82. ALDIZKARIA - 2022ko apirilaren 28a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2022ko apirilaren 6an hartua, zeinaren bidez onesten baitira 2021. urteko Estatistika Programaren balorazio txostena eta 2022. urterako Estatistika Programa.

Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legearen 26. artikuluak xedatzen du Nafarroako Estatistika Plana baliabide bat dela Nafarroaren interesekoa den estatistika jarduera publikoa sustatzeko, antolatzeko eta planifikatzeko. 2021-2024 aldirako, plan hori Nafarroako Estatistika Plana onartu eta 11/1997 Foru Legea aldatzen duen maiatzaren 10eko 5/2021 Foru Legearen bidez onetsi zen, zeinak aldi horretan egin beharreko eragiketa estatistikoak jasotzen baititu.

Bestalde, 11/1997 Foru Legeak, 27. artikuluan, xedatzen du plana urteko estatistika programen bidez garatuko dela, zeinak Nafarroako Gobernuak onetsi beharko baititu, eta programa horietan eragiketa estatistikoen zerrenda jasoko dela. Eragiketa horietako bakoitzean, 27. artikulu horrexetan zehazten den dokumentazioa bilduko da. 2021eko Estatistika Programa Nafarroako Gobernuak 2021eko ekainaren 9an hartutako Erabakiaren bidez onetsi zen.

Nafarroako Estatistika Plana onartu eta 11/1997 Foru Legea aldatzen duen maiatzaren 10eko 5/2021 Foru Legearen 4.10 artikuluak dio ezen Nafarroako Estatistika Institutuak jarraipen txosten bat eginen duela urteko estatistika programa bakoitzari buruz, Nafarroako Gobernuak onets dezan, bidezkoa bada, aldez aurretik horren berri emanda Nafarroako Estatistika Kontseiluari. Txostenetan azalduko da zein den egoera helburuak lortzeari dagokionez.

Orobat, 5/2021 Foru Legearen 4. artikulu horrexetako 7. puntuak dio ezen, Nafarroako Gobernuak, Nafarroako Estatistika Kontseiluak txostena egin ondoren, Urteko Estatistika Programa onetsiko duela, programari dagokion urtearen aurreko urteko abenduaren 31 baino lehen.

Nafarroako Estatistika Institutuak 2021. urteko Estatistika Programaren balorazio txostenaren berri eman dio Nafarroako Estatistika Kontseiluari 2022ko martxoaren 29an egindako bilkuran. Atzerapenaren arrazoia Covid-19aren pandemiak eragindako zailtasunak izan dira. Bilkura horretan bertan, Nafarroako Estatistika Kontseiluak proposamena egin zuen 2022ko Estatistika Programari buruz.

Hori dela eta, bidezko da onestea 2021eko Estatistika Programaren balorazioa eta Nafarroako Urteko Estatistika Programa 2022rako.

Horrenbestez, Nafarroako Gobernuak, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak proposaturik,

ERABAKITZEN DU:

1. 2021eko Estatistika Programaren balorazio txostena onestea. I. eranskin gisa gehitu da.

2. Urteko Estatistika Programa onestea 2022rako, erabaki honen II. eranskin gisa ageri diren eragiketek osatua. Eragiketa horiek bat datoz Nafarroako 2021-2024 Estatistika Planarekin. Jasota daude, orobat, lortu nahi diren helburuak, horietako bakoitzaren jomugak eta betetze-maila ebaluatzeko adierazleak.

3. Nafarroako Estatistikari buruzko 11/1997 Foru Legean eta Nafarroako 2021-2024 aldirako Estatistika Plana onetsi eta Nafarroako Estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legea aldatu zuen maiatzaren 10eko 5/2021 Foru Legearen 4.4 artikuluan ezarritakoarekin bat, Nafarroako Foru Komunitateko estatistika ofizialtzat joko dira Urteko Estatistika Programan sartutako eragiketa estatistikoak, eta horiek prestatzeko eskatzen diren datuak ematea nahitaezkoa izanen da.

4. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabaki hau eta bere II. eranskina, biltzen duena 2022ko Estatistika Programa osatzen duten eragiketa estatistikoen zerrenda.

Iruñean, 2022ko apirilaren 6an.–Nafarroako Gobernuko kontseilari-idazkaria, Javier Remírez Apesteguía.

II. ERANSKINA

2022. urteko Estatistika Programa. Eragiketa estatistikoak

HITZ.

2022AN EGIN BEHARREKO LANAK

BAI

Ez

A

B

C

D

E

F

Guztira

196

111

85

49

97

129

183

190

178

01.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua

8

2

6

4

5

7

8

8

8

2200028 Salaketak, emakumeen aurkako indarkeriagatik

X

X

X

X

X

2200223 Prestakuntza jarduerak, NAPIk sustatuak eta Nafarroako administrazio publikoen zerbitzuko langileei zuzenduak

X

X

X

X

X

X

2200226 Hildakoak eragin dituzten zirkulazio istripuak Nafarroan

X

X

X

X

X

X

X

X

2200229 Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako langileei buruzko estatistika

X

X

X

X

X

X

X

2200471 Tokiko aldizkarien audientzia

X

X

X

X

X

X

2200472 Azterlana, ikusteko herritarrek zer iritzi duten Nafarroan ematen diren zerbitzu publikoei buruz

X

X

X

X

X

X

X

X

2200473 Azterlana, hirugarren pertsonek emakumeen kontrako indarkeria murrizteko duten zeresanari buruz

X

X

X

X

X

X

X

X

2200476 Nafarroako gazteei buruzko inkesta

X

X

X

X

X

X

X

X

03.–Lurralde Kohesiorako Departamentua

3

1

2

1

1

1

3

2

3

2200076 Nafarroako input-output esparrua

X

X

X

X

X

2200213 Garraioaren gaineko estatistika

X

X

X

X

X

2200221 Nafarroako errepide sareko istripu eta hildakoen gaineko estatistika

X

X

X

X

X

X

X

04.–Ekonomia eta Ogasun Departamentua

93

60

33

15

20

37

88

92

84

2200044 Sozietateen gaineko zergaren estatistikak

X

X

X

X

X

X

X

X

2200045.1 Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko estatistikak

X

X

X

X

X

X

X

X

2200045.2 Ondarearen gaineko zergari buruzko estatistikak

X

X

X

X

X

X

X

X

2200046 Balio erantsiaren gaineko zergari buruzko estatistikak

X

X

X

X

X

X

X

X

2200049 Liburutegiei buruzko estatistika

X

X

X

X

X

X

2200050 Liburuen argitalpen produkzioari buruzko estatistika

X

X

X

X

X

2200055 Biztanleen kopuru ofizialak

X

X

X

X

X

X

2200056 Nafarroako Biztanleriaren Sistema Integratua (NBSI-SIPNa) [lehenago, DCPNa]

X

X

X

X

X

2200057 Ugalkortasunari eta jaiotza tasari buruzko estatistika

X

X

X

X

X

X

2200058 Ezkontzei buruzko estatistika

X

X

X

X

X

X

2200059 Hilkortasunari eta heriotzei buruzko estatistika

X

X

X

X

X

X

2200060 Migrazioei buruzko estatistika

X

X

X

X

X

2200063 Biztanleriaren gaineko proiekzioak

X

X

X

X

X

X

X

2200069 Hauteskundeetako emaitzei buruzko estatistikak

X

X

X

X

X

X

X

2200070 Gizarte eta bizi baldintzei buruzko inkesta

X

X

X

X

X

X

X

X

2200071 Familien aurrekontuei buruzko inkesta (FAI-EPF)

X

X

X

X

X

2200072 Nafarroako familien egoera ekonomikoaren gaineko inkesta (lehenago, Nafarroako kontsumitzaileena)

X

X

X

X

X

X

2200073 Kanpoko merkataritzari buruzko estatistika

X

X

X

X

X

2200075 Nafarroako hiruhilekoko kontabilitatea

X

X

X

X

X

X

2200077 Administrazio Publikoen kontuak

X

X

X

X

X

X

2200078 Urteko kontu ekonomikoak

X

X

X

X

X

X

2200079 Jarduera ekonomikoaren unitateen direktorioa

X

X

X

X

X

2200080 Hipotekei buruzko estatistika

X

X

X

X

X

2200081 Kontsumoko prezioen indizea

X

X

X

X

X

2200083 Merkataritza sozietateei buruzko estatistika

X

X

X

X

2200086 Etxe eraikuntzari buruzko estatistika

X

X

X

X

X

2200087 Eraikuntzaren egiturari buruzko inkesta

X

X

X

X

X

2200088 Zerbitzuen sektorearen jarduera adierazleak

X

X

X

X

X

2200089 Industria egoeraren gaineko inkesta

X

X

X

X

X

X

2200091 Industria produktuen gaineko urteroko inkesta

X

X

X

X

X

2200092 I+Gko jardueren gaineko estatistika

X

X

X

X

X

2200094 Industria produkzioaren indizea

X

X

X

X

X

2200095 Industria prezioen indizea

X

X

X

X

2200097 Bioteknologiaren erabilerari buruzko estatistika

X

X

X

X

X

2200101 Enpresetan informazioaren eta komunikazioen teknologiak eta merkataritza elektronikoa erabiltzeari buruzko inkesta

X

X

X

X

X

2200102 Etxebizitzetan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzeari eta ekipamenduari buruzko inkesta

X

X

X

X

X

2200103 Nafarroako gizarte babesaren kontuak

X

X

X

X

X

X

2200104 Biztanleria aktiboaren gaineko inkesta (BAI)

X

X

X

X

X

2200105 Lan kostuen gaineko hiru hileroko inkesta (LKHI-ETCL)

X

X

X

X

X

2200106 Lan kostuen gaineko urteroko inkesta

X

X

X

X

X

2200107 Soldaten egituraren gaineko inkestak

X

X

X

X

X

2200110 Turismo ostatuetako okupazioaren gaineko inkesta

X

X

X

X

X

2200112 Turismo ostatuetako prezioen indizeak

X

X

X

X

2200252 Hilkortasunari buruzko estatistikak, heriotza arrazoien arabera

X

X

X

X

X

X

2200282 Konkurtso prozeduraren gaineko estatistika

X

X

X

X

X

2200283 Inbertsio eskariaren gaineko inkesta

X

X

X

X

X

X

2200297 Ezkontza baliogabetzeen, banantzeen eta dibortzioen gaineko estatistikak

X

X

X

X

X

2200298 Hiri-errentamenduei buruzko estatistika

X

X

X

X

X

2200322 I+Gko aurrekontu publikoei buruzko estatistika (GBARD)

X

X

X

X

X

2200371 Eraikuntzaren egoeraren gaineko inkesta

X

X

X

X

X

X

2200372 Txikizkako merkataritzaren indizeak

X

X

X

X

X

2200375 Nekazaritzako errolda

X

X

X

X

X

2200376 Mugetako mugimendu turistikoen gaineko estatistika (FRONTUR)

X

X

X

X

X

2200377 Egoiliarren turismoari buruzko inkesta (ETI-ETR/FAMILITUR)

X

X

X

X

X

2200378 Gastu turistikoaren gaineko inkesta (EGATUR)

X

X

X

X

X

2200383 Etxeko gastuaren gaineko inkesta

X

X

X

X

X

X

2200400 Desgaitasunaren, autonomia pertsonalaren eta mendekotasun egoeren gaineko inkesta

X

X

X

X

X

2200402 Nafarroako biztanleen errentari buruzko estatistika

X

X

X

X

X

2200403 Nafarroako turismoaren kontu sateliteak

X

X

X

X

X

X

X

2200417 Nafarroako Estatistika Ekonomikoen Sistema Integratua (NEESI-SIENA)

X

X

X

X

X

X

2200418 Nafarroako input-output esparrurako inkesta

X

X

X

X

X

X

X

X

2200421 Genero berdintasunaren indizea

X

X

X

X

X

X

X

X

2200423 Garapen jasangarriaren adierazleak

X

X

X

X

X

X

X

X

2200426 Enpresen egiturazko estatistika: industria sektorea

X

X

X

X

X

2200427 Enpresen egiturazko estatistika: zerbitzuen sektorea

X

X

X

X

X

2200428 Enpresen egiturazko estatistika: merkataritza sektorea

X

X

X

X

X

2200429 Enpresen direktorio nagusia

X

X

X

2200430 Bidaiarien garraioari buruzko estatistika

X

X

X

X

2200435 Laneko kaleratzeei eta haien kostuari buruzko estatistika

X

X

X

X

X

2200436 Etxebizitza parkeari buruzko estatistika

X

X

X

X

X

X

2200443 Biztanleria aktiboaren gaineko udal estatistika

X

X

X

X

X

2200444 Biztanleriak jarduerarekin duen loturaren gaineko estatistika (NBSI-SIPNa)

X

X

X

X

X

2200445 Biztanleriaren soldaten egituraren gaineko estatistika (NBSI-SIPNa)

X

X

X

X

X

X

2200446 Biztanleriaren prestakuntza mailaren gaineko estatistika (NBSI-SIPNa)

X

X

X

X

X

2200449 Tributu bilketa

X

X

X

X

X

X

X

X

2200450 Biztanleriaren euskararen jakite mailaren gaineko estatistika (NBSI-SIPNa)

X

X

X

X

X

X

X

X

2200454 Biztanleria aktiboaren estatistika. Nafarroa 2000 Zonifikazioa

X

X

X

X

X

2200455 Zerbitzuen nazioarteko merkataritzaren gaineko estatistika

X

X

X

X

X

2200456 Jabetza eskubideen eskualdatzearen gaineko estatistika

X

X

X

X

2200457 Biztanleriaren eta etxebizitzen 2021eko erroldak

X

X

X

X

X

2200458 Irakaskuntza pribatuko finantzaketaren eta gastuen gaineko estatistika

X

X

X

X

X

2200459 Gizarte Segurantzako afiliazioaren gaineko estatistika

X

X

X

X

X

X

X

2200461 Atzerrian bizi diren espainiarren errolda

X

X

X

X

X

2200463 Nafarroako biztanleriaren mugikortasunaren gaineko estatistika (NBSI-SIPNa)

X

X

X

X

X

X

X

2200464 Etxebizitzaren alokairuaren prezioen gaineko estatistika

X

X

X

X

X

X

2200465 Uraren hornidurari eta saneamenduari buruzko estatistika

X

X

X

X

X

2200466 Hondakinen bilketari eta tratamenduari buruzko estatistikak

X

X

X

X

X

2200467 Etxerik gabeko pertsonendako inkesta

X

X

X

X

X

2200468 Desgaitasuna duten pertsonen lan-bizitzari buruzko estatistika

X

X

X

X

X

2200469 Espainiar nazionalitatea eskuratu duten egoiliarrei buruzko estatistika

X

X

X

X

X

2200470 Biztanleriaren eta etxebizitzen funtsezko ezaugarriei buruzko inkesta.

X

X

X

X

X

2200474 Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren aurrekontuak

X

X

X

X

X

X

X

2200475 Nafarroako toki-entitateen aurrekontuak

X

X

X

X

X

X

X

X

05.–Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2200181 Enplegu erregulazioa

X

X

X

X

X

X

X

X

2200452 Nafarroako eskaintza turistikoa ezaugarritzeko ikerketa

X

X

X

X

X

X

X

X

06.–Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua

1

0

1

0

0

1

1

1

1

2200027 Emakumeentzako arreta juridikoa

X

X

X

X

X

X

07.–Hezkuntza Departamentua

7

5

2

2

2

6

6

6

5

2200312 Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza Ikastetxeak, ikastetxeen direktorioa

X

X

X

X

X

X

2200313 Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzak: matrikula

X

X

X

X

X

X

X

X

2200314 Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzak: graduatuak

X

X

X

X

X

X

2200315 Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzak: langileak

X

X

X

X

X

2200316 Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza Lantokiko Prestakuntza/Enpresetako praktikak

X

X

X

X

X

X

X

X

2200318 Informazioaren eta komunikazioaren gizartea unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan

X

X

2200404 Haur Hezkuntzako lehen zikloari buruzko estatistika

X

X

X

X

X

X

08.–Eskubide Sozialetako Departamentua

13

0

13

6

9

8

8

11

11

2200010 Garapenerako Laguntza Ofiziala (Nafarroako Gobernuaren GLO)

X

X

X

X

X

X

2200014 Familia harrera eta egoitza harrera

X

X

X

X

X

X

X

X

2200015 Adingabeen adopzioak

X

X

X

X

X

X

X

X

2200017 Adingabeen babesa

X

X

2200018 Zentzatzeko bidean dauden adingabeak

X

X

2200162 Lanpostuen eskaintzari eta eskaerari buruzko estatistika

X

X

X

X

X

2200183 Erregistratutako lan kontratuak, udalerrien arabera

X

X

X

X

X

2200186 Erregistratutako langabezia, udalerrien arabera

X

X

X

X

X

2200187 Enplegu eskatzaileek jasotzen dituzten zerbitzuak

X

X

X

X

X

X

2200345 Langileen enplegurako lanbide heziketa

X

X

X

X

X

X

X

X

2200379 Enplegua sustatzeko laguntzak

X

X

X

X

X

X

X

X

2200395 Gizarteratzen ari diren pertsonentzako prestazioak

X

X

X

X

X

X

X

X

2200396 Prestazioak adinekoentzat, desgaitasuna dutenentzat, gaixotasun mentala dutenentzat edo mendekotasuna dutenentzat

X

X

X

X

X

X

X

X

09.–Osasun Departamentua

27

11

16

12

18

25

25

26

24

2200240 Sortzetiko anomaliak eta gaixotasun hereditarioak Nafarroan

X

X

X

X

X

X

2200241 Arreta espezializatuko morbilitate laguntzadunaren gaineko analisia (Xehetasunen Gutxieneko Oinarrizko Bilduma)

X

X

X

X

X

X

X

2200242 Giltzurrunetako eritasun kronikoa duten gaixoak, ordezkapen tratamenduan daudenak (dialisia eta/edo transplantea)

X

X

X

X

2200244 Haurdunaldiaren borondatezko eteteak

X

X

X

X

X

X

X

X

2200246 Minbiziaren intzidentzia Nafarroako biztanlerian

X

X

X

X

X

X

2200247 GIBaren eta hiesaren zaintza epidemiologikoa

X

X

X

X

X

X

X

X

2200249 Nahitaez deklaratu beharreko gaixotasunak

X

X

X

X

X

X

X

2200254 Aldi baterako ezintasunaren gaineko azterketa

X

X

X

X

X

X

X

2200256 Lan istripuak

X

X

X

X

X

X

X

X

2200257 Arriskutsuak izaten ahal diren gaiekin egindako lanei buruzko estatistika (amiantoa)

X

X

X

X

X

X

X

X

2200259 Lanbide gaixotasunak eta lan osasuneko gertaera zelatariak

X

X

X

X

X

X

2200260 Ezintasun iraunkorraren gaineko azterketa

X

X

X

X

X

X

X

X

2200261 Haur eta gazteen hortzak zaintzeko programa (HHZP)

X

X

X

X

X

2200262 Osasun Sistema Nazionalak babestutako biztanleria

X

X

X

X

X

X

X

2200263 Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren oinarrizko osasun laguntzako jarduera

X

X

X

X

X

X

X

2200264 Farmaziako prestazioari buruzko estatistika

X

X

X

X

X

X

X

2200265 Osasun mentalari buruzko estatistika

X

X

X

X

X

X

2200266 Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren baliabideei buruzko estatistika

X

X

X

X

X

X

X

X

2200268 Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun laguntza espezializatuko jarduera

X

X

X

X

X

X

X

X

2200269 Atzerapenak osasun laguntza publikoan

X

X

X

X

X

X

X

X

2200270 Ospitalez kanpoko larrialdietako zerbitzuaren jarduera

X

X

X

X

X

X

X

2200324 Organo eta ehunen transplanteei buruzko estatistika

X

X

2200325 Miokardioko infartu akutuaren intzidentzia

X

X

X

X

X

X

2200326 Iktusaren intzidentzia

X

X

X

X

X

X

X

X

2200327 Nafarroako transfusio zentroaren eta zerbitzuen jarduerari buruzko estatistika

X

X

X

X

X

X

2200407 Gaixotasun arraroen prebalentzia Nafarroan

X

X

X

X

X

X

X

X

2200440 Nafarroako heriotza prozesuen inguruko testuinguruari eta nahiei buruzko estatistika

X

X

X

X

X

X

X

X

10.–Herritarrekiko Harremanetako Departamentua

1

1

0

1

1

1

1

1

0

2200158 Euskararen gaineko Nafarroako inkesta soziolinguistikoa

X

X

X

X

X

X

X

11.–Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentua

1

0

1

1

1

1

1

1

1

2200161 Nafarroako unibertsitateei eta Iruñeko eta Tuterako UHUN zentroei buruzko estatistika

X

X

X

X

X

X

X

X

12.–Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua

38

30

8

3

36

38

38

38

37

2200132 Lurzoruaren erabilerak

X

X

X

X

X

X

X

2200133 Laboreen urteko ekoizpenak

X

X

X

X

X

X

X

2200134 Laboreen urteko azalerak

X

X

X

X

X

X

X

2200136 Behi aziendaren gaineko inkesta

X

X

X

X

X

X

X

2200137 Zerri aziendaren gaineko inkesta

X

X

X

X

X

X

X

2200138 Ardi eta ahuntz aziendaren gaineko inkesta

X

X

X

X

X

X

X

2200139 Abere hiltzeen gaineko inkesta

X

X

X

X

X

X

X

2200143 Abere merkataritzaren mugimenduak

X

X

X

X

X

X

X

2200144 Lurraren prezioak

X

X

X

X

X

X

X

2200145 Landa errentamenduen kanonak

X

X

X

X

X

X

X

2200146 Nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuen asteko prezioak

X

X

X

X

X

X

X

2200147 Nekazariek eta abeltzainek jasotako prezioak

X

X

X

X

X

X

X

2200148 Nekazariek eta abeltzainek ordaindutako prezioak

X

X

X

X

X

X

2200149 Munta txikiko produktuen prezioak

X

X

X

X

X

X

X

2200150 Nekazaritzako soldatak

X

X

X

X

X

X

X

2200151 Nekazaritzako kontabilitatearen gaineko informazio sarea

X

X

X

X

X

X

X

2200152 Ekoizpen sistemen ekonomiaren analisia

X

X

X

X

X

X

X

2200154 Kontu makroekonomikoak

X

X

X

X

X

X

X

2200188 Nafarroako ibaien kontrol biologikorako sarea

X

X

X

X

X

X

X

2200189 Nafarroako ibaien ur-emaria neurtzeko estazioen kontrolerako sarea

X

X

X

X

X

X

X

2200190 Nafarroako ibaien kontrol fisiko eta kimikorako sarea

X

X

X

X

X

X

X

2200191 Lurpeko uren kontrol fisiko eta kimikorako sarea

X

X

X

X

X

X

X

2200192 Nafarroako bainurako ur naturalak kontrolatzeko sarea

X

X

X

X

X

X

X

2200194 Nafarroako airearen kalitatea

X

X

X

X

X

X

X

2200196 Industriako hondakinak

X

X

X

X

X

X

X

2200197 Udal hondakinak

X

X

X

X

X

X

X

2200209 Ehizarako eta arrantzarako espezieak

X

X

X

X

X

X

X

2200309 Hondakin uren arazketa

X

X

X

X

X

X

X

2200329 Meteorologia

X

X

X

X

X

X

X

2200332 Berotegi efektuko gasak

X

X

X

X

X

X

X

2200340 Mendietako kalteen jarraipena

X

X

X

X

X

X

X

2200380 Nekazaritzako prezioen behatokia

X

X

X

X

X

X

X

2200409 Ekoizpen estandarra

X

X

X

X

X

X

X

2200410 Abeltzaintzako ekoizpena

X

X

X

X

X

X

X

2200411 Baso aprobetxamendu baimenduak

X

X

X

X

X

X

X

2200412 Kalitate deitura duten produktuak

X

X

X

X

X

X

X

2200453 Eraikuntzako eta eraispenetako hondakinak

X

X

X

X

X

X

X

X

2200460 Basoberritutako azalera, sasitzaz garbitutakoa eta bakantzeak

X

X

X

X

X

X

X

13.–Kultura eta Kirol Departamentua

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2200040 Nafarroako Liburutegi Publikoen Zerbitzuaren memoria: datu estatistikoak

X

X

X

X

X

X

X

X

Museoak eta bilduma museografiko iraunkorrak

X

X

X

X

X

X

X

X

Hitzarmena: Bai / Ez. Adierazi eragiketa beste administrazio publiko batzuekin sinatutako hitzarmen batekin lotuta dagoen.

2021ean egin beharreko lanak: [A] Diseinua; [B] Garapena; [C] Bilketa; [D] Tratamendua; [E] Analisia; [F] Hedapena.

Maiatzaren 10eko 5/2021 Foru Legearen (foru lege horrek 2021-2024 Nafarroako Estatistika Plana onesten du eta Nafarroako estatistikari buruzko ekainaren 27ko 11/1997 Foru Legea aldatzen du) 4.9 artikuluaren arabera: “Urteko Estatistika Programa bakoitzak, onesten den unean, adierazi beharko ditu bere helburuak, haietako bakoitzean lortu beharreko jomugak eta noraino betetzen diren ebaluatzeko adierazleak”.

Urteko programa bakoitza eta plana ahalik eta gehien parekatzeko xedez, 2021-2024 Planak xedeak, helburuak eta adierazleak jasoko ditu, eta horien irismena honako hauen arabera izanen da:

BERARIAZKO HELBURUA

ADIERAZLEA

2024RAKO XEDEA

IRISMENA 2022

Nafarroako Estatistika Sistemaren elementuen arteko koordinazioa areagotzea

Zeharkakotasuna ekoizpenean

+5pps

+1pps

Administrazio Publikoaren eta, oro har, gizartearen eskaerei erantzunen dion informazio estatistikoa izatea, eta erakunde sozialen parte-hartzea sustatzea, haien beharrak ezagutzeko.

Nafarroako Gobernuko departamentuen informazioa sar dadin sustatzea, batez ere haien administrazio erregistroetakoa, informazio estatistikoa hobetze aldera

Informazioa integratzea

%100

%20

Administrazio erregistroak eta bestelako informazio iturri erabilgarriak helburu estatistikoekin erabil daitezen sustatzea

Administrazio erregistroak erabiltzen dituzten EE

Ez aplikagarria

Ez aplikagarria

(%)

+75 (**)

Estatistika ofiziala politika publikoak aztertu eta ebaluatzeko eta erabakiak hartzeko erabil dadin sustatzea.

NGaren eskaera kopurua handitzea

Ez aplikagarria

%50

Estatistika ofizialaren kalitatea sustatzea eta, horretarako, prozesuak dokumentatzea eta metadatuak argitaratzea.

GSBMP ereduarekin bat etortzea.

%100

%40

Informazioaren erabilera erraztuko duen estatistikaren zabalkunderako sistema bat sustatzea

Informazioaren gardentasuna eta independentzia bermatzea, argitalpen egutegi bat hedatuz

Egutegia duten EEen kopurua

%100

%55

Nafarroako Gobernuaren plan eta estrategien informazio eta ebaluazio beharrei erantzunen dien adierazle sistema bat eraikitzea, arreta emanez, bereziki, Garapen Jasangarriaren Helburuen 2030eko Agendako adierazleei

Adierazleen bat-etortze estrategikoa EPNarekin

%100

%25

Esparruen arabera bereizitako informazioa ematea, arreta berezia emanez genero ikuspegiari, lurraldeari, nazionalitateari eta jaiotze herrialdeari, desgaitasunari eta adinari, diagnostikoak egiteko eta erabakiak hartzeko

Desagregazioa, sexuaren arabera

%100

%100

Desagregazioa, lurraldearen araberakoa

%60

Desagregazioa, adinaren arabera

%85

Desagregazioa, nazionalitatearen arabera

%60

Desagregazioa, jaiolekuaren arabera

%40

Desagregazioa, desgaitasun egoeraren arabera

% 20

F2205109

Iragarkiaren kodea: F2205109