94. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 26a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BAZTAN

2021eko plantilla organikoa. behin betiko onespena

Baztango Udalak, 2021eko martxoaren 2an egin ezohiko osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespenaren iragarkia 2021eko 59. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, martxoaren 15ean.

Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, behin betiko onetsirik gelditu da 2021eko plantilla organikoa.

Aplikatzekoa den araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikulua.

Baztanen, 2021eko apirilaren 13an.–Jarduneko alkatea, Xabier Maia Etxeberria.

2021EKO PLANTILLA ORGANIKOA

langileen zerrenda

FuntzionariOak.

IZENA

SARBIDEA

OSAGARRIAK

NAHITAEZKO HIZKUNTZA ESKAKIZUNA

EGOERA

Ahozkoa

Idatzia

Administrari laguntzailea

1

D

OL

% 15 M, % 11,99 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Eszedentzian

Administrari laguntzailea, Alkatetzakoa

1

D

OL

% 15 M, % 11,99 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Administrari ofiziala

1

C

OL

% 12 M, % 32,36 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Administrari ofiziala, Erregistrokoa

1

C

OL

% 12 M, % 32,36 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Jardunean

Administrari ofiziala, Gordailuzaintzakoa

1

C

OL

% 12 M, % 42,36 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Jardunean

Administrari ofiziala, Idazkaritzakoa

1

C

OL

% 12 M, % 32,36 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Jardunean

Administrari ofiziala, Katastrokoa

1

C

OL

% 12 M, % 32,36 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Jardunean

Administrari ofiziala, Zergetakoa

1

C

OL

% 12 M, % 32,36 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Jardunean

Arkitekto teknikaria

1

B

OL

% 30 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Atezaina (Elizondoko Eskola Publikoa)

1

D

OL

% 15 M, % 11,99 L % 10 A

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Zerbitzu berezietan

Basozaina

2

C

OL

% 12 M, % 11,99 L, % 10 A

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

1 jardunean

1 eszedentzian

Etxeko laguntza zerbitzuko langilea

4

E

OL

% 15 M, % 12,21 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

B2/HEOko 4. maila

Hutsik

Euskara teknikaria

1

B

OL

% 35,57 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Zerbitzu berezietan

Gizarte langilea

1

B

OL

% 43,57 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Jardunean

Hondakin teknikaria

1

B

OL

% 30 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Jardunean

Idazkaria

1

A

OL

% 40,72 L, % 55 D

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Kirol teknikari

1

B

OL

% 35,57 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Kontu-hartzailea

1

A

OL

% 10,57 L, % 35 B

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Jardunean

Kultura dinamizatzailea

1

B

OL

% 35,57 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Pala gidaria (azpiegitura lanetarako teknikari laguntzailea)

1

D

OL

% 15 M, % 11,99 L, % 10 A

C1/EGA/HEOko 5. maila

B2/HEOko 4. maila

Hutsik

Udaltzaina

5

C

OL

% 45 BE, % 6 T

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

4 jardunean

1 hutsik

Zerbitzu anitzetako langilea

5

D

OL

% 15 M, % 11,99 L, % 10 A

C1/EGA/HEOko 5. maila

B2/HEOko 4. maila

3 jardunean

2 hutsik

Zerbitzu anitzetako langilea. Urak

1

D

OL

% 15 M, % 11,99 L, % 10 A

C1/EGA/HEOko 5. maila

B2/HEOko 4. maila

Hutsik

Lan-kontratudun finkoak.

IZENA

MAILA

SARBIDEA

OSAGARRIAK

NAHITAEZKO HIZKUNTZA ESKAKIZUNA

EGOERA

Ahozkoa

Idatzia

Administrari laguntzailea

1

D

OL

% 15 M, % 6,99 L, % 18,05 O

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Administrari laguntzailea. Oinarrizko Gizarte Zerbitzua

1

D

OL

% 15 M, % 11,99 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Atezaina. Udaleko

2

D

OL

% 15 M, % 11,99 L, % 10 A

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Eszedentzian

Berdintasun teknikaria

1

B

OL

% 30 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Gizarte hezitzailea

2

B

OL

% 30 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Gizarte langilea

1

B

OL

% 30 L

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Musika Eskolako irakasleak

11

B

OL

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Zerbitzu anitzetako langilea

1

D

OL

% 15 M, % 7,21 L, % 10 A

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Zuzenbidean lizentziaduna

1

A

OL

C1/EGA/HEOko 5. maila

C1/EGA/HEOko 5. maila

Hutsik

Izenen zerrenda

Funtzionarioak.

IZEN-ABIZENAK

KARGUA

EGOERA

AITORTUTAKO ZERBITZUEN DATA

MAILA

GRADUA

OSAGARRIAK

ALBERRO IBARRA, TOMÁS

Zerbitzu anitzetako langilea

Jardunean

2009/10/27

D

2

% 15, % 11,99, % 10

APEZTEGIA ERATSUN, AINTZANE

Administrari ofiziala, Zergetakoa

Jardunean

1998/02/17

C

4

% 12, % 32,36

ARRASTUA ALZURI, JAVIER

Zerbitzu anitzetako langilea

Jardunean

2011/10/24

D

2

% 15, % 11,99, % 10

ARRIBILLAGA GARAICOECHEA, MARÍA JOSÉ

Kontu-hartzailea

Jardunean

1992/05/04

A

5

% 10,57, % 35

BAZTERRIKA ZELAIETA, AITOR

Basozaina

Jardunean

2000/09/04

C

4

% 12, % 11,99, % 10

CELAYETA SARRATEA, JOSÉ MARÍA

Zerbitzu anitzetako langilea / arduraduna

Jardunean

2000/01/03

D

4

% 15, % 11,99, % 10,

% 15 Z, % 10 LL

GOÑI MICHELENA, JULIÁN

Udaltzaina

Jardunean

1986/10/19

C

6

% 45, % 6

IRURETA RODENAS, FRANCISCO JAVIER

Udaltzaina / koordinatzailea

Jardunean

1987/11/16

C

6

% 45, % 6,

% 15 Z

ITURZAETA BARNÓ, JAIONE

Administrari ofiziala, Idazkaritzakoa

Jardunean

1996/09/15

C

4

% 12, % 32,36

KASARES CORRALES, PAULA

Euskara teknikaria

Zerbitzu berezietan

1998/06/03

B

3

% 35,57

LAURNAGARAI MIHURA, LUIS JAVIER

Basozaina

Eszedentzian

2000/06/11

C

3

% 12, % 11,99, % 10

MAIA ETXEBERRIA, XABIER

Atezaina

Zerbitzu berezietan

2007/08/28

D

3

% 15, % 11,99, % 10

MARIEZKURRENA PEROTXENA, ARANTZA

Administrari ofiziala, Gordailuzaintzakoa

Jardunean

2005/11/12

C

3

% 12, % 42,36

MAYA MARTICORENA, PEDRO MARÍA

Udaltzaina

Jardunean

1990/07/28

C

5

% 45, % 6

MENDIBURU ETXEBERRIA, PABLO

Administrari ofiziala, Katastrokoa

Jardunean

2002/02/18

C

3

% 12, % 32,36

MEOKI PLAZA, MIREN

Hondakin teknikaria

Jardunean

2013/09/02

B

2

% 30

MORTALENA SALDIAS, LUIS MIGUEL

Udaltzaina

Jardunean

1987/11/19

C

6

% 45, % 6

OSCOZ SARRATEA JESÚS

Administrari ofiziala, Erregistrokoa

Jardunean

1992/12/01

C

5

% 12, % 32,36

URTASUN LASA, ELENA

Gizarte langilea

Jardunean

1989/06/01

B

5

% 43,57

2021/01/01ean, ALDI BATerako eta behin-behineko administrazio-kontratudun langileen izenen zerrenda.

IZEN-ABIZENAK

KARGUA

EGOERA

AITORTUTAKO ZERBITZUEN DATA

GRADUA

OSAGARRIAK

AMIANO IRIARTE, JON

Zerbitzu anitzetako langilea

Administrazio-kontratuduna

2017/10/02

D

1

% 15, % 11,99, % 10

ANDRESENA ZUBIGARAY, LAURA

Gizarte langilea

Aldi baterakoa

2009/07/12

B

% 30

ARRUABARRENA OTXANDORENA, MAITANE

Gizarte hezitzailea

Aldi baterakoa

2019/06/17

B

% 30

ARTOLA IÑARRA, XABIER

Atezaina

Aldi baterakoa

2013/04/23

D

% 15, % 11,99, % 10

ASTIBIA LEGORBURU, JASONE

Administrari laguntzailea

Aldi baterakoa

2004/11/01

D

% 15, % 6,99%, % 18,05

BARAZABAL ERASUN, UNAI

Pala gidaria

Administrazio-kontratuduna

2014/05/29

D

2

% 15, % 11,99, % 10

BARRENETXE LERTXUNDI, MARÍA JESÚS

Etxeko laguntza zerbitzuko langilea

Aldi baterakoa

2019/07/01

E

% 15, % 12,21

BIDEGARAY ECHENIQUE, MARIANO

Zerbitzu anitzetako langilea

Aldi baterakoa

1992/01/31

E

% 15, % 7,21, % 10

DAGUERRE GOÑI, FERNANDO

Zerbitzu anitzetako langilea

Administrazio-kontratuduna

1989/08/28

D

5

% 15, % 11,99, % 10

ELIZALDE FAGOAGA, LOREA

Administrari laguntzailea

Administrazio-kontratuduna

2004/03/08

D

3

% 15, % 11,99

ELIZETXE BIDEGARAI, JON

Basozaina

Administrazio-kontratuduna

2015/10/05

C

1

% 12, % 11,99, % 10

FERNÁNDEZ CERRADA, IÑAKI

Arkitekto teknikaria

Administrazio-kontratuduna

2017/06/02

B

1

% 30

GAZTELUMENDI BIKONDOA, EMMA

Etxeko laguntza zerbitzuko langilea

Aldi baterakoa

2016/06/21

E

% 15, % 12,21

GOÑI ELIZAINCIN, ANA BELÉN

Etxeko laguntza zerbitzuko langilea

Administrazio-kontratuduna

2003/03/25

E

3

% 15, % 12,21

GOYA ARRECHEA, IXONE

Administrari ofiziala, Katastrokoa

Administrazio-kontratuduna

2020/09/01

C

% 12, % 32,36

HERNANDORENA ARRECHEA, JON

Atezaina

Aldi baterakoa

2011/11/15

D

% 15, % 11,99, % 10

HERRERA BERTIZ, MAITE

Administrari laguntzailea

Administrazio-kontratuduna

2008/02/26

D

2

% 15, % 11,99

IDIART CÓRDOBA, MARÍA LOURDES

Etxeko laguntza zerbitzuko langilea

Administrazio-kontratuduna

2002/01/23

E

3

% 15, % 12,21

IRIBARREN GARBALENA, IRENE

Administrari laguntzailea

Aldi baterakoa

2005/10/18

D

% 15, % 11,99

LARRUY ALAÑA, ANA

Kultura dinamizatzailea

Administrazio-kontratuduna

1988/07/27

B

5

% 35,57

MENDICOA MAYA, JUSTO

Zerbitzu anitzetako langilea

Administrazio-kontratuduna

1989/09/24

D

5

% 15, % 11,99, % 10

OTEIZA UGARTE, ANA JESÚS

Etxeko laguntza zerbitzuko langilea

Mugagabea, ez finkoa

2005/09/16

E

% 15, % 12,21

SAGASTIBELTZA IGOA, BAUTISTA

Atezaina

Administrazio-kontratuduna

2019/06/24

D

1

% 15, % 11,99, % 10

SANTESTEBAN ITURRALDE, ELIZABETH

Kirol teknikaria

Administrazio-kontratuduna

1991/12/04

B

5

% 35,57

URBIOLA LOYARTE, IULEN

Idazkaria

Administrazio-kontratuduna

2010/07/01

A

2

% 40,72, % 55

URRUTIA APEZETXEA, KRISTINA

Euskara teknikaria

Administrazio-kontratuduna

2019/09/02

B

2

% 35,57

URTASUN LASA, MIREN ORREAGA

Etxeko laguntza zerbitzuko langilea

Administrazio-kontratuduna

2014/06/22

E

2

% 15, % 12,21

ZELAIETA ELTZAURDIA, ANDRÉS

Basozaina

Aldi baterakoa

2020/04/01

C

% 12, % 11,99, % 10

Musika Eskolako langileak

IZEN-ABIZENAK

KARGUA

EGOERA

AITORTUTAKO ZERBITZUEN DATA.

KONTRATUA HASTEKO DATA

MAILA

KONTRATUA

OSAGARRIAK

ARRETXEA TXOPERENA, AMADEO

Irakaslea

Jardunean

2000/10/02

B

Aldi baterakoa

% 30 L

CARTON IRIDOY, AXEL

Irakaslea

Jardunean

2020/12/01

B

Aldi baterakoa

% 30 L

CHÁVARRI ESPAÑA, ÓSCAR

Irakaslea

Jardunean

1995/10/04

B

Aldi baterakoa

% 30 L

GALVANY LARROUQUERE, AINHOA

Irakaslea

Jardunean

2013/10/29

B

Aldi baterakoa

% 30 L

IPARRAGUIRRE ECHARTEA, IZASKUN

Irakaslea

Jardunean

2020/11/30

B

Aldi baterakoa

% 30 L

IRATZOKI AGIRRE, JOSEBA MIRENA

Irakaslea

Jardunean

2020/09/17

B

Aldi baterakoa

% 30 L

PÉREZ FERNÁNDEZ, JAVIER

Irakaslea

Jardunean

2013/09/02

B

Aldi baterakoa

% 30 L

QUERTIER MUNÁRRIZ, JEANNE

Irakaslea eta zuzendaria

Jardunean

1997/10/13

B

Aldi baterakoa

% 30 L, % 15 Z

SÁENZ FERNÁNDEZ DE ARROYABE, XABIER

Irakaslea

Jardunean

1998/09/10

B

Aldi baterakoa

% 30 L

SÁNCHEZ ECHENIQUE, ROSA MARÍA

Irakaslea

Jardunean

1988/02/01

C

Aldi baterakoa

% 30 L

TORROBA SANZBERRO, MARÍA CARMEN

Irakaslea

Jardunean

1988/02/01

B

Aldi baterakoa

% 30 L

VIZCAY VILLANUEVA, ARAITZ

Irakaslea

Eszedentzian

2013/09/16

B

Aldi baterakoa

% 30 L

SARBIDEA:

OL = Oposizio-lehiaketa

OSAGARRIAK:

A= Arrisku bereziko osagarria

B= Bateraezintasuneko osagarria

BE= Berariazko osagarria

D= Dedikazio esklusiboko osagarria

L= Lanpostuko osagarria

LL= Lanaldi luzapeneko osagarria

M= Mailako osagarria

O= Osagarria

T= Txandako osagarria

Z= Zuzendaritza lanpostuko osagarria

NAHITAEZKO HIZKUNTZA ESKAKIZUNA:

EGA= Euskararen Gaitasun Agiria

HEO= Hizkuntza Eskola Ofiziala

GS= Gizarte Segurantza

L2106082

Iragarkiaren kodea: L2106082