33. ALDIZKARIA - 2022ko otsailaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERA

2022rako prezio publikoak eta tasak. Behin betiko onespena

Berako Udalak, 2021eko azaroaren 10ean egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen prezio publiko eta tasen tarifen aldaketa 2022. ekitaldirako.

Espedientea jendaurrean ikusgai egon zen hogeita hamar egun baliodunean, dagozkion iragarkiak 2021eko 266. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 23an, eta Udalaren iragarki-oholean argitaratu ondotik.

Inolako erreklamaziorik izan ez denez gero, aldaketa behin betiko onetsia gelditu da.

Horregatik, orain Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da.

Beran, 2022ko urtarrilaren 31n.–Alkatea, Aitor Elexpuru Egaña.

TASA ETA PREZIO PUBLIKOAK 2022

Kontzeptuak/Tarifak

2022

Lurzoruko aprobetxamendu bereziak

Mahaiak, aulkiak, mahaitxoak eta antzekoak, metro koadro/hiru hilabeteko-Miljar, Xanti, Todo a 100

6,22 euro

Merkatu txikietako saltokiak (herriko bestak), metro/egunean

10,77 euro

Edukiontziak eta antzekoak, metro koadro/egun bakoitzeko

0,68 euro

Mortero-siloa, obra-txabolak, hesiak, aldamioak, karga-jasogailuak, garabiak eta antzekoak, 10 metro koadro/egun bakoitzeko.

Aldamio eta hegalkinaren beste okupazioetan (ez dute lurra okupatzen, azpitik pasatzen ahal da) tasaren %50eko beherapena ezartzen zaio.

Mortero-siloek, orokorrean, 6 m² okupatzen dutela jotzen da

0,64 euro

Etxe arteko lur publikoaren okupazioa

24,80 euro

Kalea moztea (egun bakoitzeko)

10,20 euro

Bestelako okupazioak, m² urtean

0,78 euro

Karpak erabiltzeko tasa egun bakoitzeko

326,71 euro

Hegalkin, zoru eta zorupeko aprobetxamendu bereziak

Paratutako tanke bakoitzagatik, metro koadro eta urte bakoitzeko

10,77 euro

Hornidura zerbitzu publikoak ustiatzen dituzten enpresak

Diru-sarrera gordinen %1,5

Ibardingo bentek lur publikoa okupatzea

Azaleran eta hegalkinean lur publikoa okupatzea, metro koadro eta urte bakoitzeko

12,04 euro

Sotoekin lur publikoa okupatzea

7,22 euro

Agiriak egin eta tramitatzeko tasak

Eskabideak eta agiriak

Edozein udal agiriren kopiak eta fotokopiak, orri bakoitzeko

Lizentzien, baimenen eta bestelakoen kopiak

5,06 euro

Ordainagirien kopiak

1,07 euro

A4 T/B

0,15 euro

A3 T/B

0,54 euro

A4 K

1,07 euro

A3 K

1,07 euro

Katastroko orriena

1,07 euro

Arma txartelen tramitazioa

5,97 euro

Ziurtagiriak

Artxiboan kontsultatu beharreko dokumentu edo datuei buruz udal bulegoek luzatzen dituzten ziurtagiriak

5,97 euro

Bestelako ziurtagiriak

2,81 euro

Dokumentuen konpultsak

1,07 euro

Lurzati zedula

2,81 euro

Planoen kopiak

Metro lineala (0,6ko zabalera)

7,22 euro

Metro lineala (0,9ko zabalera)

8,30 euro

Udal Plan Orokorra (1,05 m)

7,75 euro

Hirigintzako kontsultak eta txostenak

119,20 euro

Kopiak CDan

5,50 euro

Udal Plan Orokorreko CDa

71,54 euro

Jarduera baimena

Lokalaren azaleraren arabera

50 m² bitarte

272,00 euro

51tik 100 m²-ra

362,00 euro

101etik 200 m²-ra

542,00 euro

201etik 400 m²-ra

814,00 euro

401etik 700 m²-ra

1.087,00 euro

700 m²-tik goiti

1,62/m²

Irekitzeko baimena

Lokalaren azaleraren arabera

50 m² bitarte

199,00 euro

51tik 100 m²-ra

247,00 euro

101etik 200 m²-ra

397,00 euro

201etik 400 m²-ra

597,00 euro

401etik 700 m²-ra

796,00 euro

700 m²-tik goiti

1,06/m²

Jarduera kaltegaberako irekiera lizentzia edo erantzukizunpeko adierazpena edo aurretiazko komunikazioa

Jarduera sailkatuetarako irekiera lizentziei dagokienaren %50a

Irekitzeko lizentziaren aldaketa, espediente bakoitzeko

Irekitzeko lizentziaren eskualdaketa

Zakur arriskutsuen lizentzia

72,00 euro

Ezkontza zibilak

86,17 euro

Hilerria

6 urterako

143,00 euro

Titulartasuna aldatzea

103,00 euro

MUSIKA ESKOLA 2021-2022

Tasa arrunta (eurotan)

Berako ikasleen tasa (eurotan

Alkaiagan eta Zalain Zokon 2018-2019 kurtsoan jadanik matrikulatuak zeudenen tasa (eurotan)

Musika hizkuntza

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

274,20

171,38

197,08

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

346,90

216,82

249,33

Musika tresna

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

753,12

470,70

541,30

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

825,82

516,14

593,55

Musika eta mugimendua (3-5 urte)

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

191,60

119,75

137,70

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

264,30

165,19

189,95

Musika eta mugimendua 6 urte + musika tresna

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

728,35

455,22

523,50

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

801,05

500,66

575,75

Panderoa

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

191,60

119,75

137,70

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

264,30

165,19

189,95

Haur berezientzako musika

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

191,60

119,75

137,70

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

264,30

165,19

189,95

Erretiratuentzako musika

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

191,60

119,75

137,70

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

264,30

165,19

189,95

Txalaparta

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

191,60

119,75

137,70

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

264,30

165,19

189,95

Prestakuntza + musika tresna

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

817,53

510,96

587,60

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

890,23

556,40

639,85

Harmonia

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

297,30

185,80

213,67

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

370,00

231,24

265,92

Forma musikalak

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

297,30

185,80

213,67

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

370,00

231,24

265,92

Musikarako informatika

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

297,30

185,80

213,67

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

370,00

231,24

265,92

Kultura musikala

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

241,13

150,71

173,30

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

313,83

196,15

225,55

Musika H. + Musika tresna

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

832,40

520,25

598,29

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

905,10

565,69

650,54

Musika H. + 2 Musika tresna

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

1161,07

725,67

834,51

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

1233,77

771,11

886,76

Irakasgai osagarria + Musika tresna

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

1040,50

650,31

747,85

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

1113,20

695,75

800,10

Irakasgai osagarria + 2 Musika tresna

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

1364,20

852,63

980,53

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

1436,90

898,07

1032,78

2 Musika tresna

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

1080,15

675,09

776,35

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

1152,85

720,53

828,60

Kultura musikala + musika tresna

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

817,53

510,96

587,60

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

890,23

556,40

639,85

Kultura musikala + 2 musika tresna

Aurrematrikula

72,70

45,44

52,25

Matrikula

1146,20

716,38

823,83

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

1218,90

761,82

876,08

Taldea

Matrikula

28,44

17,78

20,44

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

28,44

17,78

20,44

Musika tresna maileguan uztea

Matrikula

247,75

154,85

178,05

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

247,75

154,85

178,05

Familia ugariagatik deskontua

%50,00

%50,00

%50,00

UR HORNIDURA ETA SANEAMENDUA

KONTZEPTUAK / TARIFAK

2022

Ur hornidura

A) Horniduraren kuota finkoa

Etxeko eta industriako erabilera (lau hilabetekoa)

13 mm arteko kontagailua

11,10 euro

15 mm arteko kontagailua

11,10 euro

20 mm arteko kontagailua

12,50 euro

25 mm arteko kontagailua

21,47 euro

30 mm arteko kontagailua

22,30 euro

40 mm arteko kontagailua

32,13 euro

50 mm arteko kontagailua

100,80 euro

65 mm arteko kontagailua

115,16 euro

80 mm arteko kontagailua

127,50 euro

C) A-1) Etxean erabiltzeko uraren horniduran, m³ bakoitza, 51 m³ bitarte

0,48 euro

C) A-1) Etxean erabiltzeko uraren horniduran, m³ bakoitza, 52 m³-tik goiti

0,59 euro

C) A-2) Industrian erabiltzeko hornidura, m³ bakoitzeko

0,59 euro

E) e-2) Behin-behinekotasun kuota finkoa (lau hilabetekoa), kontagailu guztientzat

48,46 euro

E) e-3) Alta emate puntuala, etxean nahiz industrian erabiltzeko (15 egun gehienez)

43,04 euro

Kopuru hori handituko da, etxean erabiltzeko eskatzen den denboraren arabera, aste bat

9,50 euro

Kopuru hori handituko da, industrian erabiltzeko eskatzen den denboraren arabera, aste bat

46,30 euro

Hargune bakarra hainbat onuradunentzat

43,04 euro

Kontsumoa bakoitzari aplikatuko zaio

Saneamendua

B) Saneamenduko kuota finkoa, etxekoa nahiz industriakoa

4,44 euro

D) S-1) Saneamenduko kuota aldakorra, etxekoa nahiz industriakoa, metro kubikoa

0,22 euro

Alta ematea zerbitzuan

E) e-1) Behin betiko altaren kuota

13 mm arteko kontagailua

117,50 euro

15 mm arteko kontagailua

118,10 euro

20 mm arteko kontagailua

130,76 euro

25 mm arteko kontagailua

176,46 euro

30 mm arteko kontagailua

234,90 euro

40 mm arteko kontagailua

365,80 euro

50 mm arteko kontagailua

548,76 euro

65 mm arteko kontagailua

991,95 euro

80 mm arteko kontagailua

1.436,00 euro

E) e-2) Behin behineko altaren kuota

13 mm-tik 50 mm arteko kontagailua

63,20 euro

65 mm-tik 80 mm arteko kontagailua

113,10 euro

Hornidurarako baldintzen aldaketa

F) f-1) Kuota finkoa

94,10 euro

F) f-3) Eginbehar administratiboen kostua

32,84 euro

Zerbitzuari lotzeko tasa

G) g-1) Hargune bakunetarako (hornidura edo saneamendua)

156,16 euro

G) g-2) Hargune bikoitzetarako (hornidura eta saneamendua)

ETXEBIZITZA BLOKEAK

1) Eraikinaren lotuneagatik, eta etxebizitza bakoitzagatik

169,00 euro

2) Etxebizitza bakoitzeko lotunea, obra burutu ondotik

45,30 euro

G) g-3) Negozioko lokal edo etxebizitza bakar baten lotuneagatik

217,80 euro

Erabiltzaileak eskaturik egiten diren ikuskatze akastunen tasa

H) Kontagailuko kontsumoa berrikustea

10,80 euro

H) Gainerako berrikusteak

47,40 euro

UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEKO TASAK

KONTZEPTUAK/TARIFAK

2022

Aerobika

Hiru hileko kuota-2 egun astean

64,30 euro

Mantentze-gimnasia (2 egun astean eta ordu bat egunean)

Kuota

50,20 euro

Indoor zikloa

Hiru hileko kuota-2 egun astean

72,30 euro

Ipurmasailak, abdominalak eta hankak

Hiru hileko kuota-egun 1 astean

72,30 euro

Eskolako kirola

Hiru hileko kuota-2 egun astean

28,30 euro

Gimnastika aerobikoa

Hiru hileko kuota-2 egun astean

50,20 euro

Pilates

Hiru hileko kuota-2 egun astean

78,50 euro

Suspensioko entr.

Hiru hileko kuota-2 egun astean

64,40 euro

Zunba-Zunba strong

Hiru hileko kuota-2 egun astean

64,40 euro

Psikomotrizitatea

Hiru hileko kuota-2 egun astean

28,30 euro

Dantza mix

Hiru hileko kuota-2 egun astean

33,30 euro

Gazte zikloa

Hiru hileko kuota- egun bat astean

23,45 euro

Gazte fitness

Hiru hileko kuota- egun bat astean

25,90 euro

Gazte fitness

Hiru hileko kuota- bi egun astean

64,40 euro

Bazkidearen kuota, bainuetxerako, pilotaleku txikirako eta gimnasiorako eskubidea duena

Saio bakoitza

7,35 euro

Hileko matrikula (kuota batean bakarrik)

19,40 euro

Hileko kuota

33,10 euro

Hiru hileko matrikula (kuota batean bakarrik)

25,73 euro

Hiru hileko kuota

83,30 euro

Bonua (10 saio)

60,00 euro

Neguko matrikula (kuota batean bakarrik)

51,43 euro

Denboraldi osoko kuota (urritik maiatzera)

180,07 euro

Urteko matrikula (kuota batean bakarrik)

77,17 euro

Urteko kuota (igerilekua barne)

232,70 euro

Kiroldegia kirolaz aparteko ekitaldietarako erabiltzea

Jaiegunean, egun erdia

178,83 euro

Jaiegunean, egun osoa

358,86 euro

Kiroldegia alokatzea

Pista osoa argi artifizialarekin, orduko

25,73 euro

Pistaren 1/3 argi artifizialarekin, orduko

9,68 euro

Pilotalekua

Ordu baten erreserba

6,10 euro

Ordu baten erreserba hilean

21,80 euro

Ordu baten erreserba hiru hilean

64,30 euro

Argi artifiziala, osorik

6,45 euro

Argi artifiziala erreserbarekin

3,30 euro

Tenis pista

Ordu baten erreserba

6,10 euro

Ordu baten erreserba hilean

21,80 euro

Ordu baten erreserba hiru hilean

64,30 euro

Argi artifiziala, osorik

6,45 euro

Argi artifiziala erreserbarekin

3,30 euro

Igerilekuak

–Denboraldikoa

Familiarra

90,00 euro

Erretiratuak

23,27 euro

16 urtetik gorakoak

48,25 euro

10etik 15 urte arte

34,67 euro

4tik 9 urte arte

23,27 euro

–Hilabetekoa

Erretiratuak

16,80 euro

16 urtetik gorakoak

37,95 euro

10etik 15 urte arte

20,58 euro

4tik 9 urte arte

16,80 euro

–Egunekoa

Erretiratuak

2,60 euro

16 urtetik gorakoak

5,15 euro

10etik 15 urte arte

3,93 euro

4tik 9 urte arte

2,60 euro

Iragarkiaren kodea: L2201438