87. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 19a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ATARRABIA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko aurrekontu orokorra 2021eko otsailaren 25eko osoko bilkuran onetsi zen, eta hasierako onespenaren erabakia 2021eko 53. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, martxoaren 8an.

Jendaurreko epean alegaziorik aurkeztu ez denez, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 276. artikuluan xedatuari jarraikiz, behin betiko onetsi da, eta argitara ematen da haren laburpena, xehetasun honekin:

1.–Atarrabiako Udalaren 2021eko aurrekontua, honela xehaturik:

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 2.831.249,97 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 320.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak eta bestelakoak: 996.986,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 5.070.376,71 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 83.350,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: 970.000,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 210.000,00 euro.

8. kapitulua.–Aktiboen aldaketak: 0,00 euro.

9. kapitulua.–Pasiboen aldaketak: 0,00 euro.

Guztira: 10.481.962,68 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria-gastuak: 5.420.611,14 euro.

2. kapitulua.–Ondasunak eta zerbitzuak erostea: 2.296.659,35 euro.

3. kapitulua.–Interesak eta finantza-gastuak: 14.569,80 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 1.283.709,22 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 1.186.326,82 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 3.832,95 euro.

8. kapitulua.–Aktiboen aldaketak: 0,00 euro.

9. kapitulua.–Pasiboen aldaketak: 276.253,40 euro.

Guztira: 10.481.962,68 euro.

2.–Kirol Martiket 2015 SLk aurkeztutako 2021eko gastuen eta diru-sarreren aurreikuspenaren egoera: 1.162.299,00 euro egiten du diru-sarreretan eta 1.162.296,97 euro gastuetan.

3.–2021eko aurrekontua betearazteko oinarriak behin betiko onetsirik gelditu dira.

Atarrabian, 2021eko apirilaren 3an.–Alkatea, Mikel Oteiza Iza.

Iragarkiaren kodea: L2105487