12. ALDIZKARIA - 2022ko urtarrilaren 18a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LESAKA

Ordenantza fiskaletako aldaketa, 2022. urteko tarifak. Behin betiko onespena

Udalak, 2021eko urriaren 28an eginiko osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen ordenantza fiskaletako aldaketa, 2022. urteko tarifak paratzeko.

Erabaki hori jendaurrean egon da hogeita hamar egunez, aldez aurretik ediktuak ezarrita bai Udalaren iragarki-taulan bai 2021eko 261. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 16an.

Alegaziorik aurkeztu ez denez, automatikoki behin betiko onespena jaso du.

Horrenbertzez,

EBATZI DUT:

1. Tarifa berrien behin betiko testua Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

2. Tarifa horiek jakinaraztea Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusiari.

2022. URTEKO TARIFAK

EUROTAN

1. Agiriak luzatu eta tramitatzea

1.1.

Fotokopiak:

1.1.1.

DIN-A 4 neurrikoak: zuri-beltzean, unitatea

0,15

1.1.2.

DIN-A 4 neurrikoak: koloretan, unitatea

1,05

1.1.3.

DIN-A 3 neurrikoak: zuri-beltzean, unitatea

0,25

1.1.4.

DIN-A 3 neurrikoak: koloretan, unitatea

1,55

1.2.

Ziurtagiriak eta bolanteak:

1.2.1.

Arruntak, unitatea

1,05

1.2.2.

Udal agiritegian kontsulta egin behar bada, unitatea

4,15

1.2.3.

Ordainagirien eta katastroko orrien kopiak

1,05

1.2.4.

Konpultsak, unitatea:

(Lesakako Udalak berak eskatu badu konpultsa egitea, ez da konpultsa horregatik deus ordainduko)

0,75

1.2.5.

Udalaren web orriaren bidez eskatzen diren ziurtagiriak dohainik izanen dira, baita gizarte zerbitzu publikoek eskatzen dituztenak ere

1.3.

Zedula partzelarioak, unitatea

1,05

1.4.

Arma txartelak tramitatzea, txartel bakoitza

5,15

1.5.

Arriskutsuak izaten ahal diren animaliak izateko txartelaren tramitazioa

25,75

1.6.

Jarduera ekonomikoen gaineko zergan altak, bajak edo aldaketak tramitatzea, bakoitza

4,15

1.7.

Hirigintzako Udal Plana edo bertze agiri batzuk dituzten CD ROM diskak

10,30

1.8.

Udalaren aitzinean espedienteak sustatzen dituztenek, eta espediente horiek tramitatzeko beharrezkoa bada legalki ediktuak paratzea Nafarroan argitaraturiko egunkarietan edota bertze argitalpen batean, iragarki horien kostua oso-osorik ordaindu beharko diote Udalari

1.9.

Lur ez urbanizagarrian etxebizitzak eraikitzeko aukerarengatik informazioa eskatzen dutenei txosten horiek egiten dituzten enpresak fakturatutako zenbateko osoa kobratuko zaizkie

2. Jarduera sailkatu eta kaltegabeetan aritzeko, jarduerak eskualdatzeko lizentziak, edota erantzukizunpeko adierazpena

2.1.

700 metro koadro bitarteko lokalak:

2.1.1.

Jarduera lizentzia edota erantzukizunpeko adierazpena, lokalaren azaleraren arabera:

50 metro koadro bitarte

299,16

51tik 100 metro koadro bitarte

399,76

101etik 200 metro koadro bitarte

661,59

201etik 400 metro koadro bitarte

992,46

401etik 700 metro koadro bitarte

1.323,23

2.1.2.

Irekitzeko lizentzia edota erantzukizunpeko adierazpena, lokalaren azaleraren arabera:

50 metro koadro bitarte

200,88

51tik 100 metro koadro bitarte

250,51

101etik 200 metro koadro bitarte

441,22

201etik 400 metro koadro bitarte

662,26

401etik 700 metro koadro bitarte

882,14

2.2.

700 metro koadrotik goitiko lokalak:

Jarduera lizentzia edota erantzukizunpeko adierazpena, metro koadro bakoitzeko

1,98

Irekitzeko lizentzia edota erantzukizunpeko adierazpena, metro koadro bakoitzeko

1,30

2.3.

Jarduera lizentzia edo irekitzekoa aldatzeko, espediente bakoitzeko (titulartasun aldaketak edo aldaketa txikiak direnean, proiektua prestatzea eskatzen ez dutenak)

99,92

2.4.

Jarduera kaltegabeetako irekitze-lizentzietan, edo mota honetako lizentzien eskualdaketa denean, tarifaren %50eko hobaria aplikatuko da

3. Leku publikoak modu pribatiboan erabiltzeko eskubideak eta tasak

3.1.

Zirkua edo antzeko ikuskizun ibiltariak paratzeagatik, leku publikoa erabiltzen duten eguneko

165,03

3.2.

Mendiko pistak eta herri-bideak erabiltzegatik:

3.2.1.

Zura pasatzeko bada, metro kubikoko

1,13

4. Ur hornidura (tarifak lau hilean behin kobratuko dira)

4.1.

Hornidura zerbitzua eskura izateagatik (etxeko erabilera)

21,00

4.2.

Etxeko erabilera, 40 m³-ra bitarte, m³ bakoitzeko

0,10

4.3.

Etxeko erabilera, 41 m³-tik 60 m³ bitarte, m³ bakoitzeko

0,15

4.4.

Etxeko erabilera, 61 m³-tik 80 m³ bitarte, m³ bakoitzeko

0,36

4.5.

Etxeko erabilera, 81 m³-tik 100 m³ bitarte, m³ bakoitzeko

0,47

4.6.

Etxeko erabilera, 101 m³-tik 120 m³ bitarte, m³ bakoitzeko

0,68

4.7.

Etxeko erabilera, 121 m³-tik goitiko m³ bakoitzeko

0,70

4.8.

Hornidura zerbitzua eskura izateagatik (erabilera industriala)

21,00

4.9.

Erabilera industriala edo ureztatzeko, 0tik 120 m³-ra, m³ bakoitzeko

0,57

4.10.

Erabilera industriala edo ureztatzeko, 120tik 700 m³-ra, m³ bakoitzeko

0,65

4.11.

Erabilera industriala edo ureztatzeko, 700 m³-tik goiti 3.000 m³-ra bitarte, m³ bakoitzeko

0,70

4.12.

Erabilera industriala edo ureztatzeko, 3.000 m³-tik goitiko m³ bakoitzeko

0,77

4.13.

Etxeko erabilerarako hartunea

98,04

4.14.

Erabilera industrialerako hartunea

245,01

4.15.

Behin-behineko lotunea, ura kontsumitzeko

48,71

4.16.

Behin-behineko lotunea paratzeagatik, ur-kontagailurekin, lotura bakoitzeko (kontsumoa, erabileraren arabera kobratuko da)

20,81

4.17.

Ur kontagailua: partikularrari kostaprezioa soilik kobratuko zaio

5. Udalaren kirol- eta kultura-instalazioen erabilera

5.1.

Pilotalekua (erabilera orduak gehi argia):

Erabilera-ordu bakoitzeko

6,20

Argi guztiak piztuta

7,25

Argien erdiak piztuta

4,15

Argien herena piztuta

3,10

Dutxaren erabilera

1,05

5.2.

Futbol zelaia (erabilera orduak gehi argia):

Erabilera-ordu bakoitzeko

31,93

Argiak, ordu bakoitzeko (erabiltzen diren fokoen arabera):

28 foko

28,33

16 foko

17,00

12 foko

14,94

Zazpiko futbola, 14 fokorekin

16,48

Zazpiko futbola, 8 fokorekin

10,30

Zazpiko futbola, 6 fokorekin

8,24

5.3.

Igerilekuak:

Adinak:

–Infantilak, 4tik 10 urtera (gimnasiora sarrera debekatua)

–Jubenilak, 11tik 15 urtera (gimnasiora sarrera debekatua)

–Helduak, 16tik 64 urtera

–Erretiratuak, 65etik goiti

5.3.1.

Hasierako matrikula:

Helduak

117,13

Jubenilak

87,58

Infantilak

69,74

Bertzeak

87,04

5.3.2.

Urteko bonua (hileko kuota):

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

29,47

Jubenilak

20,78

Infantilak

15,90

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

19,73

Bigarren zerbitzura eguneko sarrera (igerilekua edo gimnasioa)

3,13

5.3.3.

Neguko bonua, 9 hilabete (hileko kuota):

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

32,30

Jubenilak

24,05

Infantilak

19,11

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

22,93

Bigarren zerbitzura eguneko sarrera (igerilekua edo gimnasioa)

3,13

5.3.4.

Bonu osagarria bi zerbitzuetarako (igerilekua eta gimnasioa) hilerokoa (16 urtetik goiti):

Urteroko bonurako kuota

7,51

Neguko, udako eta hilabeteko bonuaren kuota

9,51

5.3.5.

Hileko kuota:

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

65,56

Jubenilak

49,44

Infantilak

40,66

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

48,80

5.3.6.

Udako bonua:

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

91,18

Jubenilak

80,16

Infantilak

60,00

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

79,69

5.3.7.

Eguneko sarrerak, laneguna, egun osoa:

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

11,75

Jubenilak

8,25

Infantilak

6,50

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

7,70

Helduak (igerilekua eta gimnasioa)

17,65

Bertzeak (igerilekua eta gimnasioa)

11,50

5.3.8.

Eguneko sarrerak, laneguna, egun erdia (udako arratsaldeetan bakarrik):

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

7,65

Jubenilak

5,30

Infantilak

4,10

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

4,70

Helduak (igerilekua eta gimnasioa)

11,45

Bertzeak (igerilekua eta gimnasioa)

7,05

5.3.9.

Eguneko sarrerak, jaieguna, egun osoa:

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

13,60

Jubenilak

10,60

Infantilak

8,25

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

9,45

Helduak (igerilekua eta gimnasioa)

20,40

Bertzeak (igerilekua eta gimnasioa)

14,20

5.3.10.

Eguneko sarrerak, jaieguna, egun erdia (udako arratsaldeetan bakarrik):

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

8,45

Jubenilak

6,50

Infantilak

4,95

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

5,55

Helduak (igerilekua eta gimnasioa)

12,70

Bertzeak (igerilekua eta gimnasioa)

8,30

5.3.11.

Gastuak:

Itzultze gastuak: erreziboaren % 10a

2. txartela

9,30

5.3.12.

Kirol jardueren tarifak: enpresa kudeatzaileak zehaztuko ditu denboraldiko programen arabera

5.3.13.

Gastuak, eszedentzian daudenen kuoten mantenimendua; urte guztiko kuotan, hilero:

Helduak

9,43

Jubenilak

6,80

Infantilak

5,34

Bertzeak

6,26

5.3.14.

Gastuak, eszedentzian daudenen kuoten mantenimendua; neguko kuotan, (9 hilabete) hilero:

Helduak

10,21

Jubenilak

7,74

Infantilak

6,26

Bertzeak

7,20

5.3.15.

Urteko bonu familiarra, matrikula:

Helduak

105,41

Jubenilak

78,83

10 urte

62,77

4-9 urte

62,77

Bertzeak

78,34

5.3.16.

Urteko bonu familiarra, hileko kuota:

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

29,47

Jubenilak

20,78

10 urte

15,90

4-9 urte

0,00

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

19,73

5.4.

Koskontako bidea 7, 2.ean dagoen lokala erabiltzea:

Erreserbaturiko ordu bakoitzeko:

(ordua baino guttiagoko erreserbagatik ordu erdia ordainduko da)

20,87

Osasun eta gizarte zerbitzuak eskaintzen dituzten irabazi-asmorik gabeko entitateek ordaintzetik libre izanen dira

5.5.

Burdinaren etxea. Sarrera

2,00

5.6.

Alondegiko lokala (2. solairukoa) erabiltzea (Beheko Plaza 9):

Erreserbaturiko ordu bakoitzeko:

(ordua baino guttiagoko erreserbagatik ordu erdia ordainduko da)

3,09

Osasun eta gizarte zerbitzuak eskaintzen dituzten irabazi-asmorik gabeko entitateek ordaintzetik libre izanen dira

5.7

Harriondoako gelak erabiltzea:

“Alasta” gela:

Hilabetean (4 ordu astean)

Ordu bakoitza

156,51

20,87

“Erkazti” gela:

Hilabetean (4 ordu astean)

Ordu bakoitza

156,51

20,87

“Zumarra” gela:

Hilabetean (4 ordu astean)

Ordu bakoitza

156,51

20,87

“Korua” gela:

Hilabetean (4 ordu astean)

Ordu bakoitza

208,68

52,17

Erakusketa gela - Eliza-Komentua:

Hilabetean (4 ordu astean)

Ordu bakoitza

208,68

52,17

“Txokobiko” gela:

Ordu bakoitza

Zerbitzu teknikoa eskatzailearen kontura

279,62

5.8

Ludoteka:

Aste osoko bonua

30,90

6. Eremu publikoko, herri-lurretako eta erabilera publikora atxikitako lur pribatuen zoru, hegalkin eta zorupeko aprobetxamendu bereziak

6.1.

Ostatuetako terrazak eta aprobetxamendu jarraitua duten bertze tokietakoak, metro koadro bakoitzeko:

(azalerak metro zatiren bat izanen balu, metro koadro oso gisa kobratuko da, tarifa kalkulatzean)

4,12

6.2.

Merkataritza ez-egonkorra, (egun bakoitzekoa gehi metro lineal bakoitzekoa):

Saltoki eta egun bakoitzeko

7,25

Saltokiaren luzera-metro bakoitzeko

1,05

6.3.

Sanferminetan, ferietan eta inauterietan, bestak irauten duen denbora guztirako:

(Hemen aipatutakoaz gain, Sanferminetan, ferietan, inauterietan eta beste edozein bestatan, espazio publikoak jardueretarako adjudikatzeko ahalmena berekin du Udalak, enkante bidez egiteko):

6.3.1.

Saltokiaren metro lineal bakoitzeko

14,42

6.3.2.

Karabana, atoi edo zabalera antzekoa duten saltokiak, metro koadro bakoitzeko

32,96

6.3.3.

Besta eta ferietako barrakak, okupatzen den metro koadro bakoitzeko

33,99

6.4.

Erregai deposituak, urtean:

6.4.1.

Okupatzen den metro koadro bakoitzeko

5,64

6.4.2.

Deposituak hornitzeko hodiak, okupatzen duten metro lineal bakoitzeko

1,13

6.5.

Lizentziak herri-lurrak prekarioan erabiltzeko:

6.5.1.

Hiri-lurzoruan edo lurzoru urbanizagarrian, metro koadro bakoitzeko

4,12

6.5.2.

Lurzoru ez urbanizagarrian, metro koadro bakoitzeko

0,0684

6.6.

Kamioien aparkalekuan plaza batengatik urteko prezioa

328,67

7. Udal hilerriko kontzesioak

7.1.

Sei tokiko panteoia

9.564,30

7.2.

Hiru tokiko panteoia

4.245,54

7.3.

Sepultura

996,60

7.4.

Hobia

996,60

7.5.

Kolunbarioa

365,19

8. Musika eskola

8.1.

Matrikula:

8.1.1.

Inskripzioa eskolan

47,29

8.1.2.

Ikasgai bakoitzeko

12,40

8.2.

Oinarrizko gradua (1.etik 6.era). Ikasgaien hileko kuotak, urritik ekainera:

8.2.1.

Musika eta mugimendua

20,10

8.2.2.

Musika hizkuntza

20,10

8.2.3.

Musika tresna

29,65

8.2.4.

Abesbatza

8,40

8.2.5.

Musika tresna taldea

8,40

8.2.6.

Helduentzako tailerra + musika-tresna (13 urtetik aintzinera, horiek barne)

44,90

8.2.7.

Helduentzako tailerra edo musika-tresna (13 urtetik aintzinera, horiek barne)

36,52

8.2.8.

Ganberako musika

14,77

8.3.

Gradu ertaina (7.a eta hurrengoak). Hileko kuotak, urritik ekainera:

8.3.1.

Harmonia

44,68

8.3.2.

Ganberako musika

44,68

8.3.3.

Kultura musikala

44,68

8.3.4.

Kontserbatoriorako errefortzua:

(Nafarroako Gobernutik dirulaguntza kobratuz gero, kuota hauek bueltatuko dira)

44,68

8.4.

Hezkuntza-behar bereziak dituzten haurrentzako klase egokituak:

8.4.1.

Matrikula

72,13

8.4.2.

Hileko ordainketak urritik ekainera

42,58

8.5.

Musika Eskolan matrikulatzearekin batera sortzen da ordaindu beharra eta hilabeteka emanen da dirua

8.6.

Familia ugariek ehuneko 20ko beherapena izanen dute, bai matrikulan bai gainerako kontzeptuetan

9. Larreak eta herrilurrak aprobetxatzeko kanona

Hektarea eta urte bakoitzeko

67,53

Ardi aziendako buru bakoitzeko

0,28

Behi edo zaldi aziendako buru bakoitzeko

1,68

10. Ehiza barrutiko luxuzko gastuen gaineko zerga

Zerga %18koa izanen da

11. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Hirigintza

11.1.1.

Eraikin, instalazio eta obren gaineko zergaren karga-tasa %5ekoa da, exekuzio-materialaren aurrekontuaren gainean. Hortik kanpo gelditzen dira onura industriala eta proiektua egiteari eta obra-zuzendaritzari dagozkien ordainsariak

11.1.2.

Mota, murriztua, %3,5eko zerga-tasa izanen dute hurrengo jarduketek:

–Teilatuak eta fatxadak konpontzea

–Igogailuak jartzea etxebizitzetan

–Oztopo arkitektonikoak kentzea

–Ur berorako eguzki sistema, mistoa bada: eguzkia + gasa edo elektrizitatea. (Berotze sistema osoari aplikatuko zaio)

11.1.3.

Mota ultra murriztua. %2ko zerga-tasa izanen dute:

–Eguzki panelen instalazio fotovoltaikoak

–Ur berorako eguzki sistema (mistoa bada: eguzkia + biomasa)

(Berotze sistema osoari aplikatuko zaio tasa hau)

–Etxebizitzak zaharberritzean isolamendu termikoa hobetzen duten inbertsioak (proiektua behar da)

–Geotermia

11.2.

Gutxienez ere ordaindu beharreko tarifa, obra lizentzia eskatzen den aldiro:

20,00

12. Hobariak

12.1.

Lanbide Arteko Gutxieneko soldata baino guttiagoko errenta duten pertsonek %40ko hobaria izanen dute, bai igerilekuetako eta kiroldegiko bonuetan, bai kultura jardueretaran

12.2.

18-25 urte arteko ikasleek %40ko hobaria izanen dute igerilekuetako eta kiroldegiko bonuetan

12.3.

Bi kasuetan, jarritako baldintza guztiak bete beharko dira. (Baldintzak Udal bulegoetan eta kiroldegian ikusgai egonen dira)

Lesakan, 2021eko abenduaren 27an.–Alkatea, Ladis Satrustegui Alzugaray.

Iragarkiaren kodea: L2118293