87. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 19a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

EULTZ

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epean alegaziorik aurkeztu ez denez, behin betiko onesten da 2021. urteko udal aurrekontua, Eulzko Kontzejuak hasiera batez onetsia 2020ko azaroaren 20an egin osoko bilkuran.

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 1.460,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 10.730,50 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak: 15.172,08 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 10.514,91 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 37.877,49 euro.

GASTUAK:

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 17.982,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 692,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 10.000,00 euro.

Gastuak, guztira: 28.674,00 euro.

Eultzen, 2021eko martxoaren 30ean.–Kontzejuko burua, Lourdes Lana Goñi.

Iragarkiaren kodea: L2105338