87. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 19a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUÑA

Deialdia, dirulaguntzak banakako ebaluazio-araubidean emateko, ostalaritzaren eta ostatuen sektorearen mantentze-gastuetarako. Laburpena

DDBN (Identif.): 553278.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Haren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean aurki daiteke (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/553278).

Deialdiaren xedea da, COVID-19ak eragindako ondorioen aurrean, jarduera ekonomikoa bultzatzea eta negozioak aldi baterako ixteak eragindako zuzeneko galera ekonomikoaren egoera arintzen laguntzea, eta, ahal den neurrian, negozio horiek azken batean behin betiko ixtea saihestea.

Iruñean, 2021eko martxoaren 18an.–Gobernu Estrategiko, Merkataritza eta Turismoko zinegotzi ordezkaria, Ana Elizalde Urmeneta.

Iragarkiaren kodea: L2104846