94. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 26a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LODOSA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2/1995 Foru Legean xedatua bete dadin, aditzera ematen da behin betiko onetsi dela udal honen 2021erako aurrekontu orokorra, jendaurreko epea igaro baita inork erreklamaziorik aurkeztu gabe. Aurrekontua hasiera batean onetsi zen 2021eko otsailaren 16ko osoko bilkuran, eta hari buruzko ediktua 2021eko 53. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu, martxoaren 8an.

IZENA

UDALA

(euroak)

ZAHAR ETXEA

(euroak)

GASTUEN SAILKAPENA PROGRAMEN ARABERA

1

Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna

930.270,00

-

2

Gizartearen babes eta sustapenerako jarduerak

549.040,00

-

3

Lehentasunezko ondasun publikoen produkzioa

1.455.180,00

-

4

Jarduketa ekonomikoak

159.220,00

-

9

Jarduketa orokorrak

659.840,00

7.000,00

0

Zor publikoa

42.450,00

-

Gastuak, guztira

3.796.000,00

7.000,00

GASTUEN SAILKAPEN EKONOMIKOA

1

Langileria-gastuak

1.473.550,00

-

2

Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

1.600.860,00

7.000,00

3

Finantza-gastuak

1.000,00

-

4

Transferentzia arruntak

420.100,00

-

5

Aurreikusi gabeko gastuak

1.040,00

-

6

Inbertsio errealak

255.000,00

-

7

Kapital-transferentziak

3.000,00

-

8

Finantza-aktiboak

-

-

9

Finantza-pasiboak

41.450,00

-

Gastuak, guztira

3.796.000,00

7.000,00

DIRU-SARREREN SAILKAPEN EKONOMIKOA

1

Zuzeneko zergak

999.000,00

-

2

Zeharkako zergak

95.000,00

-

3

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

341.445,00

-

4

Transferentzia arruntak

2.118.654,00

-

5

Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak

87.901,00

7.000,00

6

Inbertsio errealak besterentzea

1.000,00

-

7

Kapital-transferentziak

153.000,00

-

8

Finantza-aktiboak

-

-

9

Finantza-pasiboak

-

-

Diru-sarrerak, guztira

3.796.000,00

7.000,00

Lodosan, 2021eko apirilaren 9an.– Alkate udalburua, Lourdes San Miguel Rojo.

Iragarkiaren kodea: L2105690