82. ALDIZKARIA - 2022ko apirilaren 28a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BUÑUEL ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Lan publikoaren eskaintza 2022rako

Honen bidez aditzera ematen da ezen, Mankomunitateko buruaren apirilaren 13ko 4/2022 Ebazpenaren bidez, onetsi zela Buñuel aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen 2022. urterako lan publikoaren eskaintza, honela:

Lehenengoa.–Onestea Buñuel aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen 2022rako lan publikoaren eskaintza, honako lanpostu hauek betetzea barne hartuta, eta kontuan hartuta abenduaren 28ko 20/2021 Legeak, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzkoak, xedatutakoa:

1.–Lan-kontratudun finkoak. Lanpostu kopurua: hiru (3). Lanpostua: gizarte-langilea, plantilla organikoko 1., 2. eta 3. zenbakiak. B maila. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024. Txanda irekia.

2.–Lan-kontratudun finkoak. Lanpostu kopurua: bat (1). Lanpostua: animatzaile soziokulturala, plantilla organikoko 5. zenbakia. B maila. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024. Txanda irekia.

3.–Lan-kontratudun finkoak. Lanpostu kopurua: bat (1). Lanpostua: gizarte-hezitzailea, plantilla organikoko 6. zenbakia. B maila. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024. Txanda irekia.

4.–Lan-kontratudun finkoak. Lanpostu kopurua: bat (1). Lanpostua: administrari-ofiziala, plantilla organikoko 7. zenbakia. C maila. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024. Txanda irekia.

5.–Lan-kontratudun finkoak. Lanpostu kopurua: bat (1). Lanpostua: familia-langilea, plantilla organikoko 14. zenbakia. D maila. Sarbidea: lehiaketa (20/2021 Legearen 6. xedapen gehigarria). Betetzeko aurreikuspena: 2023-2024. Txanda irekia.

Bigarrena.–Lan publikoaren eskaintza argitaratzea mankomunitate honen egoitza elektronikoan, iragarki-taulan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean, denek jakin dezaten eta interesdunek egokitzat jotzen dituzten errekurtsoak jar ditzaten, kasua bada.

Hirugarrena.- Ebazpen hau jakinaraztea Buñuel aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko aldi baterako langileei, lan publikoaren eskaintzak ukitzen dituen lanpostuak betetzen dituztenei.

Laugarrena.–Ebazpen honen aurka, hautara, errekurtso hauetako bat aurkez daiteke:

a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita edo,

c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Buñuelen, 2022ko apirilaren 13an.–Mankomunitateko burua, Úrsula Pardo García.

Iragarkiaren kodea: L2205481