94. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 26a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LARRION

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epean alegaziorik aurkeztu ez denez, behin betiko onesten da 2021. urteko udal aurrekontua, Larriongo Kontzejuak 2020ko irailaren 21ean egin osoko bilkuran hasiera batez onetsia.

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 1.142,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 33.424,51 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamendua: 10.117,61 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 43.644,18 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 88.328,30 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria-gastuak: 5.800,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 21.542,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 555,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 34.500,00 euro.

Gastuak, guztira: 62.397,00 euro.

Larrionen, 2021eko martxoaren 31n.–Kontzejuko burua, Idoia Yanci San Martín.

Iragarkiaren kodea: L2106010