261. ALDIZKARIA - 2022ko abenduaren 29a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

116/2022 FORU DEKRETUA, abenduaren 14koa, 2022ko lan publikoaren eskaintza partzial bat onesten duena osasun langileentzat, Nafarroako Foru Komunitateko Administraziorako eta haren erakunde autonomoen eremurako, bai Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako, bai Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Instituturako. Lan eskaintza hori 2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legean aurreikusitako ordezte-tasari dagokio.

2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legeak 20.Bat artikuluaren 1. apartatuan xedatzen duenez, administrazio publikoekin harreman mugagabea izanen duten langile berriak sartzeko, artikulu horretan berean adierazitako irizpideak aplikatuko dira, eta, hala, langileen ordezte-tasa ehuneko 120koa izanen da lehentasunezko sektoreetan, eta ehuneko 110ekoa gainerako sektoreetan.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantillako datuak azterturik, eta Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko lege horretan ezarritako ordezte-tasarekin bat, ondorioztatzen da ezen 2022rako lan publikoaren eskaintza partzial honetan 204 lanpostu sartuko direla guztira: 202 lanpostu Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun langileenak eta 2 lanpostu Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko osasun langileenak. Lan eskaintza hau langileak ordezteko 2021eko tasari dagokio, aipatu 22/2021 Legearen 19.Bat artikuluan ezartzen den bezala.

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuak eta Osasun Departamentuak, negoziazioa egin ondoren Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile funtzionarioen eta estatutupekoen Negoziazio Mahai Orokorrean, Nafarroako Gobernuari proposatu diote onets dezan 2022ko lan publikoaren eskaintza partzial bat, ordezte-tasari dagokiona, guztira 204 lanpostu biltzen dituena: 2 lanpostu Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko osasun langileenak eta 202 lanpostu Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun langileenak.

204 lanpostu horiek hutsik ageri dira plantilla organikoan, eta aurrekontuetan bada horiek betetzeko adinako zuzkidura.

Azkenik, Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bateginean ezarritakoa betetzeko, lan publikoaren eskaintza partzial honetako lanpostuetatik 14 gordeko dira %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten pertsonentzako erreserba-txandetarako, eta, Eskubide Sozialetako Departamentuko organo eskudunek eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuetan desgaitasuna duten pertsonen sarrera sustatzeko Batzorde Mistoak horren gaineko txostena egin ondoren, erreserba hori zer lanpostutan aplikatuko den zehazten da.

Era berean, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko apirilaren 4ko 17/2019 Foru Legean ezarritakoa betetzeko asmoz, lan eskaintza partzial honetan 7 lanpostu gordeko dira genero-indarkeriaren biktima izan diren emakumeentzako erreserba-txandarako, eta zehazten da zein lanpostutan aplikatuko den erreserba hori.

Horrenbestez, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak bi mila eta hogeita biko abenduaren hamalauan egindako bilkuran harturiko erabakiarekin bat,

DEKRETATZEN DUT:

1. artikulua. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen enplegu publikoaren eskaintza partziala onestea.

1.1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen lan publikoaren eskaintza partzial bat onesten da 2022. urterako. Lan eskaintzak Osasun Departamentuko osasun langileen 204 lanpostu biltzen ditu, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzukoak eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutukoak, eta langileak ordezteko 2021eko tasari dagokio, 2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legearen 20.Bat artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

1.2. I. eranskinean biltzen dira lanpostuen xehetasunak.

1.3. Sarrerako deialdietan bete beharreko lanpostuen zenbakiak kasuan kasuko lekualdatze lehiaketen ondorioz gelditzen diren lanpostuenak izanen dira.

Hala ere, lan publikoaren eskaintza partzial honetan sartutako lanpostuen kopuru osoari (204) eusteko, lanpostuen zenbakiak beste batzuekin ordezten ahalko dira, baldin eta lanpostu bat esleituz gero borondatezko eszedentzia bukatu eta jardunean hasten direnei, lanpostu izendapen ezberdinak dituzten lekualdatze lehiaketetako parte-hartzaileei edo esparru nazionaleko lekualdatze lehiaketetan parte hartzen dutenei, edo antolamendu juridikoan lanpostuak betetzeko aurreikusitako beste edozein modu edo kausagatik, baita antolaketa-arrazoiengatik eta behar bezala justifikatutako zerbitzu beharrengatik ere.

2. artikulua. Erreserba txandak, desgaitasuna dutenentzat.

Bat.–Lan publikoaren eskaintza partzial honetan, 14 lanpostu gordeko dira %33ko edo gehiagoko desgaitasuna dutenentzako erreserba txandetarako.

Bi.–Erreserba hori honako lanpostu hauetan aplikatuko da:

–OOLTko medikuak: 2 lanpostu.

–Psikologo klinikoak: lanpostu 1.

–Osasun mentaleko erizaintzako erizain espezialistak: lanpostu 1.

–Erizaintza obstetriko-ginekologikoko erizain espezialistak: lanpostu 1.

–Fisioterapeutak: lanpostu 1.

–Terapeuta okupazionalak: lanpostu 1.

–Laborategiko teknikari espezialistak (LTEak): lanpostu 1.

–Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikariak (EZLTak): 4 lanpostu.

–Farmaziako teknikariak: 2 lanpostu.

3. artikulua. Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako erreserba txanda.

Bat.–Lan publikoaren eskaintza partzial honetan, 7 lanpostu gordeko dira genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako erreserba txandarako.

Bi.–Erreserba hori honako lanpostu hauetan aplikatuko da:

–OOLTko medikuak: 2 lanpostu.

–Erizaintza obstetriko-ginekologikoko erizain espezialistak: lanpostu 1.

–Osasun mentaleko erizaintzako erizain espezialistak: lanpostu 1.

–Fisioterapeutak: lanpostu 1.

–Terapeuta okupazionalak: lanpostu 1.

–Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikariak (EZLTak): lanpostu 1.

4. artikulua. Espainiako nazionalitatea izatea beharrezkoa duten lanpostuak.

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiari ahalmena ematen zaio ebazpen bidez zehaztu dezan, kasuan kasuko sarrerako hautaprobak egiteko deialdiak onetsi aurretik, zein lanpostuk duten atxikia ahal publikoak betetzea edo Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen interesak zaintzeko erantzukizuna, lanpostu horietan sartzeko Espainiako nazionalitatea izatea eskatuko baita.

5. artikulua. Foru dekretu honen bidez onesten den enplegu publikoaren eskaintzan sartzen diren lanpostuak eskainiko dira kasuan kasuko sarrerako deialdia onesten den egunean plantilla organikoan agertzen diren betebeharrekin.

AZKEN XEDAPENAK

Azken xedapenetako lehena.–Foru dekretu hau garatu eta betearazteko gaikuntza.

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari ahalmena ematen zaio foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko behar diren xedapenak eman ditzan.

Azken xedapenetako bigarrena.–Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Iruñean, 2022ko abenduaren 14an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.

I. ERANSKINA

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Laneko medikuntzako mediku espezialista

A

Osoa

1683

Laneko medikuntzako mediku espezialista

A

Osoa

4239

Eriari Osasun Laguntza emateko Zuzendaritza/Zerbitzu Zentralak

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Farmaziako teknikaria

D

Osoa

72128

Oinarrizko Osasun Laguntza

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

OOLTko medikua

A

Osoa

60105

OOLTko medikua

A

Osoa

60276

OOLTko medikua

A

Osoa

60302

OOLTko medikua

A

Osoa

60375

OOLTko medikua

A

Osoa

60395

OOLTko medikua

A

Osoa

60495

OOLTko medikua

A

Osoa

60620

OOLTko medikua

A

Osoa

60670

OOLTko medikua

A

Osoa

60675

OOLTko medikua

A

Osoa

60798

OOLTko medikua

A

Osoa

60855

OOLTko medikua

A

Osoa

60921

OOLTko medikua

A

Osoa

60936

OOLTko medikua

A

Osoa

61024

OOLTko medikua

A

Osoa

61027

OOLTko medikua

A

Osoa

65740

OOLTko medikua

A

Osoa

65827

OOLTko medikua

A

Osoa

67378

OOLTko medikua

A

Osoa

68701

OOLTko medikua

A

Osoa

69375

OOLTko medikua

A

Osoa

69382

OOLTko medikua

A

Osoa

69395

OOLTko medikua

A

Osoa

69396

OOLTko medikua

A

Osoa

69397

OOLTko medikua

A

Osoa

71243

OOLTko medikua

A

Osoa

72336

OOLTko medikua

A

Osoa

72337

Larrialdietako zerbitzu arrunteko medikua

A

Osoa

67839

Larrialdietako zerbitzu arrunteko medikua

A

Osoa

69112

Larrialdietako zerbitzu arrunteko medikua

A

Osoa

72088

Odontologoa

A

Osoa

66288

OOLTko pediatra

Pediatria eta haren arlo espezifikoak

A

Osoa

60490

OOLTko pediatra

Pediatria eta haren arlo espezifikoak

A

Osoa

60891

OOLTko pediatra

Pediatria eta haren arlo espezifikoak

A

Osoa

66405

Fisioterapeuta

B

Osoa

60793

Fisioterapeuta

B

Osoa

62495

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

60373

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Analisi Klinikoak

A

Osoa

64859

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Digestio aparatua

A

Osoa

72166

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Kardiologia

A

Osoa

63281

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Kardiologia

A

Osoa

63399

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Kardiologia

A

Osoa

65166

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Kardiologia

A

Osoa

66082

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Kirurgia ortopedikoa eta traumatologia

A

Osoa

62778

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Kirurgia ortopedikoa eta traumatologia

A

Osoa

65256

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Kirurgia pediatrikoa

A

Osoa

62922

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Kirurgia plastiko, estetiko eta konpontzailea

A

Osoa

64208

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Kirurgia plastiko, estetiko eta konpontzailea

A

Osoa

71129

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Endokrinologia eta nutrizioa

A

Osoa

67098

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Genetika

A

Osoa

72178

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Geriatria

A

Osoa

70888

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Hematologia eta hemoterapia

A

Osoa

64707

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Barne medikuntza

A

Osoa

71106

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Barne medikuntza

A

Osoa

71107

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Nefrologia

A

Osoa

65445

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Nefrologia

A

Osoa

71263

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Neurofisiologia klinikoa

A

Osoa

71124

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Obstetrizia eta ginekologia

A

Osoa

60200

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Obstetrizia eta ginekologia

A

Osoa

64655

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Obstetrizia eta ginekologia

A

Osoa

66810

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Obstetrizia eta ginekologia

A

Osoa

68579

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Onkologia medikoa

A

Osoa

72198

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Onkologia erradioterapikoa

A

Osoa

71134

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Otorrinolaringologia

A

Osoa

69587

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Otorrinolaringologia

A

Osoa

69744

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Pediatria eta haren arlo espezifikoak

A

Osoa

62148

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Pediatria eta haren arlo espezifikoak

A

Osoa

66126

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Pediatria eta haren arlo espezifikoak

A

Osoa

66127

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Pediatria eta haren arlo espezifikoak

A

Osoa

67126

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Psikiatria

A

Osoa

71109

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Erradiodiagnostikoa

A

Osoa

63739

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Erradiodiagnostikoa

A

Osoa

71112

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Urologia

A

Osoa

63161

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Urologia

A

Osoa

67898

Medikua

A

Osoa

68811

Larrialdietako mediku albokoa

A

Osoa

67201

Larrialdietako mediku albokoa

A

Osoa

69701

Psikologo klinikoa

A

Osoa

71814

Psikologo klinikoa

A

Osoa

72205

Erizain espezialista

Osasun mentaleko erizaintza

B

Osoa

71712

Erizain espezialista

Erizaintza obstetriko-ginekologikoa (emagina)

B

Osoa

67554

Erizain espezialista

Erizaintza obstetriko-ginekologikoa (emagina)

B

Osoa

67981

Erizain espezialista

Erizaintza obstetriko-ginekologikoa (emagina)

B

Osoa

71200

Erizain espezialista

Erizaintza obstetriko-ginekologikoa (emagina)

B

Osoa

71929

Erizain espezialista

Erizaintza obstetriko-ginekologikoa (emagina)

B

Osoa

72418

Erizain espezialista

Erizaintza obstetriko-ginekologikoa (emagina)

B

Osoa

72419

Erizain espezialista

Erizaintza obstetriko-ginekologikoa (emagina)

B

Osoa

72420

Fisioterapeuta

B

Osoa

60440

Fisioterapeuta

B

Osoa

60843

Fisioterapeuta

B

Osoa

65368

Fisioterapeuta

B

Osoa

70680

Terapeuta okupazionala

B

Osoa

67659

Terapeuta okupazionala

B

Osoa

69761

Terapeuta okupazionala

B

Osoa

71572

Anatomia patologikoaren arloko teknikari espezialista

C

Osoa

66684

Anatomia patologikoaren arloko teknikari espezialista

C

Osoa

69800

Anatomia patologikoaren arloko teknikari espezialista

C

Osoa

71934

Anatomia patologikoaren arloko teknikari espezialista

C

Osoa

72424

Dietetikako teknikari espezialista

C

Osoa

67485

Dietetikako teknikari espezialista

C

Osoa

71345

Laborategiko teknikari espezialistak

C

Osoa

60570

Laborategiko teknikari espezialistak

C

Osoa

63954

Laborategiko teknikari espezialistak

C

Osoa

64235

Laborategiko teknikari espezialistak

C

Osoa

65485

Laborategiko teknikari espezialistak

C

Osoa

67915

Laborategiko teknikari espezialistak

C

Osoa

71715

Laborategiko teknikari espezialistak

C

Osoa

71716

Laborategiko teknikari espezialistak

C

Osoa

71936

Laborategiko teknikari espezialistak

C

Osoa

71937

Laborategiko teknikari espezialistak

C

Osoa

71938

Laborategiko teknikari espezialistak

C

Osoa

72425

Laborategiko teknikari espezialistak

C

Osoa

72426

Erradioterapiako teknikari espezialista

C

Osoa

67484

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61052

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61219

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61286

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61362

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61485

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61523

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61913

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61975

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62060

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62095

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62131

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62155

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62269

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62270

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63028

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63169

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63392

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64635

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64860

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64882

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64883

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65567

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

67254

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

67270

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

67759

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

69675

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

69680

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

69815

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

71725

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72258

Farmaziako teknikaria

D

Osoa

71720

Farmaziako teknikaria

D

Osoa

71721

Farmaziako teknikaria

D

Osoa

71722

Farmaziako teknikaria

D

Osoa

71723

Farmaziako teknikaria

D

Osoa

71939

Farmaziako teknikaria

D

Osoa

71940

Farmaziako teknikaria

D

Osoa

71941

Farmaziako teknikaria

D

Osoa

71977

Farmaziako teknikaria

D

Osoa

71979

Farmaziako teknikaria

D

Osoa

72434

Tuterako Osasun Barrutia

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Medikuntza fisikoa eta errehabilitazioa

A

Osoa

65182

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Nefrologia

A

Osoa

70972

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Erreumatologia

A

Osoa

71210

Larrialdietako zerbitzu arrunteko medikua

A

Osoa

69324

Larrialdietako zerbitzu arrunteko medikua

A

Osoa

70798

Odontologoa

A

Osoa

67344

Erizain espezialista

Osasun mentaleko erizaintza

B

Osoa

71730

Hortzetako higieneko teknikari espezialista

C

Osoa

72436

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65073

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65230

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

68452

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

69990

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

71216

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72307

Lizarrako Osasun Barrutia

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Erradiodiagnostikoa

A

Osoa

68605

OOLTko medikua

A

Osoa

63104

OOLTko medikua

A

Osoa

63276

OOLTko medikua

A

Osoa

63555

OOLTko medikua

A

Osoa

63581

OOLTko medikua

A

Osoa

65811

Larrialdietako zerbitzu arrunteko medikua

A

Osoa

69143

Larrialdietako zerbitzu arrunteko medikua

A

Osoa

69268

Larrialdietako zerbitzu arrunteko medikua

A

Osoa

69277

Odontologoa

A

Osoa

66626

OOLTko pediatra

Pediatria eta haren arlo espezifikoak

A

Osoa

71506

Erizain espezialista

Erizaintza obstetriko-ginekologikoa (emagina)

B

Osoa

63244

Laborategiko teknikari espezialistak

C

Osoa

71055

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62757

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63708

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

67330

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

67967

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

69901

Osasun Mentala

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

Psikiatria

A

Osoa

72320

Psikologo klinikoa

A

Osoa

61270

Psikologo klinikoa

A

Osoa

62061

Psikologo klinikoa

A

Osoa

70134

Psikologo klinikoa

A

Osoa

71165

Erizain espezialista

Osasun mentaleko erizaintza

B

Osoa

70861

Erizain espezialista

Osasun mentaleko erizaintza

B

Osoa

70862

Erizain espezialista

Osasun mentaleko erizaintza

B

Osoa

70864

Erizain espezialista

Osasun mentaleko erizaintza

B

Osoa

71742

Erizain espezialista

Osasun mentaleko erizaintza

B

Osoa

71981

Erizain espezialista

Osasun mentaleko erizaintza

B

Osoa

71982

Erizain espezialista

Osasun mentaleko erizaintza

B

Osoa

71984

Erizain espezialista

Osasun mentaleko erizaintza

B

Osoa

71985

Terapeuta okupazionala

B

Osoa

68294

Terapeuta okupazionala

B

Osoa

70851

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61314

Iragarkiaren kodea: F2217005