62. ALDIZKARIA - 2022ko martxoaren 28a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CÁRCAR

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Carcarko Udalak, 2022ko urtarrilaren 27an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2022ko ekitaldiko aurrekontua.

Jendaurrean egon da hamabost egun baliodunean, aurretik 2022ko 32. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuta, otsailaren 14an, eta epe horretan inork ez du erreklamaziorik ez alegaziorik aurkeztu; beraz, aurrekontua behin betiko onetsitzat jo da.

Hona hemen laburpena, kapituluka:

GASTUAK:

GASTUAK

ZENBATEKOA

1

LANGILERIA

381.365,00

2

ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK

472.095,00

3

FINANTZARIOAK

2.100,00

4

TRANS. ARRUNTAK

64.850,00

6

INBERTSIO ERREALAK

1.215.830,00

7

KAPITAL TRANS.

-

9

FINANTZA PASIBOAK

41.000,00

GUZTIRA

2.177.240,00

DIRU-SARRERAK:

DIRU-SARRERAK

ZENBATEKOA

1

ZUZEN. ZERGAK

303.500,00

2

ZEHAR. ZERGAK

100.000,00

3

TASAK, PREZ. PUBL.

74.930,00

4

TRANS. ARRUNTAK

517.960,00

5

ONDAREKO ETA HERRI-LURRETAKO DIRU-SARRERAK

117.450,00

6

INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA

130.000,00

7

KAPITAL TRANS.

933.400,00

8

FINANTZA-PASIBOAK

-

GUZTIRA

2.177.240,00

Carcarren, 2022ko martxoaren 11n.–Alkatea, M.ª Teresa Insausti Sola.

Iragarkiaren kodea: L2203701