222. ALDIZKARIA - 2022ko azaroaren 10a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren 15eko 104/2021 Ebazpenaren bidez onetsitako hautapen prozeduretako behin betiko puntuazioen aurka. Ebazpen horren bidez onetsi ziren Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartzeko, igotzeko eta espezialitate berriak eskuratzeko hautapen prozedurak, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuetan.

Iragarki honen bidez jakinarazten da eranskinean zerrendatzen diren pertsonek gora jotzeko errekurtsoak jarri dituztela eranskin horretan aipatzen diren kidego, espezialitate eta hizkuntzetako epaimahaiek emandako behin betiko puntuazioen aurka, betiere Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruan Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartzeko, bertara igotzeko eta espezialitate berriak eskuratzeko hautapen prozeduretan. Prozedura horiek Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren 15eko 104/2021 Ebazpenaren bidez onetsi ziren.

Hori horrela, eta bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 118. artikuluan xedatutakoarekin, interesdun diren guztiak epatzen dira alegazioak egin ahal izan ditzaten, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hamar egun balioduneko gehieneko epean. Alegazioak Hezkuntza Departamentuaren Erregistroan aurkezten ahalko dira (Iruñeko San Domingo aldapa z.g.), edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako bideetatik edozein erabiliz.

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariaren maiatzaren 14ko 59/2020 Foru Aginduaren 8. apartatuan ezarritakoa aplikatuz, jarritako gora jotzeko errekurtsoen kopia lortu nahi duten interesdunek hura igortzeko eskatzen ahalko dute instantzia baten bidez: aurreko paragrafoan adierazitako erregistroen bitartez aurkeztu behar da, Hezkuntza Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiari zuzendurik, eta eskaeran adierazi beharko dute zer helbide elektronikotara nahi duten igortzea kopia hori.

Iruñean, 2022ko azaroaren 2an.–Hezkuntza Departamentuko idazkari tekniko nagusia, Beatriz Ayerra Gamboa.

ERANSKINA

IZANGAIA

KIDEGOA

ESPEZIALITATEA(K)

HIZKUNTZA

EMA MATE, REBECA

Bigarren Hezkuntzako irakasleak

Osasun prozesuak (espezialitate berriak hartzea)

Gaztelania

GÓMEZ CHOZAS, ELISA

Bigarren Hezkuntzako irakasleak

Osasun Prozesuak

Gaztelania

HERMOSILLA HERRANZ, ANA ITZIAR

Bigarren Hezkuntzako irakasleak

Osasun Prozesuak

Gaztelania

IBARGUCHI MENDIA, MARÍA DE LOS ÁNGELES

Bigarren Hezkuntzako irakasleak

Diagnostiko klinikoen prozesuak eta produktu ortoprotesikoak

Gaztelania

IRURITA MORALES, MIGUEL

Bigarren Hezkuntzako irakasleak

Ekonomia

Gaztelania

MARTÍNEZ CANO, JULEN

Bigarren Hezkuntzako irakasleak

Ekonomia

Gaztelania

Iragarkiaren kodea: F2214532