92. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ORBAIBARKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN BATASUNA

2022rako lan publikoaren eskaintza

Alkatetzaren maiatzaren 5eko 2022-0002 Ebazpenaren bitartez, 2022rako lan publikoaren eskaintza onetsi da, bete beharrez abenduaren 28ko 20/2021 Legeak xedatutakoa (Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko legea). Hona hemen lanpostuak:

–Diruzaintzako administrari-ofizialaren lanpostu 1, lan-araubidekoa, lanaldiaren %100. Sarbidea: merezimendu-lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria).

–Administrari laguntzailearen 2 lanpostu, lan-araubidekoak, D mailakoak, lanaldiaren %100. Sarbidea: merezimendu-lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria).

–Administrari laguntzailearen lanpostu 1, lan-araubidekoa, D mailakoa, lanaldiaren %20. Sarbidea: merezimendu-lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria).

Lanpostuak beteko dira merezimendu-lehiaketa bidez 2023an eta 2024an, behin bakarrik eta salbuespenez.

Aditzera ematen da orok jakin dezan, eta ohartarazten da ezen, administrazio bideari amaiera ematen dion ebazpen honen aurka, honako errekurtso hauek jar daitezkeela:

1.–Aukerako berraztertzeko errekurtsoa, organo honi zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita, bat etorriz urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluekin (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legea).

2.–Aukerako gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, iragarki hau argitaratu eta hilabeteko epean, bat etorriz urriaren 18ko 279/1990 Foru Dekretuan ezarritakoarekin (foru dekretu horren bidez zati batean garatu zen, Nafarroako toki-erakundeen egintza eta erabakien inpugnazioari dagokion arloan, uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa).

3.–Edo zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita, bat etorriz uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46. artikuluarekin (Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren Legea).

Garinoainen, 2022ko maiatzaren 6an.–Batasuneko burua, María Rosario Guillén Guillén.

Iragarkiaren kodea: L2206621