42. ALDIZKARIA - 2022ko otsailaren 28a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

8/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 11koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, jendaurreko aldia ebazten duena honako proiektu hauek ukitutako ondasun eta eskubideen ondorioetarako: “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 5 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”; “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 7A alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”; “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 7B alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”; “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 8 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”, eta “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 9 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”.

Nafarroako Gobernuak, 2013ko irailaren 25ean hartutako Erabakiaren bidez, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko udalez gaindiko proiektu sektoriala onetsi zuen, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuko Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusiak sustaturik (2013ko 195. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urriaren 9koa). Irailaren 5eko 102/2012 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Ureztalurren Planeko jarduketen zerrendan sartzea Nafarroako Ubidearen 1. fasea handitzearen ondoriozko eremu ureztagarria (2012ko 186. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, irailaren 20koa). Foru dekretu horren bidez, orobat, erabaki zen egin beharreko jarduketen onura publikoa eta interes orokorra deklaratzea, martxoaren 16ko 7/1999 Foru Legearen 3.1 artikuluari jarraikiz.

Nafarroako Gobernuak 2017ko uztailaren 19an hartutako Erabakiaren bidez (2017ko 155. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, abuztuaren 11koa) onetsi zen proiektu hau aldatzeko espedientea: “Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko udalez gaindiko proiektu sektoriala”. Proiektua Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako Zuzendaritza Nagusiak sustatu zuen, xede harturik Ega ibaiaren arroa hornitzen duen adarraren trazadura aldatzea.

Nafarroako Gobernuak 2021eko azaroaren 3an hartutako Erabakiaren bidez, presakoa deklaratu zen nahitaez desjabetzeko ondorioetarako honako proiektu hauetako obrek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa: “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 5 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”; “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 7A alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”; “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 7B alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”; “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 8 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”, eta “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 9 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”.

Lurralde Kohesiorako kontseilariak abenduaren 17an emandako 75/2021 Foru Aginduaren bidez (2022ko 8. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urtarrilaren 13koa), desjabetze prozeduraren tramitazioa abiatu zen, eta jendaurrean jarri ziren honako proiektu hauek ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendak: “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 5 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”; “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 7A alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”; “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 7B alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”; “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 8 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”, eta “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 9 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”.

Jendaurreko aldia bukaturik, alegazio batzuk jaso dira. Hona hemen haien edukia eta emandako erantzuna:

2022/95321 alegazioa, María Lourdes Salaverri Nuin andreak aurkeztua, “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 8 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko” proiektuari.

1.–Eskatu da San Adriango katastroan 1. poligonoko 611. lurzatiari buruzko katastro datuen deskribapenean zainzurien laborantza ager dadin, laborantza lurra beharrean.

Erantzuna:

1.–Eskaera partez baiesten da. Jendaurrean jarritako ondasun eta eskubideen zerrendan ageri den deskribapena Nafarroako Lur-ondasunen Erregistrotik hartu da, eta bertan hori baino ez da zehazten. Nolanahi ere, okupatu aurreko akta egiteko, bisita egiten da finkara, tokian-tokian, eta orduan zehazten dira laborantzaren deskribapena, laboreak, landatzeko esparruak, bildu zain dauden uztak eta gerora balio justua zehazteko egoki jotzen diren bestelako datuak.

2022/101753 alegazioa, Agrícola Forestal Añorbe SLk aurkeztua, “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 7A alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko” proiektuari.

1.–Eskatu da ondasun eta eskubideen zerrenda moldatu dadin, laborantzak azpilurzati bakoitzari egokituta, eta horren arabera jardun dadin.

2.–Bere finketarako ur-hargunea eskatu du.

Erantzuna

1.–Eskaera partez baiesten da. Jendaurrean jarritako ondasun eta eskubideen zerrendan ageri den deskribapena Nafarroako Lur-ondasunen Erregistrotik hartu da, eta bertan hori baino ez da zehazten. Nolanahi ere, okupatu aurreko akta egiteko, bisita egiten da finkara, tokian-tokian, eta orduan zehazten dira laborantzaren deskribapena, laboreak, landatzeko esparruak, bildu zain dauden uztak eta gerora azpilurzati bakoitzaren balio justua zehazteko egoki jotzen diren bestelako datuak.

2.–Alegatutakoa ezesten da. Interesdunak Nafarroako Ubidearen Ureztatzaileen Elkarte Orokorrera bideratu beharko luke eskaera, hori baita ur-emakidaren titularra. Bestalde, lurzatia ez dago lehen faseko handitze-lanen jarduketaren transformazio sektoreetan, ezta horiengandik gertu ere. Horrez gain, ez dago sartuta modernizazioen onuradun diren ezein ureztatzaileen elkartetan.

2022/107017 alegazioa, Jesús Sarasa Murugarren jaunak aurkeztua, “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 7A alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko” proiektuari.

1.–Planoak eskatu ditu, trazaduraren eta ukitutako eremuen berri edukitzeko.

2.–Lurzatiak biltzea eskatu du, desjabetzea egin ordez.

3.–AN-75 finkako laborea aldatzea eskatu du, mahastietatik zainzurietara, eta guztiaren balizko desjabetzea.

4.–Kutxatila lurzatiaren ertzean jar dadin eskatu du.

Erantzuna:

1.–Alegatutakoa ezesten da. Proiektuaren planoak eskuragarri daude onuradunaren, hots, Aguas de Navarra SAren egoitzan, Nekazaritzako Elikagaien Teknologien eta Azpiegituren Institutuaren (INTIA) bulegoetan eta Lurralde Kohesiorako Departamentuan.

2.–Alegatutakoa ezesten da. Lehen faseko handitze-lanen eremua Nafarroako Ubidearen eremu ureztagarri bat da, non ureztapen sektore askotarikoak baitaude; horregatik, nekazaritzako azpiegituren arloko legeak aintzat harturik, jarduketa mota askotarikoak egin daitezke bertan. Nafarroako Ubidearen Lehen Fasea Handitzeko jardun-eremuko ureztalurren tramitazio administratiboan Gobernuak aztertu egin zituen ureztapen sektore bakoitzean jarduteko aukerak, egingarriak izaten ahal ziren aukerak, alegia. Azterketa horretan ikusi zen jarduteko aukera bat baino gehiago zegoela sektore bakoitzaren nondik norakoen arabera: ezaugarri edafikoak, labore-bokazioa, kasuan kasuko ureztatzaileen elkartea, tokiko azpiegiturak eta ezaugarri agronomikoak. Hortik atera ziren Nafarroako Gobernuak egin zitzakeen jarduketa motak, “maila” ezberdinetakoak. Sektore batzuetan, besteak beste XXVI. sektorean, Ega 7A alderdian (hortik gertu dago alegazio-egilearen lurzatia), “ureztatzeko uraren jatorria aldatzea” adierazpidea erabili zen jarduketa katalogatzeko, ez besterik. Horretan baztertu egin zen lurzatiak biltzeko aukera, ureztapenaren modernizatze prozedura administratiboaren barrenean.

3.–Alegatutakoa partez baiesten da. Jendaurrean jarritako ondasun eta eskubideen zerrendan ageri den deskribapena Nafarroako Lur-ondasunen Erregistrotik hartu da, eta bertan hori baino ez da zehazten. Nolanahi ere, okupatu aurreko akta egiteko, bisita egiten da finkara, tokian-tokian, eta orduan zehazten dira laborantzaren deskribapena, laboreak, landatzeko esparruak, bildu zain dauden uztak eta gerora balio justua zehazteko egoki jotzen diren bestelako datuak. Finka guztiz desjabetzeko agertutako interesari dagokionez, finka okupatzeko akta egitean eskatu beharko da hori.

4.–Alegatutakoa onesten da. Bentosa-kutxatila mugituko da, lurzatiko muga bateraino.

2022/117910 alegazioa, Miguel Ángel Alcalde Ripa jaunak aurkeztua, “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 7A alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko” proiektuari.

1.–Lurzatiaren kalifikazioa aldatzea eskatu du, laborantza lurretik ureztalurreko mahastira.

2.–Ureztatzeko ur-hargunea instalatzea eskatu du.

Erantzuna:

1.–Alegatutakoa partez baiesten da. Jendaurrean jarritako ondasun eta eskubideen zerrendan ageri den deskribapena Nafarroako Lur-ondasunen Erregistrotik hartu da, eta bertan hori baino ez da zehazten. Nolanahi ere, okupatu aurreko akta egiteko, bisita egiten da finkara, tokian-tokian, eta orduan zehazten dira laborantzaren deskribapena, laboreak, landatzeko esparruak, bildu zain dauden uztak eta gerora balio justua zehazteko egoki jotzen diren bestelako datuak.

2.–Alegatutakoa ezesten da. Interesdunak Nafarroako Ubidearen Ureztatzaileen Elkarte Orokorrera bideratu beharko luke eskaera, hori baita ur-emakidaren titularra. Bestalde, lurzatia ez dago lehen faseko handitze-lanen jarduketaren transformazio sektoreetan, ezta horiengandik gertu ere. Horrez gain, ez dago sartuta modernizazioen onuradun diren ezein ureztatzaileen elkartetan.

2022/118068 alegazioa, Iris Alcalde Ripa andreak aurkeztua, “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 8 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko” proiektuari.

1.–Lurzatiaren kalifikazioa aldatzea eskatu du, laborantza lurretik ureztalurreko mahastira.

2.–Ureztatzeko ur-hargunea instalatzea eskatu du.

Erantzuna:

1.–Alegatutakoa partez baiesten da. Jendaurrean jarritako ondasun eta eskubideen zerrendan ageri den deskribapena Nafarroako Lur-ondasunen Erregistrotik hartu da, eta bertan hori baino ez da zehazten. Nolanahi ere, okupatu aurreko akta egiteko, bisita egiten da finkara, tokian-tokian, eta orduan zehazten dira laborantzaren deskribapena, laboreak, landatzeko esparruak, bildu zain dauden uztak eta gerora balio justua zehazteko egoki jotzen diren bestelako datuak.

2.–Alegatutakoa ezesten da. Interesdunak Nafarroako Ubidearen Ureztatzaileen Elkarte Orokorrera bideratu beharko luke eskaera, hori baita ur-emakidaren titularra. Bestalde, lurzatia ez dago lehen faseko handitze-lanen jarduketaren transformazio sektoreetan, ezta horiengandik gertu ere. Horrez gain, ez dago sartuta modernizazioen onuradun diren ezein ureztatzaileen elkartetan.

Horrenbestez, bat etorriz Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak informatu eta proposatu duenarekin, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuak xedatzen duenarekin,

AGINTZEN DUT:

1. Jendaurreko aldia ebaztea, honako proiektu hauek ukitutako ondasun eta eskubideen ondorioetarako: “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 5 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”; “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 7A alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”; “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 7B alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”; “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 8 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”, eta “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 9 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”.

2. Behin betiko onestea ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendak, eranskinean ageri direnak.

3. Ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea, Andosillako udaletxean ager daitezen 2022ko maiatzaren 17, 18 eta 19an, okupazio aurreko aktak, eta, beharko balitz, okupaziokoak eta adostasunekoak egiteko, “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 5 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko” proiektuaren karietara.

Ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea, Andosillako udaletxean ager daitezen 2022ko ekainaren 14, 15 eta 16an, okupazio aurreko aktak, eta, beharko balitz, okupaziokoak eta adostasunekoak egiteko, “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 7A alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko” proiektuaren karietara.

Ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea, San Adriango udaletxean ager daitezen 2022ko martxoaren 24 eta 25ean, okupazio aurreko aktak, eta, beharko balitz, okupaziokoak eta adostasunekoak egiteko, “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 7B alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko” proiektuaren karietara.

Ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea, San Adriango udaletxean ager daitezen 2022ko maiatzaren 17, 18 eta 19an, okupazio aurreko aktak, eta, beharko balitz, okupaziokoak eta adostasunekoak egiteko, “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 8 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko” proiektuaren karietara.

Ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea, Azagrako eta Andosillako udaletxeetan ager daitezen 2022ko maiatzaren 17, 18 eta 19an, okupazio aurreko aktak, eta, beharko balitz, okupaziokoak eta adostasunekoak egiteko, “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 9 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko” proiektuaren karietara.

4. Ebazpen hau ukitutako titularrei jakinaraztea, banakako zitazio zedularen bidez.

5. Ekitaldi horretara titularrek beraiek joan beharko dute, edo haien izenean aritzeko behar bezala baimendutako pertsona bat bidali, titulartasuna frogatzen duten agiriak aldean dituztela (eskritura publikoa, jabetza erregistroko ziurtagiria, etab.); egoki baderitzote, perituak eta/edo notarioa eraman ditzakete, baina, betiere, norberak ordainduta.

6. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.

7. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Aguas de Navarra SA sozietate emakidadunari eta Andosillako, Azagrako eta San Adriango udalei, eta horiek premiatzea haien iragarki taulan argitara dezaten.

8. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea amaitzen, eta gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko dela haren aurka, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, foru agindua jakinarazi edo, kasua bada, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa deusetan ukatu gabe, foru agindu honek amaitzen du administrazio publikoentzako administrazio bidea. Dena dela, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, hura jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2022ko otsailaren 11n.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Bernardo Ciriza Pérez.

ERANSKINA

UREZTALURRETAKO JARDUKETEN PROIEKTUA XXVI-EGA 5 SEKTOREAN, NAFARROAKO UBIDEAREN ETA HAREN EREMU UREZTAGARRIAREN 1. FASEA HANDITZEKO

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA ZK.

TITULARRA

ZORTASUN EZARPENA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

KUTXATILAK

KATASTRO DATUAK

POL.

LURZ.

LABORANTZA MOTA

ANDOSILLAKO UDAL MUGARTEA

AN-002

Echarri Mayayo, Esteban

160

1.193

2

470

A

Ureztalurretako alorra

AN-003

Pardo Ruiz, Jesús Manuel

141

1.383

77

2

478

A

Ureztalurretako alorra

AN-004

Martínez Serrano, Francisco Javier

500

2.253

2

1288

A

Olibadia ureztalurrean

AN-005

Amatriain Montes, José Francisco

Boleas Ortega, María Victoria

727

2

479

A

Almendrondoak

AN-006

Boleas Ortega, María Victoria

547

2

480

A

Almendrondoak

AN-007

Sánchez Martínez, Carla

Sánchez Martínez, Oscar

38

205

2

1289

A

Olibadia ureztalurrean

18

85

2

1289

D

Olibadia ureztalurrean

298

1.411

2

1289

B

Olibadia ureztalurrean

AN-008

Arbeloa Nausia, María Ángeles

543

2

276

B

Baratzea

290

2

276

A

Zainzuriak

AN-009

Arbeloa Nausia, María Ángeles

41

197

2

277

A

Zainzuriak

AN-010

Alcalde Ayucar, Manuel

41

239

2

278

A

Ureztalurretako alorra

AN-011

Moreno Francés, Alfonso

4

250

2

484

A

Baratzea

AN-012

Alcalde Ayucar, Manuel

49

335

2

496

A

Ureztalurretako alorra

AN-013

Amatriain Sanz, Ángel

18

237

2

495

A

Ureztalurretako alorra

AN-014

Asensio Martin, María Carmen

Moreno Francés, Alfonso

9

245

2

485

A

Baratzea

AN-015

Ruiz Resano, María Teresa

15

386

2

494

A

Ureztalurretako alorra

AN-016

Tres Gil, Fulgencia

83

571

25

2

486

A

Olibadia ureztalurrean

AN-017

Pascual Martin, Sergio

Pascual Martin, Susana

163

2

488

A

Ureztalurretako alorra

AN-018

Gurpegui Gil, Santiago

180

1.165

2

487

A

Olibadia ureztalurrean

AN-019

Gurpegui Gil, Santiago

100

589

2

1156

A

Olibadia ureztalurrean

AN-020

Comunidad de Regantes de Regadío de Abajo

97

554

2

1157

B

Larreak

452

2.800

2

1157

C

Fruta-arbolak ureztalurrean

4

2

1157

D

Ureztalurretako alorra

176

1.180

2

1157

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

AN-021

Murugarren Álvaro, Encarnación

Bravo Murugarren, María Cerca

Bravo Murugarren, María Concepción

Bravo Murugarren, María Pilar

88

2

1147

A

Ureztalurretako alorra

AN-022

Monasterio Murugarren María José

409

2.842

25

2

1146

A

Ureztalurretako alorra

117

2

1146

B

Larreak

AN-023

Insausti López, María Jesús

167

2

647

A

Elkorra

AN-024

Francés Murugarren, Esteban

10

2

648

A

Ureztalurretako alorra

AN-025

Lirio Sanmiguel, María Teresa

228

1.059

2

1142

A

Ureztalurretako alorra

AN-026

Sanmiguel Sadaba, Rosa María

Lirio Corrales, Juan

139

1.006

2

665

A

Ureztalurretako alorra

7

2

665

B

Larreak

AN-027

Sanmiguel Sadaba, Rosa María Lirio Corrales, Juan

51

999

25

2

1143

A

Ureztalurretako alorra

AN-028

Remírez Ezquerro, Ignacio

64

599

2

669

A

Ureztalurretako alorra

AN-029

Comunidad de Regantes de Regadío de Abajo

185

746

666

2

668

A

Olibadia

UREZTALURRETAKO JARDUKETEN PROIEKTUA XXVI-EGA 7A SEKTOREAN, NAFARROAKO UBIDEAREN ETA HAREN EREMU UREZTAGARRIAREN 1. FASEA HANDITZEKO

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

Zk.

TITULARRA

ZORTASUN EZARPENA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

KUTXATILAK

KATASTRO DATUAK

POL.

LURZ.

LABORANTZA MOTA

ANDOSILLAKO UDAL MUGARTEA

AN-030

Itarte Francés, Agustín

58

428

2

296

A

Zainzuriak

AN-031

Resano, María Victoria

57

429

2

689

A

Ureztalurretako alorra

AN-032

Elizalde Marín, Juan

4

2

691

C

Eraikuntza

51

362

2

691

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

19

2

691

B

Ureztalurretako alorra

AN-033

Elizalde Sanzo, Dámaso

40

331

2

692

C

Fruta-arbolak ureztalurrean

15

92

2

692

E

Olibadia ureztalurrean

AN-034

Escribano Magaña, Miguel Ángel

6

43

2

693

A

Larreak

52

387

2

693

B

Ureztalurretako alorra

AN-035

Lacalle Ordoñez, Dámaso

58

431

25

2

694

A

Ureztalurretako alorra

AN-036

Resano Resano, Jesús María

162

974

2

695

A

Ureztalurretako alorra

AN-037

López Oscoz, Lucía

Resano Resano, Jesús María

175

2

696

A

Ureztalurretako alorra

AN-038

Sanmartín Boleas, Purificación

30

304

2

697

A

Ureztalurretako alorra

AN-039

Gurpegui Méndez, Luis Fermín

Moreno Moreno, Rosario

41

2

743

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

AN-040

Gurpegui Méndez, Luis Fermín

173

2

744

A

Almendrondoak

AN-041

Laparra Basarte, Rafael

65

2

745

B

Ureztalurretako alorra

125

776

2

745

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

AN-042

Gurpegui Fernández de Legaria, Manuel

69

555

2

746

A

Ibarbasoa

AN-043

Gurpegui Resano, María Teresa

128

2

747

A

Orotariko fruta-arbolak

8

2

747

B

Ibarbasoa

AN-044

Resano Ordoñez, Francisco José

58

2

748

A

Ureztalurretako alorra

AN-045

Resano Echarri, Fernando

1

141

2

749

A

Ureztalurretako alorra

AN-046

Itarte Esparza, María Ángeles

Itarte Esparza, Ángel Luis

Itarte Esparza, Lucinio

Itarte Esparza, María Felisa

181

995

2

750

A

Ureztalurretako alorra

AN-047

Lapuerta Osés, Juan

75

482

2

751

A

Ureztalurretako alorra

AN-048

Gurpegui Resano, María Teresa

99

499

25

2

752

A

Ureztalurretako alorra

AN-049

López Tres, José Vicente

52

296

2

753

A

Ureztalurretako alorra

AN-050

Gurpegui Morales, Fernando

103

595

11

2

758

A

Olibadia ureztalurrean

41

139

14

2

758

B

Larreak

AN-051

Gurpegui Alcalde, José Manuel

Gurpegui Alcalde, María Asunción

Gurpegui Alcalde, María Concepción

131

568

2

759

A

Ureztalurretako alorra

158

2

759

B

Larreak

AN-052

Gurpegui Amatriain, Jesús María

80

1.317

2

761

A

Ureztalurretako alorra

59

334

2

761

B

Larreak

AN-053

Gurpegui Amatriain, Jesús María

Gurpegui Resano, María Teresa

27

1.115

25

2

762

A

Ureztalurretako alorra

AN-054

Ruiz de Gordejuela Pardo, María Nieves

116

598

5

887

A

Lehorreko alorra

AN-056

Suescun Murugarren, María Cerca

143

709

5

891

A

Almendrondoak

AN-057

Jiménez Núñez, Juan Manuel

249

1.356

5

1040

A

Olibadia

AN-058

Sarasa Murugarren, Jesús María

120

900

5

1071

B

Mahastia

81

1.024

5

1071

A

Mahastia

AN-059

Marín Cárcar, Toribia

333

2.417

5

1075

A

Lehorreko alorra

AN-060

Resano Pascual, Saturnino

29

151

2

1082

A

Almendrondoak

33

245

2

1082

B

Lehorreko alorra

AN-061

Andosillako Udalaren herri-lurra

38

294

25

2

1083

A

Larreak

AN-062

Andosillako Udalaren herri-lurra

118

2

1084

A

Ibarbasoa

AN-063

Méndez Jimeno, Ángel

246

1.149

1

1136

A

Mahastia

AN-064

Ruiz Fernández, Jesús María

72

406

2

1138

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

AN-065

Andosillako Udalaren herri-lurra

65

739

2

1217

A

Larreak

AN-066

San Sebastián sozietate kooperatiboa upategia

919

6.660

1

1400

A

Larreak

AN-067

Alcalde Ripa, Miguel Ángel

33

1

1402

B

Mahastia

38

1

1402

C

Larreak

132

1

1402

A

Almendrondoak

AN-068

Escaray Alcalde, Mercedes

601

4.574

25

1

1403

A

Lehorreko alorra

AN-069

Sarasa Murugarren, Jesús María

128

1

1407

B

Almendrondoak

AN-070

Ardanaz Gastón, Francisco Javier

Ardanaz Gastón, José Carlos

34

1

1410

A

Lehorreko alorra

AN-071

Suescun Murugarren, María Cerca

149

1

1429

B

Olibadia

158

1

1429

A

Lehorreko alorra

AN-072

Ambrosi Ezquerro, José María

529

1

1430

A

Lehorreko alorra

AN-073

Gurpegui Méndez, Luis Fermín

105

1

1431

A

Mahastia

AN-074

García Andrés, Carlos, Enrique

229

1

1434

A

Larreak

AN-075

Sarasa Murugarren, Jesús María

137

772

1

1435

A

Lehorreko alorra

AN-076

Agrícola Forestal Añorbe SL

116

259

1

1437

N

Larreak

198

836

1

1437

K

Olibadia

299

2.129

20

1

1437

I

Larreak eta olibadia

209

1.252

1

1437

J

Olibadia

152

775

5

1

1437

N

Olibadia

430

2.414

25

1

1437

LK

Olibadia

AN-077

Sarasa Murugarren, Jesús María

145

772

1

1481

B

Mahastia

38

1

1481

A

Mahastia

AN-078

Sarasa Murugarren, Jesús María

247

1.212

25

1

1482

A

Mahastia

AN-079

Sarasa Murugarren, Jesús María

111

1

1493

B

Mahastia

AN-080

Sarasa Murugarren, Jesús María

83

356

1

1496

C

Almendrondoak

AN-081

Esparza García, Anunciación

91

422

1

1497

A

Almendrondoak

AN-082

Escaray Alcalde, Mercedes

25

180

1

1516

A

Lehorreko alorra

AN-083

Andosillako Udalaren herri-lurra

189

1

1519

A

Larreak

AN-084

Itarte Marín, María Gloria

85

1

1520

A

Mahastia

AN-085

Nafarroako Foru Komunitatea

(errepidetik kanpo)

7.301

1

1176

A

Eraikuntza

UREZTALURRETAKO JARDUKETEN PROIEKTUA XXVI-EGA 7B SEKTOREAN, NAFARROAKO UBIDEAREN ETA HAREN EREMU UREZTAGARRIAREN 1. FASEA HANDITZEKO

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

Zk.

TITULARRA

ZORTASUN EZARPENA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

KUTXATILAK

KATASTRO DATUAK

POL.

LURZ.

LABORANTZA MOTA

SAN ADRIANGO UDAL-MUGARTEA

SAN-001

Medrano Munilla, Daniel David

144

281

3

2350

A

Lehorreko alorra

18

27

3

2350

B

Larreak

SAN-002

Munilla Arriezu, María Pilar

880

2.297

39

3

1560

A

Lehorreko alorra

SAN-003

Amatriain López, Marino

575

920

39

3

1564

A

Mahastia

SAN-004

Moreno Ruiz, Jesús Salvador

15

22

3

1536

A

Mahastia

UREZTALURRETAKO JARDUKETEN PROIEKTUA XXVI-EGA 8 SEKTOREAN, NAFARROAKO UBIDEAREN ETA HAREN EREMU UREZTAGARRIAREN 1. FASEA HANDITZEKO

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

Zk.

TITULARRA

ZORTASUN EZARPENA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

KUTXATILAK

KATASTRO DATUAK

POL.

LURZ.

LABORANTZA MOTA

SAN ADRIANGO UDAL-MUGARTEA

SAN-005

Muerza Serra, Jesús María

Ezquerro Cordón, María José

159

3

1559

A

Larreak

SAN-006

Medrano Munilla, Daniel David

406

2.884

3

2350

A

Lehorreko alorra

SAN-007

Muerza Serra, Jesús María

Ezquerro Cordón, María José

491

3.663

3

1912

A

Lehorreko alorra

SAN-007.1

García Ruiz, María Ascensión

506

3.792

3

2351

A

Lehorreko alorra

SAN-008

Muerza Serra, Jesús María

Ezquerro Cordón, María José

79

610

25

3

1911

A

Lehorreko alorra

SAN-009

San Adriango Udalaren herri-lurra

87

587

3

1549

A

Larreak

SAN-010

García Ruiz, María Ascensión

48

430

3

1548

A

Olibadia

SAN-011

Laser Ebro SL

451

3.362

3

1550

A

SAN-012

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

25

188

1

1241

E

Eraikuntza

SAN-013

Goñi Gurpegui, Ricardo

247

1

305

A

Ureztalurretako alorra

SAN-014

Alcalde Ripa, Iris

8

237

1

307

B

Lehorreko alorra

846

5.769

25

1

307

A

Mahastia

SAN-015

Santos Mendaur, Tomas

10

1

749

B

Bidea

28

1

749

A

Ureztalurretako alorra

SAN-016

Montes Chicote, Generoso

Montes Chicote, José Luis

37

577

1

725

C

Ureztalurretako alorra

263

1.299

1

725

A

Olibadia ureztalurrean

10

71

1

725

B

Bidea

9

72

1

725

D

Larreak

SAN-017

Agreda Ladrón, María Flor

Treviño Gil, Faustino

285

1

726

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

SAN-018

Montes Chicote, Generoso

Montes Chicote, José Luis

83

1

724

A

Ureztalurretako alorra

SAN-019

Esparza García, Amado

52

1

716

A

Ureztalurretako alorra

SAN-020

Salcedo Lapedriza, Josefina

236

1.618

1

717

A

Ureztalurretako alorra

SAN-021

Simón Marrodan, Miguel

61

618

1

718

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

SAN-022

Esparza Esparza, María Rosario

50

1

719

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

SAN-023

Intermalta SA

46

236

1

662

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

SAN-024

Intermalta SA

105

660

1

661

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

SAN-025

Sola Gurpegui, José Javier

Matute Benito, María Teresa

138

1

663

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

SAN-026

López Esparza, José Niceto

89

656

1

660

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

SAN-027

Serrano Castillo, Jerónimo

142

1.064

1

654

A

Ureztalurretako alorra

SAN-028

Ciriza Muro, María Cruz

Ciriza Muro, Fernando María Julio

56

424

1

653

A

Ureztalurretako alorra

SAN-029

Gurpegui Paulin, María Isabel

142

1.066

1

652

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

SAN-030

Mateo Gurpegui, Amelia

112

796

1

651

A

Ureztalurretako alorra

SAN-031

Alcalde Ripa, Iris

79

608

1

648

A

Ureztalurretako alorra

SAN-032

Navarro Esparza, María Pilar

43

1

647

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

SAN-033

Medrano García, Ángel Andrés

Lafraya Valero, Susana

178

1

340

A

Ureztalurretako alorra

SAN-034

Ursua Argandoña, Vicente

50

328

17

1

637

A

Ureztalurretako alorra

SAN-035

Lamata Cristóbal, María del Pilar

Lamata Cristóbal, Jesús

Lamata Cristóbal, José Luis

Lamata Cristóbal, María Carmen

74

486

1

636

A

Ureztalurretako alorra

SAN-036

Treviño Gil, Faustino

74

545

1

635

A

Baratzea

SAN-037

Arto Alonso, María Paz

79

592

1

634

A

Ureztalurretako alorra

SAN-038

Palacios Navarro, Pablo José

Palacios Navarro, Alfredo

96

719

1

633

A

Ureztalurretako alorra

SAN-039

Rodríguez Sáenz, Teresa

84

627

1

632

B

Ureztalurretako alorra

104

783

1

632

A

Ureztalurretako alorra

SAN-040

Palacios Parra, Trinidad

81

608

1

631

A

Ureztalurretako alorra

SAN-041

López Garrido, María Carmen

104

766

1

630

A

Ureztalurretako alorra

SAN-042

Amatriain García, Jesús María

124

847

1

628

A

Ureztalurretako alorra

SAN-043

Parra Sánchez, Diego Ernesto

Parra Sánchez, Mario

103

1

627

A

Ureztalurretako alorra

SAN-044

San Adrián Inversiones SL

153

1.002

1

625

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

SAN-045

San Adrián Inversiones SL

49

560

1

624

B

Fruta-arbolak ureztalurrean

SAN-046

Agreda Ladrón, María Flor

Treviño Gil, Faustino

154

1.156

1

623

A

Ureztalurretako alorra

SAN-047

Cunchillos Subero, Andrés

29

1

622

C

Bidea

130

810

1

622

A

Ureztalurretako alorra

163

1.220

1

622

B

Ureztalurretako alorra

SAN-048

Munilla Muro, Mario

22

1

617

A

Ureztalurretako alorra

SAN-049

González Gurrea, Raúl

172

1

616

A

Ureztalurretako alorra

SAN-050

Simón Marrodan, Florencio

Navarro Martínez, Cecilia

53

271

1

615

A

Ureztalurretako alorra

SAN-051

Navarro Martínez, Cecilia

3

206

1

612

A

Ureztalurretako alorra

SAN-052

Salaverri Nuin, María Lourdes

128

699

20

1

611

A

Ureztalurretako alorra

SAN-053

Casado Pelaez, Juan Ramón

Parada García, Blanca

73

425

5

1

609

A

Ureztalurretako alorra

SAN-054

Jiménez Amatriain, María Rosario

281

1

606

A

Ureztalurretako alorra

SAN-055

Díaz Sandoval, Francisco Javier

40

284

1

608

A

Ureztalurretako alorra

SAN-056

Sandoval Ursua, Ramón

38

278

1

607

A

Ureztalurretako alorra

SAN-057

Etayo Jubera, María Jesús

Etayo Jubera, Francisco

Etayo Jubera, María Lourdes

99

803

1

600

B

Ureztalurretako alorra

76

577

1

600

A

Ureztalurretako alorra

SAN-058

Sadaba Pastor, José Ignacio

Sadaba Pastor, Jesús Javier

Sadaba Pastor, Roberto

264

1.890

1

599

A

Ureztalurretako alorra

SAN-059

Esparza García, Amado

107

720

1

598

A

Ureztalurretako alorra

SAN-060

Pascual Parra, Félix

72

1

1198

A

Ureztalurretako alorra

SAN-061

Gurpegui Paulin, María Isabel

176

1

597

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

SAN-062

López Medel, Anastasio

38

355

20

1

1197

A

Zainzuriak

SAN-063

Pascual Parra, Félix

113

602

1

1196

A

Ureztalurretako alorra

SAN-064

Munilla Salaverri, Juan Antonio

Salcedo Sesma, María Jesús

20

1

587

A

Ureztalurretako alorra

SAN-065

Muerza Munilla, María Dolores

7

1

586

A

Ureztalurretako alorra

SAN-066

Pascual Parra, Félix

Cornago Díaz, María Concepción

148

964

1

445

A

Ureztalurretako alorra

SAN-067

Esparza García, Amado

80

456

1

446

A

Ureztalurretako alorra

SAN-068

López Esparza, José Niceto

46

1

583

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

SAN-069

Francés López, Encarnación

58

1

582

C

Larreak

106

1

582

B

Ureztalurretako alorra

166

1

582

A

Ureztalurretako alorra

SAN-070

Laserna Sáenz, María Carmen

88

427

1

447

A

Ureztalurretako alorra

SAN-071

Moreno Serra, Ramón

65

371

1

451

A

Ureztalurretako alorra

SAN-072

López Sánchez, María Carmen

28

148

1

452

A

Ureztalurretako alorra

SAN-073

Moreno Serra, Ramón

228

1.397

1

454

A

Ureztalurretako alorra

SAN-074

López Montes, María Concepción

49

341

1

453

A

Ureztalurretako alorra

SAN-075

López Montes, María Carmen

2

1

579

D

Fruta-arbolak ureztalurrean

25

1

579

C

Larreak

SAN-076

Muñoz Toro, José Pio

2

346

1

578

A

Olibadia ureztalurrean

SAN-077

Munilla López, María Concepción

208

1.164

1

577

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

SAN-078

San Adriango Udalaren herri-lurra

108

826

1

576

A

Ureztalurretako alorra

SAN-079

San Adriango Udalaren herri-lurra

5

227

1

1214

E

Fruta-arbolak ureztalurrean

715

4.968

1

1214

A

Ureztalurretako alorra

132

811

18

1

1214

G

Zainzuriak

SAN-081

San Adriango Udala

341

1

569

A

Ureztalurretako alorra

201

1.423

1

569

B

Ureztalurretako alorra

SAN-082

San Adriango Udala

84

551

1

565

A

Ureztalurretako alorra

SAN-083

San Adriango Udala

110

1

566

A

Ureztalurretako alorra

SAN-084

Arriezu Vera, José Luis

77

686

25

1

540

A

Almendrondoak

SAN-085

Munilla Arriezu, Fructuoso

333

2.362

1

539

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

SAN-086

García de Galdeano Amatriain, José Javier

García de Galdeano Amatriain, María Carmen

3

1

541

A

Ureztalurretako alorra

SAN-087

Amores Roldan, Raúl

31

264

1

538

A

Baratzea

SAN-088

Arriezu Vera, José Luis

70

484

1

537

A

Almendrondoak

SAN-089

Arriezu Vera, José Luis

205

1.572

1

536

A

Almendrondoak

SAN-090

Garayoa Lete, Petra

272

1.776

1

535

A

Ureztalurretako alorra

SAN-091

San Adriango Udalaren herri-lurra

181

1.150

1

527

E

Ureztalurretako alorra

6

1

527

C

Fruta-arbolak ureztalurrean

26

635

10

1

527

D

Ureztalurretako alorra

2

1

527

F

Fruta-arbolak ureztalurrean

SAN-092

Pardo Ruiz, Jesús Manuel

Irigaray Resano, Esperanza

20

194

1

534

A

Ureztalurretako alorra

SAN-093

Pardo Ruiz, Jesús Manuel

Irigaray Resano, Esperanza

3

197

1

532

A

Ureztalurretako alorra

SAN-094

Pardo Ruiz, Jesús Manuel

Irigaray Resano, Esperanza

86

1

531

A

Ureztalurretako alorra

SAN-095

Ambrosi Ezquerro, Etervina

3

1

530

A

Ureztalurretako alorra

SAN-096

San Adriango Udalaren herri-lurra

28

1

526

D

Fruta-arbolak ureztalurrean

28

357

1

526

E

Ureztalurretako alorra

75

381

1

526

F

Ureztalurretako alorra

SAN-097

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

66

525

1

1172

A

Elkorra

SAN-098

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

176

897

25

2

946

A

Eraikuntza

SAN-099

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

215

1.581

25

2

950

A

Eraikuntza

UREZTALURRETAKO JARDUKETEN PROIEKTUA XXVI-EGA 9 SEKTOREAN, NAFARROAKO UBIDEAREN ETA HAREN EREMU UREZTAGARRIAREN 1. FASEA HANDITZEKO

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

Zk.

TITULARRA

ZORTASUN EZARPENA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

KUTXATILAK

KATASTRO DATUAK

POL.

LURZ.

LABORANTZA MOTA

AZAGRAKO UDAL-MUGARTEA

AZ-001

Azagrako Udalaren herri-lurra

61

456

2

2

A

Ureztalurretako alorra

AZ-002

Esparza Argandoña, Carmelo

143

990

25

2

3

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

AZ-003

Rodríguez Gainza, Ernesto José

340

2.275

2

5

A

Zainzuriak

AZ-004

Rodríguez Gainza, Ernesto José

61

438

2

7

A

Ureztalurretako alorra

AZ-005

Rodríguez Gainza, Ernesto José

168

1.258

25

2

8

A

Ureztalurretako alorra

AZ-006

Arriezu Munilla, Tomas

232

1.738

2

10

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

AZ-007

Barricarte Moreno, Santiago

Herreros Ezquerro, María Teresa

158

1.181

25

2

11

A

Ureztalurretako alorra

AZ-008

Barricarte Luri, Simeón

214

1.590

2

32

A

Ureztalurretako alorra

AZ-009

Gutiérrez Barricarte, Cristina

319

2.410

3

2

36

A

Ureztalurretako alorra

AZ-010

Ezcurra Martínez, María Teresa

101

756

22

2

41

A

Fruta-arbolak ureztalurrean

AZ-011

Resano Sánchez, Miguel Ángel

Resano Sánchez, María Pilar

Resano Sánchez, María Teresa

89

673

2

40

A

Ureztalurretako alorra

AZ-012

Barricarte Pastor, José María

57

426

2

39

A

Ureztalurreko mahastia

AZ-013

Barricarte Pastor, José María

890

5.791

25

2

58

A

Ureztalurreko mahastia

AZ-014

Barricarte Pastor, José María

87

2

44

A

Ureztalurreko mahastia

AZ-014

Barricarte Pastor, José María

91

2

44

B

Ureztalurreko mahastia

AZ-015

Barasoain Barricarte, Juana

4

215

2

56

A

Ureztalurreko mahastia

AZ-016

Barricarte Pastor, José María

232

2

55

A

Ureztalurreko mahastia

AZ-017

Gurrea Amatria, María Sagrario

11

413

2

53

A

Mahastia (txertakak)

AZ-018

Fernández López, María Rosa

Fernández López, Cándido

293

1.816

2

63

A

Ureztalurretako alorra

AZ-019

Azagrako ureztatzaileen elkartea

126

2

64

A

Larreak

AZ-020

Azagrako ureztatzaileen elkartea

104

1.014

2

52

D

Ureztalurretako alorra

AZ-021

Azagrako Udalaren herri-lurra

125

2

65

A

Larreak

AZ-022

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

52

3.186

2

1599

A

Elkorra

AZ-023

Azagrako Udalaren herri-lurra

94

1.362

2

1548

B

Larreak

AZ-023

Azagrako Udalaren herri-lurra

255

1.449

2

1548

A

Ibarbasoa

AZ-024

Azagrako Udalaren herri-lurra

193

1.172

25

2

201

A

Ibarbasoa

AZ-025

Azagrako Udalaren herri-lurra

70

25

2

78

A

Elkorra

SAN ADRIANGO UDAL-MUGARTEA

SAN-100

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

600

4.508

2

946

A

Eraikuntza

SAN-101

San Adriango Udalaren herri-lurra

29

515

2

690

C

Askotariko zuhaitzak

SAN-101

San Adriango Udalaren herri-lurra

84

844

2

690

A

Askotariko zuhaitzak

SAN-101

San Adriango Udalaren herri-lurra

312

1.524

25

2

690

B

Lehorreko alorra

SAN-101

San Adriango Udalaren herri-lurra

360

2.193

2

690

D

Elkorra

SAN-102

San Adriango Udalaren herri-lurra

496

2

838

A

Lehorreko alorra

SAN-103

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

628

2

927

A

Altxonbidea

SAN-104

Sola Gurpegui, José Javier

Matute Benito, María Teresa

332

1.785

25

2

837

A

Ureztalurretako alorra

13

326

2

837

B

Larreak

F2202209

Iragarkiaren kodea: F2202209