92. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ANDOSILLA

2022rako lan publikoaren eskaintza

Honen bidez aditzera ematen da ezen, Alkatetzaren 2022ko maiatzaren 3ko 158/2022 Ebazpenaren bidez, onetsi zela Andosillako Udalaren 2022. urterako lan publikoaren eskaintza, honela:

Lehena.–Onestea honako lan publikoaren eskaintza hau, bete beharrez abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. artikuluan xedaturikoa (Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko Legea):

LANPOSTUAREN KODEA

LANPOSTUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

SARBIDEA

MAILA

OSAGARRIAK

MAILA

LANPOSTUA

HITZARMENA

08

ESKOLAZAINA

LAN-KONTRATUDUN FINKOA

LEHIAKETA*

D

12,00

4,00

2,99

10

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

LAN-KONTRATUDUN FINKOA

LEHIAKETA*

D

12,00

25,00

2,99

11

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

LAN-KONTRATUDUN FINKOA

LEHIAKETA*

D

12,00

25,00

2,99

12

KAMIOIKO PEOI GIDARIA

LAN-KONTRATUDUN FINKOA

LEHIAKETA*

E

15,00

5,00

7,20

13

PEOIA

LAN-KONTRATUDUN FINKOA

LEHIAKETA*

E

15,00

7,20

16

BIDE PUBLIKOAK GARBITZEKO PEOIA

LAN-KONTRATUDUN FINKOA

LEHIAKETA*

E

15,00

7,20

17

BIDE PUBLIKOAK GARBITZEKO PEOIA

LAN-KONTRATUDUN FINKOA

LEHIAKETA*

E

15,00

7,20

18

ERAIKINETAKO GARBITZAILEA

LAN-KONTRATUDUN FINKOA

LEHIAKETA*

E

15,00

7,20

19

ERAIKINETAKO GARBITZAILEA

LAN-KONTRATUDUN FINKOA

LEHIAKETA*

E

15,00

7,20

(*) 20/2021 Legearen seigarren xedapen gehigarria.

Bigarrena.–Lan publikoaren eskaintza argitaratzea Udal honen egoitza elektronikoan, iragarki-taulan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean, orok jakin dezan eta interesdunek egokitzat jotzen dituzten errekurtsoak jar ditzaten, kasua bada.

Hirugarrena.–Erabaki honen berri ematea lan publikoaren eskaintzako lanpostuetan egun diharduten aldi baterako lan-kontratudunei, behar diren ondorioetarako.

Laugarrena.–Haren berri ematea Udalbatzari hurrengo ohiko osoko bilkuran.

Bosgarrena.–Ebazpen honen aurka, amaiera ematen baitio administrazio bideari, errekurtso hauetako bat aurkez daiteke, hautara:

–Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.

–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazten denetik hasita.

–Administrazioarekiko auzi errekurtsoa, gaia dela-eta eskumena duen organoari zuzendua, bi hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.

Andosillan, 2022ko maiatzaren 3an.–Alkatea, Francisco Javier Sanz Itarte.

Iragarkiaren kodea: L2206300