94. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 26a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ETXABARRI

1-5/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

Aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia argitaratu zen 2020ko 283. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 4an. Jendaurreko epean inork ez duenez alegaziorik aurkeztu, aurrekontu-aldaketa behin betiko onesten da eta argitara ematen, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan).

1/20 ALDAKETA

Kreditu-gaikuntza

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(eurotan)

1 3322 63900

Kontzejuaren artxiboa

2.034,86

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(eurotan)

1 87000

Gerakina gastu orokorretarako eta baliabide lotetsiak izateagatik

1.324,35

1 75080

Dirulaguntza artxiboa

710,51

2/20 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(eurotan)

1 2399 4820001

Hornigaiak eliza

100,00

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(eurotan)

1 87000

Gerakina gastu orokorretarako eta baliabide lotetsiak izateagatik

100,00

3/20 ALDAKETA

Kreditu-gaikuntza

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(eurotan)

1 9200 22604

Zerbitzu Juridikoak

3.000,00

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(eurotan)

1 87000

Gerakina gastu orokorretarako eta baliabide lotetsiak izateagatik

3.000,00

4/20 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(eurotan)

1 0110 91300

Toki entitateen epe luzeko maileguak amortizatzea

8.400,00

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

Zenbatekoa (eurotan)

1 87000

Gerakina gastu orokorretarako eta baliabide lotetsiak izateagatik

8.400,00

5/20 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

Partida

Izena

ZENBATEKOA

(eurotan)

1 0110 31000

Maileguen interesak

50,00

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(eurotan)

1 87000

Gerakina gastu orokorretarako eta baliabide lotetsiak izateagatik

50,00

Etxabarrin, 2021eko apirilaren 14an.–Kontzejuko burua, Ignacio Galdeano Ancin.

Iragarkiaren kodea: L2106029