen egoitza elektronikoan, iragarki-taulan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean, orok jakin dezan eta interesdunek egokitzat jotzen dituzten errekurtsoak jar ditzaten, kasua bada.

Hirugarrena.–Erabaki honen berri ematea lan publikoaren eskaintzako lanpostuetan egun diharduten Añorbeko Udaleko aldi baterako lan-kontratudun langileei, behar diren ondorioetarako.

Laugarrena.–Ebazpen honen aurka, hautara, errekurtso hauetako bat aurkez daiteke:

1.–Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.

2.–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazten denetik hasita, edo

3.–Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.

Añorben, 2022ko maiatzaren 10ean.–Alkatea, Joaquín Sanz Goñi.

Iragarkiaren kodea: L2206712