62. ALDIZKARIA - 2022ko martxoaren 28a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CÁRCAR

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Carcarko Udalak, 2022ko urtarrilaren 27an egindako bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2022ko plantilla organikoa. Erabakia 2022ko 32. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, otsailaren 14an.

Jendaurreko epean ez denez alegaziorik egin, behin betiko onetsitzat jotzen da 2022ko plantilla organikoa, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluarekin.

Carcarren, 2022ko martxoaren 11n.–Alkatea, Teresa Insausti Sola.

PLANTILLA ORGANIKOA

Lanpostuen zerrenda

MAILA

LANPOST. OSAG.

BATERAEZINT.

BESTE BATZUK

IDAZKARI KONTU-HARTZAILEA

FUNTZIONARIOA

A

%43,36

%35

OSOA

HUTSIK

ZERBITZU ANITZETAKO ARDURADUNA

FUNTZIONARIOA

C

%6

%22

OSOA

JARDUNEAN

ZERBITZU ANITZETAKOA

FUNTZIONARIOA

D

%14

%22

OSOA

JARDUNEAN

ADMINISTRARI-OFIZIALA 1

FUNTZIONARIOA

C

%18

%12

OSOA

HUTSIK

ADMINISTRARI-OFIZIALA 2

FUNTZIONARIOA

C

%18

%12

OSOA

HUTSIK *

LIBURUZAINA / KULTUR KOORDINATZAILEA

LAN-KONTRATUDUNA

C

%18

%12

%60

HUTSIK

ADMIN. LAGUNTZ.

LAN-KONTRATUDUNA

D

%18

%12

OSOA

IRAUNGITZEKOA

* Administrari laguntzailearen lanpostuaren amortizazioari lotua.

Izenen zerrenda

Funtzionarioak.

IZENA

LANPOSTUA

MAILA

ANTZINATASUNA

Alfredo Chalezquer Pellejero

Zerbitzu anitzetako arduraduna

C

2010-08-24

Domingo Mendoza Sola

Zerbitzu anitzetakoa

D

2010-09-21

Lan-kontratu mugagabeko langileak.

IZENA

LANPOSTUA

MAILA

ANTZINATASUNA

Mónica Pardo Pellejero

Administrari laguntzailea

D

1999-08-20

Administrazio-kontratudun langileak.

IZENA

LANPOSTUA

MAILA

ANTZINATASUNA

José Joaquín Legarda Araiz

Idazkari - kontu-hartzailea

A

1991-02-11

M.ª Asunción Gandarillas Palacios

Administrari-ofiziala

C

2008-10-19

David Sesma Navarro

Administrari-ofiziala

C

2021-01-27

Iragarkiaren kodea: L2203700