82. ALDIZKARIA - 2022ko apirilaren 28a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BURLATA

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

Udal honetako alkateak, 2022ko apirilaren 13an, 442 zenbakiko Ebazpena eman du, eta honela dio hitzez hitz:

2022ko apirilaren 22an, udal honetako alkatea arrazoi justifikatuengatik udalerrian izanen ez denez, Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 47. artikulua kontuan hartuta, lege horren 44. artikuluari dagokionez, eta legez ematen zaizkidan eskumenak erabiliz, honako hau

EBATZI DUT:

1. Ander Carrascon Erice lehen alkateordearen esku uztea 2022ko apirilaren 22an alkate gisa ematen zaizkidan eginkizunak.

Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea, Toki Erakundeen Antolamendu, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 47. artikuluan eta lege horren 44. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako.

2. Erabaki hau interesdunari jakinaraztea.

Burlatan, 2022ko apirilaren 19an.–Alkatea, Ana M.ª Góngora Urzaiz.

Iragarkiaren kodea: L2205543