261. ALDIZKARIA - 2022ko abenduaren 29a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

115/2022 FORU DEKRETUA, abenduaren 14koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen unibertsitateaz kanpoko irakasleen 2022ko lan publikoaren eskaintza onesten duena, 2022. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legean aurreikusitako ordezte-tasari dagokiona.

2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legeak 20.Bat artikuluaren 1. apartatuan xedatzen duenez, administrazio publikoekin harreman mugagabea izanen duten langile berriak sartzeko, artikulu horretan berean adierazitako irizpideak aplikatuko dira, eta, hala, langileen ordezte-tasa ehuneko 120koa izanen da lehentasunezko sektoreetan, eta ehuneko 110ekoa gainerako sektoreetan. Eta 20.Bat artikuluaren 3. apartatuan ezartzen du ezen Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa garatzeko hezkuntza eskumenak dituzten administrazio publikoek lehentasunezko sektore bat osatzen dutela, irakasle funtzionarioen kidegoetan sartzeko lanpostuak zehazteari begira.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko unibertsitateaz kanpoko irakasleen plantillaren datuak azterturik, eta Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko aipatu Legean ezarritako ordezte-tasari jarraikiz, ondorioztatzen da ezen 2022rako lan publikoaren eskaintza partzial hau, Hezkuntza Departamentuko unibertsitateaz kanpoko irakasleei dagokiena, 253 lanpostukoa dela. Lan eskaintza hau langileak ordezteko 2021eko tasari dagokio, aipatu 22/2021 Legearen 20.Bat artikuluan ezarri bezala.

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuak eta Hezkuntza Departamentuak, negoziazioa egin ondoren Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile funtzionarioen eta estatutupekoen Negoziazio Mahai Orokorrean, Nafarroako Gobernuari proposatu diote onets dezan 2022ko lan publikoaren eskaintza partzial bat, ordezte-tasari dagokiona, Hezkuntza Departamentuko unibertsitateaz kanpoko irakasleen 253 lanpostu biltzen dituena.

2022. urterako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 29ko 18/2021 Foru Legearen hamabigarren xedapen gehigarriko 2. puntuan xedatutakoarekin bat etorriz, plantilla organikoa aldatzeko foru dekretu batean zehaztuko dira lanpostuen espezialitatea eta hizkuntza, sartzeko hautaproben deialdia egin baino lehen.

253 lanpostu horiek hutsik ageri dira plantilla organikoan, eta aurrekontuetan bada horiek betetzeko adinako zuzkidura.

Azkenik, Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bateginean ezarritakoa betetzeko, lan publikoaren eskaintza partzial honetako lanpostuetatik 18 gordeko dira %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten pertsonentzako erreserba-txandetarako, eta, Eskubide Sozialetako Departamentuko organo eskudunek eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuetan desgaitasuna duten pertsonen sarrera sustatzeko Batzorde Mistoak horren gaineko txostena egin ondoren, erreserba hori zer kidegotan aplikatuko den zehazten da.

Horrenbestez, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak bi mila eta hogeita biko abenduaren hamalauan egindako bilkuran harturiko erabakiarekin bat,

DEKRETATZEN DUT:

1. artikulua. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen enplegu publikoaren eskaintza partziala onestea.

1.1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen lan publikoaren eskaintza partzial bat onesten da 2022. urterako. Lan eskaintzak Hezkuntza Departamentuko unibertsitateaz kanpoko irakasleen 253 lanpostu biltzen ditu, eta langileak ordezteko 2022ko tasari dagokio, 2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legearen 20.Bat artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

1.2. I. eranskinean biltzen dira lanpostuen xehetasunak.

1.3. Lanpostuen espezialitateak eta hizkuntza plantilla organikoa aldatzeko foru dekretu batean zehaztuko dira, sartzeko hautaproben deialdia egin baino lehen.

2. artikulua. Erreserba txandak, desgaitasuna dutenentzat.

Bat.–Lan publikoaren eskaintza partzial honetan, 18 lanpostu gordeko dira %33ko edo gehiagoko desgaitasuna dutenentzako erreserba txandetarako.

Bi.–Erreserba hori kidego hauetan aplikatuko da:

–Bigarren Hezkuntzako irakasleak: 6 lanpostu.

–Maisu-maistrak: 12 lanpostu.

Hiru.–Kidego bakoitzaren erreserba espezialitatearen eta hizkuntzaren arabera banatuko da, Eskubide Sozialetako Departamentuak txostena egin ondoan, sartzeko hautaproben deialdia egin baino lehen.

3. artikulua. Foru dekretu honen bidez onesten den enplegu publikoaren eskaintzan sartzen diren lanpostuak eskainiko dira kasuan kasuko sarrerako deialdia onesten den egunean plantilla organikoan agertzen diren betebeharrekin.

AZKEN XEDAPENAK

Azken xedapenetako lehena.–Foru dekretu hau garatu eta betearazteko gaikuntza.

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari ahalmena ematen zaio foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko behar diren xedapenak eman ditzan.

Azken xedapenetako bigarrena.–Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Iruñean, 2022ko abenduaren 14an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.

I. ERANSKINA

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ­ZENBAKIA

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

30048

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

30052

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

30060

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

30152

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

30178

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

30256

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

30293

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

30435

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

30448

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

30560

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

30660

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

30671

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

30858

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

30868

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

30909

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

30923

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

30992

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

31107

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

31501

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

31595

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

31635

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

31815

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

31816

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

31851

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

31915

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

32016

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

32170

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

32231

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

32353

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

32364

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

32512

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

32592

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

32593

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

32630

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

32718

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

32780

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

32977

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

33024

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

33203

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

33272

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

33387

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

33420

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

33491

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

33508

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

33537

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

33668

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

33687

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

33797

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

33906

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

33911

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

33954

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

33972

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

34098

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

34134

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

34393

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

34442

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

34522

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

34528

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

34683

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

34719

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

34842

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

35090

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

35234

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

35235

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

35334

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

35339

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

35358

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

35369

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

35401

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

35412

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

35450

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

35529

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

36126

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

36207

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

36278

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

36311

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

36314

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

36604

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

36667

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

37655

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

37656

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

37658

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

37659

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

37673

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

37703

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

37806

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

37881

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

37945

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

37946

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

37997

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

38001

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

38516

Bigarren Hezkuntzako irakaslea

A

Osoa

39182

Maisua/Maistra

B

Osoa

31835

Maisua/Maistra

B

Osoa

31840

Maisua/Maistra

B

Osoa

31848

Maisua/Maistra

B

Osoa

31861

Maisua/Maistra

B

Osoa

31868

Maisua/Maistra

B

Osoa

31883

Maisua/Maistra

B

Osoa

31907

Maisua/Maistra

B

Osoa

31910

Maisua/Maistra

B

Osoa

32018

Maisua/Maistra

B

Osoa

32025

Maisua/Maistra

B

Osoa

32046

Maisua/Maistra

B

Osoa

32116

Maisua/Maistra

B

Osoa

32196

Maisua/Maistra

B

Osoa

32203

Maisua/Maistra

B

Osoa

32207

Maisua/Maistra

B

Osoa

32256

Maisua/Maistra

B

Osoa

32265

Maisua/Maistra

B

Osoa

32276

Maisua/Maistra

B

Osoa

32285

Maisua/Maistra

B

Osoa

32289

Maisua/Maistra

B

Osoa

32392

Maisua/Maistra

B

Osoa

32438

Maisua/Maistra

B

Osoa

32441

Maisua/Maistra

B

Osoa

32445

Maisua/Maistra

B

Osoa

32488

Maisua/Maistra

B

Osoa

32493

Maisua/Maistra

B

Osoa

32500

Maisua/Maistra

B

Osoa

32526

Maisua/Maistra

B

Osoa

32557

Maisua/Maistra

B

Osoa

32590

Maisua/Maistra

B

Osoa

32595

Maisua/Maistra

B

Osoa

32695

Maisua/Maistra

B

Osoa

32729

Maisua/Maistra

B

Osoa

32738

Maisua/Maistra

B

Osoa

32748

Maisua/Maistra

B

Osoa

32750

Maisua/Maistra

B

Osoa

32770

Maisua/Maistra

B

Osoa

32874

Maisua/Maistra

B

Osoa

32885

Maisua/Maistra

B

Osoa

32940

Maisua/Maistra

B

Osoa

32964

Maisua/Maistra

B

Osoa

32998

Maisua/Maistra

B

Osoa

33004

Maisua/Maistra

B

Osoa

33015

Maisua/Maistra

B

Osoa

33046

Maisua/Maistra

B

Osoa

33057

Maisua/Maistra

B

Osoa

33177

Maisua/Maistra

B

Osoa

33189

Maisua/Maistra

B

Osoa

33276

Maisua/Maistra

B

Osoa

33286

Maisua/Maistra

B

Osoa

33296

Maisua/Maistra

B

Osoa

33310

Maisua/Maistra

B

Osoa

33341

Maisua/Maistra

B

Osoa

33366

Maisua/Maistra

B

Osoa

33384

Maisua/Maistra

B

Osoa

33399

Maisua/Maistra

B

Osoa

33417

Maisua/Maistra

B

Osoa

33538

Maisua/Maistra

B

Osoa

33539

Maisua/Maistra

B

Osoa

33543

Maisua/Maistra

B

Osoa

33560

Maisua/Maistra

B

Osoa

33584

Maisua/Maistra

B

Osoa

33595

Maisua/Maistra

B

Osoa

33670

Maisua/Maistra

B

Osoa

33702

Maisua/Maistra

B

Osoa

33737

Maisua/Maistra

B

Osoa

33779

Maisua/Maistra

B

Osoa

33780

Maisua/Maistra

B

Osoa

33872

Maisua/Maistra

B

Osoa

33907

Maisua/Maistra

B

Osoa

33929

Maisua/Maistra

B

Osoa

33942

Maisua/Maistra

B

Osoa

33943

Maisua/Maistra

B

Osoa

33944

Maisua/Maistra

B

Osoa

33956

Maisua/Maistra

B

Osoa

33976

Maisua/Maistra

B

Osoa

34009

Maisua/Maistra

B

Osoa

34021

Maisua/Maistra

B

Osoa

34053

Maisua/Maistra

B

Osoa

34055

Maisua/Maistra

B

Osoa

34094

Maisua/Maistra

B

Osoa

34099

Maisua/Maistra

B

Osoa

34124

Maisua/Maistra

B

Osoa

34126

Maisua/Maistra

B

Osoa

34133

Maisua/Maistra

B

Osoa

34216

Maisua/Maistra

B

Osoa

34265

Maisua/Maistra

B

Osoa

34305

Maisua/Maistra

B

Osoa

34322

Maisua/Maistra

B

Osoa

34323

Maisua/Maistra

B

Osoa

34381

Maisua/Maistra

B

Osoa

34405

Maisua/Maistra

B

Osoa

34440

Maisua/Maistra

B

Osoa

34487

Maisua/Maistra

B

Osoa

34499

Maisua/Maistra

B

Osoa

34603

Maisua/Maistra

B

Osoa

34618

Maisua/Maistra

B

Osoa

34634

Maisua/Maistra

B

Osoa

34768

Maisua/Maistra

B

Osoa

34786

Maisua/Maistra

B

Osoa

34976

Maisua/Maistra

B

Osoa

35007

Maisua/Maistra

B

Osoa

35124

Maisua/Maistra

B

Osoa

35166

Maisua/Maistra

B

Osoa

35209

Maisua/Maistra

B

Osoa

35279

Maisua/Maistra

B

Osoa

35293

Maisua/Maistra

B

Osoa

36380

Maisua/Maistra

B

Osoa

36476

Maisua/Maistra

B

Osoa

36523

Maisua/Maistra

B

Osoa

36543

Maisua/Maistra

B

Osoa

36849

Maisua/Maistra

B

Osoa

36882

Maisua/Maistra

B

Osoa

36885

Maisua/Maistra

B

Osoa

36886

Maisua/Maistra

B

Osoa

36887

Maisua/Maistra

B

Osoa

36897

Maisua/Maistra

B

Osoa

36900

Maisua/Maistra

B

Osoa

36902

Maisua/Maistra

B

Osoa

36903

Maisua/Maistra

B

Osoa

36905

Maisua/Maistra

B

Osoa

36907

Maisua/Maistra

B

Osoa

36908

Maisua/Maistra

B

Osoa

36909

Maisua/Maistra

B

Osoa

36911

Maisua/Maistra

B

Osoa

36916

Maisua/Maistra

B

Osoa

36921

Maisua/Maistra

B

Osoa

36926

Maisua/Maistra

B

Osoa

36927

Maisua/Maistra

B

Osoa

36929

Maisua/Maistra

B

Osoa

37006

Maisua/Maistra

B

Osoa

37055

Maisua/Maistra

B

Osoa

37074

Maisua/Maistra

B

Osoa

37087

Maisua/Maistra

B

Osoa

37090

Maisua/Maistra

B

Osoa

37152

Maisua/Maistra

B

Osoa

37179

Maisua/Maistra

B

Osoa

37206

Maisua/Maistra

B

Osoa

37214

Maisua/Maistra

B

Osoa

37241

Maisua/Maistra

B

Osoa

37287

Maisua/Maistra

B

Osoa

37490

Maisua/Maistra

B

Osoa

37502

Maisua/Maistra

B

Osoa

38080

Maisua/Maistra

B

Osoa

38118

Maisua/Maistra

B

Osoa

38124

Maisua/Maistra

B

Osoa

38174

Maisua/Maistra

B

Osoa

38194

Maisua/Maistra

B

Osoa

38222

Maisua/Maistra

B

Osoa

38224

Maisua/Maistra

B

Osoa

38273

Maisua/Maistra

B

Osoa

38408

Maisua/Maistra

B

Osoa

38421

Maisua/Maistra

B

Osoa

38426

Maisua/Maistra

B

Osoa

38430

Maisua/Maistra

B

Osoa

38433

Maisua/Maistra

B

Osoa

38437

Maisua/Maistra

B

Osoa

38445

Maisua/Maistra

B

Osoa

38488

Maisua/Maistra

B

Osoa

38494

Iragarkiaren kodea: F2217004