79. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

SARTAGUDA

Laburpena, 2020-2021 ikasturtean kultura, hezkuntza
eta kirol jarduerak sustatzeko laguntzen deialdiarena
DDBN (Identifikazioa): 553777

Alkatetzaren 20/2021 ebazpena.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, argitara ematen da deialdiaren laburpena; haren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/553777).

Dirulaguntzak ematea kultura, hezkuntza eta kirol arloan egun Sartagudan ematen ari diren ikastaroetako ikasleendako. 2020-2021 ikasturte osoa hartzen duten ikastaroak sartzen dira deialdian (iraila/urria-maiatza/ekaina).

Sartagudan, 2021eko martxoaren 17an.–Alkatea, José Ignacio Eguizábal Martínez.

Iragarkiaren kodea: L2104603