109. ALDIZKARIA - 2022ko ekainaren 2a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

29/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 11koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, honako proiektu hau behin betiko onesten duena: “NA-1110 errepidean, 39+700 KPan, Iratxeko monasterio ingurura sartzeko biribilgunea egiteko proiektua, Aiegin (Nafarroa)”.

Lurralde Kohesiorako kontseilariaren urriaren 28ko 67/2021 Foru Aginduaren bidez, proiektu hau onetsi zen: “Iratxeko monasterio ingurura sartzeko biribilgunea egiteko proiektua, NA-1110 errepidean, 39+700 KPan, Aiegin (Nafarroa)”. Halaber, haren bidez, proiektua jendaurrean jarri zen, ukitutako ondasun eta eskubideen ondorioetarako.

Jendaurreko epea amaitu da eta ez da alegaziorik jaso.

Proiektu honek Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiaren txostena du, eta, horretarako, proiektuan hasieran aurreikusitako mailegu-eremua eta zabortegia aldatu behar izan dira.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20.4 artikuluan ezarritakoarekin bat, bidezkoa da proiektua behin betiko onestea.

Hori horrela, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52.2 artikuluari jarraikiz, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuaren 26. artikuluaren g) letraren bidez eskuratu ditudan ahalmenak erabiliz,

AGINTZEN DUT:

1. Proiektu hau behin betiko onestea: “Iratxeko monasterio ingurura sartzeko biribilgunea egiteko proiektua, NA-1110 errepidean, 39+700 KPan, Aiegin (Nafarroa)”. Aurrekontua 1.470.247,13 eurokoa da (BEZa barne).

2. Behin betiko onestea ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda. Eranskinean ageri da.

3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web-orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.

4. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Azpiegitura Berrien Zerbitzuari eta Aiegiko Udalari, eta azken hori premiatzea iragarki-taulan argitara dezan.

5. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea amaitzen, eta partikularrek gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal dutela haren aurka, Nafarroako Gobernuari zuzenduta, hilabeteko epean, foru agindua jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa ezertan galarazi gabe, foru agindu honek amaitzen du administrazio publikoentzako administrazio bidea. Dena dela, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, hau jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2022ko maiatzaren 11n.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Bernardo Ciriza Pérez.

ERANSKINA

“IRATXEKO MONASTERIO INGURURA SARTZEKO BIRIBILGUNEA EGITEKO PROIEKTUA, NA-1110 ERREPIDEAN, 39+700 KPan, AIEGIN (NAFARROA)”

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

Zk.

JABEA ETA HELBIDEA

AZALERA

ESP. M²

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LABORANTZA MOTA

AIEGIKO UDAL-MUGARTEA

AYE-01

Ajona Rubio, Esteban

6

1

372A

Mahastia

AYE-02

Bodegas Irache SL

402

1

371A

Mahastia

1.374

1

371B

Urezt. mahastia

AYE-03

Araiz Arano, María Dolores

1.685

1

370A

Lehorreko alorra

AYE-04

Araiz,Castillo, María Asunción

Araiz,Castillo, María Begoña

Araiz,Castillo, José Manuel

Araiz,Castillo, Juan Ramón

233

1

369A

Orotariko fruta-arbolak

AYE-05

Bodegas Irache SL

123

1

428A

Urezt. mahastia

324

1

428I

Larreak

AYE-06

C Larrainzar y Compañia SRC

142

2

769B

Urezt. mahastia

AYE-07

Bodegas Irache SL

74

2

1388B

Lurzorua

AYE-08

Aiegiko Udalaren herri-lurrak

765

2

362A

Mahastia

AYE-09

Bodegas Irache SL

307

2

363B

Mahastia

AYE-10

Bodegas Irache SL

62

2

1387B

Mahastia

AYE-11

Aiegiko Udala

227

2

1385A

Lurzorua

490

2

1385C

Lurzorua

AYE-14

Aiegiko Udala

63

2

1384A

Lurzorua

414

2

1384B

Lurzorua

AYE-15

Bodegas Irache SL

937

2

364A

Mahastia

AYE-16

Aiegiko Udala

411

2

1383A

Lurzorua

BILKETEK ETA INSTALAZIOEK UKITUTAKO LURZATIAK

FINKA

Zk.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT. OKUPAZIOA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LABORANTZA MOTA

AIEGIKO UDAL-MUGARTEA

AYE-16

Aiegiko Udala

2.099

2

1383 A

Lurzorua

MAILEGUEK ETA ZABORTEGIEK UKITUTAKO LURZATIAK

FINKA

Zk.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT. OKUPAZIOA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LABORANTZA MOTA

AIEGIKO UDAL-MUGARTEA

AYE-14

Aiegiko Udala

165

2

1384B

Lurzorua

AYE-16

Aiegiko Udala

301

2

1383A

Lurzorua

AYE-17

Aiegiko Udalaren herri-lurrak

361

2

366A

Larreak

AYE-18

Bodegas Irache SL

52

2

368A

Pinudia

AYE-19

Azanza Echarri, Jose Miguel

Azanza Echarri, Pedro María

Azanza Echarri, Susana

Azanza Marieta, Leonor

Erice Astiz, Javier

Azanza Marieta, Camino

Azanza Marieta, María Rosa

131

2

367A

Larreak

UKITUTAKO TELEFONIKAREN ZERBITZUAK BERREZARTZEA

FINKA

Zk.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

ML-M²

EUSKARRIA-KUTX.

Ud-M²

ALD. BAT. OKUP.

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LABORANTZA MOTA

AIEGIKO UDAL-MUGARTEA

AYE-06

C Larrainzar y Compañia SRC

52

150

2-11

365

2

769B

Mahastia

12

2

769C

Urezt. mahastia

AYE-07

Bodegas Irache SL

11

33

79

2

1388B

Lurzorua

AYE-08

Aiegiko Udalaren herri-lurrak

15

41

1-4

90

2

362A

Mahastia

AYE-09

Bodegas Irache SL

25

70

1-4

151

2

363B

Mahastia

AYE-10

Bodegas Irache SL

2

1

29

2

1387B

Mahastia

AYE-11

Aiegiko Udala

3

2

1385A

Lurzorua

37

2

1385C

Lurzorua

AYE-12

Aiegiko Udala

10

2

1386A

Lurzorua

17

2

1386B

Larreak

AYE-14

Aiegiko Udala

7

19

1-4

51

2

1384B

Lurzorua

Iragarkiaren kodea: F2206854