62. ALDIZKARIA - 2022ko martxoaren 28a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LEDEA

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Jendaurreko epea iragan eta inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, argitaratzen da Udalaren 2022ko aurrekontuaren eta hura betearazteko oinarrien behin betiko onespena. Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2022ko 37. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, otsailaren 21ean.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 255.000,00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 10.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 77.530,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 178.723,10 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 42.781,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 73.497,56 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 637.531,66 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria-gastuak: 221.711,42 euro.

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 140.430,29 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 250,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 80.675 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 169.550,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 12.000,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 12.914,95 euro.

Gastuak, guztira: 637.531,66 euro.

Ledean, 2022ko martxoaren 18an.–Alkatea, Ricardo Murillo Delfa.

Iragarkiaren kodea: L2204003