92. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ALLIN

2022rako lan publikoaren eskaintza

Alkatetzaren 2022ko apirilaren 26ko 40. Ebazpenaren bidez, hurren zehazturiko lanpostuei dagokien lan publikoaren eskaintza onetsi da 2022rako, kontuan hartuta abenduaren 28ko 20/2021 Legeak xedaturikoa (Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko Legea), eta bete beharrez apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 91. artikulua (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legea) eta ekainaren 5eko 113/1985 Foru Dekretuaren 3.1 artikulua (foru dekretu horren bidez onetsi zen Nafarroako Administrazio Publikoetan sartzeko Erregelamendua).

1.–Lanpostua: administrari-ofiziala. Araubide juridikoa: lan-kontratuduna. Maila: C. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Kopurua: 1. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %11,65. Egoera: hutsik. Lanaldia: %60.

2.–Lanpostua: kontzejuetako teknikaria. Araubide juridikoa: lan-kontratuduna. Maila: B. Sarbidea: oposizio-lehiaketa. Kopurua: 1. Lanpostuko osagarria: %20. Egoera: hutsik.

Ebazpen honen aurka, amaiera ematen baitio administrazio bideari, errekurtso hauek aurkez daitezke, hautara:

a) Berraztertzeko errekurtsoa, ebazpen hau eman duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.

b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari edo Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.

c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazten denetik hasita.

Amillaon, 2022ko apirilaren 28an.–Alkate udalburua, Eduardo Martinicorena Mortal.

Iragarkiaren kodea: L2206064