83. ALDIZKARIA - 2022ko apirilaren 29a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

75/2022 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordeak proposatutako ebaluazio erabakia, baimena ematen diona Antsoaingo Udalari zirkulazioko arau-hausteek eragindako zehapen espedienteak deuseztatzeko.

Ikusirik Nafarroako Artxibo Garaikidearen Ataleko buruak egin duen txostena, Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuko zuzendariak ikus-onetsia, zeinetan Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordearen 688. erabakiaren berri ematen baita: Antsoaingo Udalari baimena ematen zaio zirkulazioko arau-hausteek eragindako zehapen espedienteak deuseztatzeko, Tuterako Udaleko alkatearen 279/2013 Ebazpenaren bidez onetsitako erabakiaren arabera.

Horrenbestez, Kultura eta Kirol Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 273/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. 688. ebaluazio erabakia onestea, baimena ematen diona Antsoaingo Udalari zirkulazioko arau-hausteek eragindako zehapen espedienteak –ebazpen honen eranskinean zerrendaturikoak– deuseztatzeko, Tuterako Udaleko alkatearen 279/2013 Ebazpenaren bidez onetsitako erabakiaren arabera.

2. Erabakiaren testua Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

3. Ebazpen hau igortzea Kultura eta Kirol Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusira, Kultura eta Kirol Departamentuko Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzura eta Antsoaingo Udalera, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2022ko martxoaren 18an.–Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusia, Ignacio Apezteguía Morentin.

ERANSKINA

Erabakiaren zenbakia

688

Erabakiaren data

2022ko martxoaren 14a

Dokumentazioa deuseztatzeko baimena toki-erakundeei

Xedea

Baimena ematea Antsoaingo Udaleko “Udaltzaingoaren zehapen espedienteak” deuseztatzeko; izan ere, Tuterako alkatearen 229/2013 Ebazpenaren bidez onetsitako “zirkulazioko arau-hausteek eragindako zehapen espedienteak” seriearen balorazioari atxiki zaio. Ebazpen hori Tuterako Udaleko Dokumentuak Hautatu, Baloratu eta Garbitzeko Batzordeak proposaturik onetsi zen (2012/06 zenbakiko erabakia).

Espedienteko dokumentuak

Salaketa-buletina.

Ibilgailuaren datuen kontsulta DGTaren datu-baseetan.

Interesdunari jakinarazpena.

Jaso izanaren agiria.

Ordainketaren egiaztagiria.

Eskatzailea

Antsoaingo Udala.

IRIZPENA

Baimena ematen da Antsoaingo Udaleko udaltzaingoaren 2009tik 2015era bitarteko zehapen espedienteak (trafiko arau-hausteengatik) deuseztatzeko.

Iragarkiaren kodea: F2204496