261. ALDIZKARIA - 2022ko abenduaren 29a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

114/2022 FORU DEKRETUA, abenduaren 14koa, 2022ko lan publikoaren eskaintza partziala onesten duena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Administrazio Erroaren eremurako, 2022. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legean aurreikusitako ordezte-tasari dagokiona.

2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legeak 20.Bat artikuluaren 1. apartatuan xedatzen duenez, administrazio publikoekin harreman mugagabea izanen duten langile berriak sartzeko, artikulu horretan berean adierazitako irizpideak aplikatuko dira, eta, hala, langileen ordezte-tasa ehuneko 120koa izanen da lehentasunezko sektoreetan, eta ehuneko 110ekoa gainerako sektoreetan. Era berean, 20.Bat artikuluaren 4. apartatuan, ehuneko 125eko ordezte-tasa finkatzen da autonomia erkidegoetako polizia kidegoetarako, lehentasunezko sektoretzat jotzen baita.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Administrazio Erroaren eremuko plantillari buruzko datuak azterturik, eta Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko lege horretan ezarritako ordezte-tasarekin bat, ondorioztatzen da ezen 2022rako lan publikoaren eskaintza partzial honetan guztira 277 lanpostu eskaini behar direla Administrazio Erroaren eremurako. Lan eskaintza hori 2022ko ordezte-tasari dagokio, aipatu 22/2021 Legearen 20.Bat artikuluan ezartzen den bezala.

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuak, negoziazioa egin ondoren Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile funtzionarioen eta estatutupekoen Negoziazio Mahai Orokorrean, Nafarroako Gobernuari proposatu dio 2022ko lan publikoaren eskaintza partziala onets dezan, ordezte-tasari dagokiona, Administrazio Erroaren eremurako 277 lanpostu biltzen dituena guztira.

277 lanpostu horiek hutsik ageri dira plantilla organikoan, eta aurrekontuetan bada horiek betetzeko adinako zuzkidura.

Azkenik, Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bateginean ezarritakoa betetzeko, lan publikoaren eskaintza partzial honetako lanpostuetatik 19 gordeko dira %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten pertsonentzako erreserba-txandetarako, eta, Eskubide Sozialetako Departamentuko organo eskudunek eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuetan desgaitasuna duten pertsonen sarrera sustatzeko Batzorde Mistoak horren gaineko txostena egin ondoren, erreserba hori zer lanpostutan aplikatuko den zehazten da.

Era berean, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko apirilaren 4ko 17/2019 Foru Legean ezarritakoa betetzeko asmoz, lan eskaintza partzial honetan 8 lanpostu gordeko dira genero-indarkeriaren biktima izan diren emakumeentzako erreserba-txandarako, eta zehazten da zein lanpostutan aplikatuko den erreserba hori.

Horrenbestez, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak bi mila eta hogeita biko abenduaren hamalauan egindako bilkuran harturiko erabakiarekin bat,

DEKRETATZEN DUT:

1. artikulua. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen lan publikoaren eskaintza partziala onestea.

1.1. 2022. urterako lan publikoaren eskaintza partzial bat onesten da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Administrazio Erroaren eremurako. Lan eskaintzak 277 lanpostu biltzen ditu, eta 2022ko ordezte-tasari dagokio, 2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legearen 20.Bat artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

1.2. I. eranskinean biltzen dira lanpostuen xehetasunak.

1.3. Sarrerako deialdietan bete beharreko lanpostuen zenbakiak kasuan kasuko lekualdatze lehiaketen ondorioz gelditzen diren lanpostuenak izanen dira.

Hala ere, lan publikoaren eskaintza partzial honetan sartutako lanpostuen kopuru osoari (277) eusteko, lanpostuen zenbakiak beste batzuekin ordezten ahalko dira, baldin eta lanpostu bat esleituz gero lanpostu erreserbarik ez duen burutza bat uzten duen langile finko bati, edo borondatezko eszedentzia bukatu eta jardunean hasten direnei, lanpostu izendapen ezberdinak dituzten lekualdatze lehiaketetako parte-hartzaileei, edo antolamendu juridikoan lanpostuak betetzeko aurreikusitako beste edozein modu edo kausagatik, baita antolaketa-arrazoiengatik eta behar bezala justifikatutako zerbitzu beharrengatik ere.

2. artikulua. Erreserba txandak, desgaitasuna dutenentzat.

Bat.–Lan publikoaren eskaintza partzial honetan, 19 lanpostu gordeko dira %33ko edo gehiagoko desgaitasuna dutenentzako erreserba txandetarako.

Bi.–Erreserba hori honako lanpostu hauetan aplikatuko da:

–Ogasuneko teknikariak: lanpostu 1.

–Sistema informatikoetako goi mailako teknikariak: 3 lanpostu.

–Ogasuneko kudeatzaile eta ikertzaile laguntzaileak: lanpostu 1.

–Sistema informatikoetako erdi mailako teknikariak: lanpostu 1.

–Gizarte-langileak: 3 lanpostu.

–Basozainak: lanpostu 1.

–Administrariak: 9 lanpostu.

3. artikulua. Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako erreserba txanda.

Bat.–Lan publikoaren eskaintza partzial honetan, 8 lanpostu gordeko dira genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako erreserba txandarako.

Bi.–Erreserba hori honako lanpostu hauetan aplikatuko da:

–Sistema informatikoetako goi mailako teknikariak: lanpostu 1.

–Ogasuneko kudeatzaile eta ikertzaile laguntzaileak: lanpostu 1.

–Gizarte-langileak: lanpostu 1.

–Administrariak: 2 lanpostu.

–Foruzain-agenteak: 3 lanpostu.

4. artikulua. Espainiako nazionalitatea izatea beharrezkoa duten lanpostuak.

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiari ahalmena ematen zaio ebazpen bidez zehaztu dezan, kasuan kasuko sarrerako hautaprobak egiteko deialdiak onetsi aurretik, zein lanpostuk duten atxikia ahal publikoak betetzea edo Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen interesak zaintzeko erantzukizuna, lanpostu horietan sartzeko Espainiako nazionalitatea izatea eskatuko baita.

5. artikulua. Foru dekretu honen bidez onesten den enplegu publikoaren eskaintzan sartzen diren lanpostuak eskainiko dira kasuan kasuko sarrerako deialdia onesten den egunean plantilla organikoan agertzen diren betebeharrekin.

AZKEN XEDAPENAK

Azken xedapenetako lehena.–Foru dekretu hau garatu eta betearazteko gaikuntza.

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari ahalmena ematen zaio foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko behar diren xedapenak eman ditzan.

Azken xedapenetako bigarrena.–Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Iruñean, 2022ko abenduaren 14an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.

I. ERANSKINA

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua

ATXIKIPENA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

LEHENDAKARITZAKO ETA GOBERNU IREKIKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

18

LEHENDAKARITZAKO ETA GOBERNU IREKIKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

3754

FUNTZIO PUBLIKOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

759

FUNTZIO PUBLIKOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

807

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

ARETOKO BURUA

B

Osoa

5797

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

ARETOKO BURUA

B

Osoa

6491

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

ARETOKO BURUA

B

Osoa

11464

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

ARETOKO BURUA

B

Osoa

11465

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

4283

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

3576

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

4349

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

6009

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

6703

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

6708

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

7868

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

8212

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

8556

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

10427

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

10613

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11555

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11556

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11557

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11558

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11559

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11560

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11561

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11562

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11563

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11564

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11565

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11566

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11567

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11568

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11569

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11570

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11571

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11572

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11573

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11574

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11575

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11576

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11577

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11578

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11579

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11580

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11581

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11582

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11583

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11584

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11585

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11586

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11587

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11588

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11589

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11590

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11591

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11592

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11593

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11594

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11595

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11596

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11597

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11598

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11599

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11600

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11601

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11602

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11603

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11604

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11605

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11606

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11607

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11608

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11609

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11610

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11611

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11612

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11613

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11614

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11615

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11616

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11617

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11618

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11619

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11620

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11621

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11622

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11623

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11624

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11625

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11626

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11627

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11628

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11629

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11630

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11631

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11632

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11633

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11634

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11635

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11636

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11637

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11638

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11639

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11640

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11641

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11642

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11643

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

FORUZAIN-AGENTEA

C

Osoa

11644

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

SUHILTZAILEA

C

Osoa

533

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

SUHILTZAILEA

C

Osoa

541

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

SUHILTZAILEA

C

Osoa

573

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

SUHILTZAILEA

C

Osoa

3523

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

SUHILTZAILEA

C

Osoa

6688

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

SUHILTZAILEA

C

Osoa

7785

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

SUHILTZAILEA

C

Osoa

7802

BARNE ZUZENDARITZA NAGUSIA

SUHILTZAILEA

C

Osoa

11196

NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA (BERDINTASUNA)

B

Osoa

11520

NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

4528

Ekonomia eta Ogasun Departamentua

ATXIKIPENA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

AURREKONTUEN, ONDAREAREN ETA POLITIKA EKONOMIKOAREN ZUZENDARITZA NAGUSIA

ARKITEKTO TEKNIKOA

B

Osoa

3784

AURREKONTUEN, ONDAREAREN ETA POLITIKA EKONOMIKOAREN ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

6929

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO TEKNIKARIA

A

Osoa

1140

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO TEKNIKARIA

A

Osoa

5832

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO TEKNIKARIA

A

Osoa

6755

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO TEKNIKARIA

A

Osoa

6923

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO TEKNIKARIA

A

Osoa

9714

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO TEKNIKARIA

A

Osoa

9716

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO TEKNIKARIA

A

Osoa

10770

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO KUDEATZAILE ETA IKERTZAILE LAGUNTZAILEA

B

Osoa

1125

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO KUDEATZAILE ETA IKERTZAILE LAGUNTZAILEA

B

Osoa

1275

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO KUDEATZAILE ETA IKERTZAILE LAGUNTZAILEA

B

Osoa

1294

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO KUDEATZAILE ETA IKERTZAILE LAGUNTZAILEA

B

Osoa

1297

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO KUDEATZAILE ETA IKERTZAILE LAGUNTZAILEA

B

Osoa

6763

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO KUDEATZAILE ETA IKERTZAILE LAGUNTZAILEA

B

Osoa

6765

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO KUDEATZAILE ETA IKERTZAILE LAGUNTZAILEA

B

Osoa

6769

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO KUDEATZAILE ETA IKERTZAILE LAGUNTZAILEA

B

Osoa

8286

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO KUDEATZAILE ETA IKERTZAILE LAGUNTZAILEA

B

Osoa

9724

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO KUDEATZAILE ETA IKERTZAILE LAGUNTZAILEA

B

Osoa

10088

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO KUDEATZAILE ETA IKERTZAILE LAGUNTZAILEA

B

Osoa

11449

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO KUDEATZAILE ETA IKERTZAILE LAGUNTZAILEA

B

Osoa

11488

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO KUDEATZAILE ETA IKERTZAILE LAGUNTZAILEA

B

Osoa

11489

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO KUDEATZAILE ETA IKERTZAILE LAGUNTZAILEA

B

Osoa

11490

NAFARROAKO FORU OGASUNA

OGASUNEKO KUDEATZAILE ETA IKERTZAILE LAGUNTZAILEA

B

Osoa

11491

NAFARROAKO FORU OGASUNA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

B

Osoa

11492

NAFARROAKO FORU OGASUNA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

1046

NAFARROAKO ESTATISTIKA INSTITUTUA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

7466

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

ATXIKIPENA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

2662

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO ZUZENDARITZA NAGUSIA

TURISMO JARDUERETAKO OFIZIALA

C

Osoa

5803

Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua

ATXIKIPENA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

JUSTIZIA ZUZENDARITZA NAGUSIA

PSIKOLOGOA

A

Osoa

6317

JUSTIZIA ZUZENDARITZA NAGUSIA

PSIKOLOGOA

A

Osoa

10103

JUSTIZIA ZUZENDARITZA NAGUSIA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

6318

Hezkuntza Departamentua

ATXIKIPENA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

HEZKUNTZA ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

39949

HEZKUNTZA ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

39950

HEZKUNTZA ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

39951

HEZKUNTZA ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

39952

HEZKUNTZA ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

39953

HEZKUNTZA ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

B

Osoa

38983

HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

30472

HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

31814

HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

32730

HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

39458

HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

39461

HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

39976

HEZKUNTZA BALIABIDEEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

33438

IDAZKARITZA TEKNIKO NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

35612

IDAZKARITZA TEKNIKO NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

36953

Eskubide Sozialetako Departamentua

ATXIKIPENA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

BABES SOZIALAREN ETA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN ZUZENDARITZA NAGUSIA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

7543

BABES SOZIALAREN ETA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN ZUZENDARITZA NAGUSIA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

11236

BABES SOZIALAREN ETA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN ZUZENDARITZA NAGUSIA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

11237

BABES SOZIALAREN ETA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN ZUZENDARITZA NAGUSIA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

11238

BABES SOZIALAREN ETA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN ZUZENDARITZA NAGUSIA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

11239

BABES SOZIALAREN ETA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN ZUZENDARITZA NAGUSIA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

11240

ERREALITATE SOZIALAREN BEHATOKIAREN ETA GIZARTE POLITIKEN PLANGINTZAREN ETA EBALUAZIOAREN ZUZENDARITZA NAGUSIA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

6468

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

PSIKOLOGOA

A

Osoa

2810

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

PSIKOLOGOA

A

Osoa

3263

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

2870

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

3356

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

10775

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

11455

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

11513

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

11514

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

3336

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

7029

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

8348

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

8619

PERTSONEN AUTONOMIARAKO ETA GARAPENERAKO NAFARROAKO AGENTZIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

11226

IDAZKARITZA TEKNIKO NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

3361

Osasun Departamentua

ATXIKIPENA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

NAFARROAKO OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

814

NAFARROAKO OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

66976

NAFARROAKO OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

67019

ERIARI OSASUN LAGUNTZA EMATEKO ZUZENDARITZA

INFORMAZIO SISTEMETAKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

B

Osoa

62499

PROFESIONALEN ZUZENDARITZA

INFORMAZIO SISTEMETAKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

B

Osoa

69863

PROFESIONALEN ZUZENDARITZA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

62396

PROFESIONALEN ZUZENDARITZA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

72085

PROFESIONALEN ZUZENDARITZA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO TEKNIKARI-OFIZIALA

C

Osoa

68565

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

70871

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

71426

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

60087

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

60262

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

60385

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

60542

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

61013

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

66605

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

67578

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

67878

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

68471

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

69472

NAFARROAKO OSPITALE UNIBERTSITARIOA

ARKITEKTO TEKNIKOA

B

Osoa

72417

NAFARROAKO OSPITALE UNIBERTSITARIOA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

60072

NAFARROAKO OSPITALE UNIBERTSITARIOA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

62839

NAFARROAKO OSPITALE UNIBERTSITARIOA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

63125

NAFARROAKO OSPITALE UNIBERTSITARIOA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

63192

NAFARROAKO OSPITALE UNIBERTSITARIOA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

64120

NAFARROAKO OSPITALE UNIBERTSITARIOA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

66284

TUTERAKO OSASUN BARRUTIA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

66359

TUTERAKO OSASUN BARRUTIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

64040

LIZARRAKO OSASUN BARRUTIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

63787

LIZARRAKO OSASUN BARRUTIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

66653

OSASUN MENTALA

GIZARTE-LANGILEA

B

Osoa

62170

Herritarrekiko Harremanetako Departamentua

ATXIKIPENA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

EUSKARABIDEA-EUSKARAREN NAFAR INSTITUTUA

ERDI MAILAKO EUSKARA TEKNIKARIA

B

Osoa

10228

EUSKARABIDEA-EUSKARAREN NAFAR INSTITUTUA

ERDI MAILAKO EUSKARA TEKNIKARIA

B

Osoa

11530

EUSKARABIDEA-EUSKARAREN NAFAR INSTITUTUA

ERDI MAILAKO EUSKARA TEKNIKARIA

B

Osoa

35981

EUSKARABIDEA-EUSKARAREN NAFAR INSTITUTUA

ERDI MAILAKO EUSKARA TEKNIKARIA

B

Osoa

35982

EUSKARABIDEA-EUSKARAREN NAFAR INSTITUTUA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

35973

Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentua

ATXIKIPENA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

UNIBERTSITATEKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

33369

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

844

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

923

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

7265

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

7928

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

11261

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

11262

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

11466

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

11467

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

11468

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

11469

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

11470

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

11471

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

11472

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

11473

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

11474

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

11475

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

11476

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

11477

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

A

Osoa

11478

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

INFORMAZIO SISTEMETAKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

B

Osoa

62500

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

B

Osoa

933

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

B

Osoa

954

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

B

Osoa

955

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

B

Osoa

4195

TELEKOMUNIKAZIOETAKO ETA DIGITALIZAZIOKO ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

946

Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua

ATXIKIPENA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

MENDI-INGENIARIA

A

Osoa

1447

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

3509

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

1487

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

2364

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

2433

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

11645

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

11646

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

11647

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

11648

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

11649

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

11650

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

11651

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

11652

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

11653

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

11654

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

11655

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

11656

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

11657

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

11658

INGURUMEN ZUZENDARITZA NAGUSIA

BASOZAINA

C

Osoa

11659

IDAZKARITZA TEKNIKO NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

B

Osoa

7477

IDAZKARITZA TEKNIKO NAGUSIA

SISTEMA INFORMATIKOETAKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

B

Osoa

11457

IDAZKARITZA TEKNIKO NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

5473

IDAZKARITZA TEKNIKO NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

5480

Kultura eta Kirol Departamentua

ATXIKIPENA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIA

ARKITEKTO TEKNIKOA

B

Osoa

32160

VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

33335

VIANAKO PRINTZEA ERAKUNDEA-KULTURA ZUZENDARITZA NAGUSIA

ADMINISTRARIA

C

Osoa

35623

Iragarkiaren kodea: F2217003