160. ALDIZKARIA - 2022koabuztuaren11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

TUTERA

Deialdia, laguntzak emateko ikastetxeetako Haur Hezkuntzako 2. zikloko liburuetarako eta/edo material didaktikorako, 2022-2023 ikasturterako. Laburpena

DDBN (identifikazioa): 640445.

Argitara ematen da deialdiaren laburpena, bat etorriz azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluekin (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra); haren testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/640445).

Dirulaguntzak Haur Hezkuntzako 2. zikloko liburuetarako eta/edo material didaktikorako, 2022-2023 ikasturterako.

Tuteran, 2022ko uztailaren 15ean.–Alkatea, Alejandro Toquero Gil.

Iragarkiaren kodea: L2210338