82. ALDIZKARIA - 2022ko apirilaren 28a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MARTZILLA

Urbanizazio proiektua UO-6 unitatean. Hasierako onespena

Martzillako Udaleko alkateak, 2022ko apirilaren 8an eman 300/2022 Ebazpenaren bidez, hasiera batez onetsi du Martzillako Udal Planeko UO-6 unitatea urbanizatzeko proiektu bat, Ismael Méndez Catalánek eta Aránzazu Gorría Ortuñok sustatua.

Espedientea jendaurrean egonen da hogei egunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Epe horretan, interesdunen eskura egonen da udal bulegoetan, egoki iruditzen zaizkien alegazioak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 74. eta 134. artikuluetan xedatuarekin (legegintzako foru dekretu horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina).

Martzillan, 2022ko apirilaren 8n.–Alkate udalburua, Mario Fabo Calero.

Iragarkiaren kodea: L2205285