79. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUÑA

Irabazi-asmorik gabeko entitateei zuzendutako deialdia, 2021. urtean gizarte-ekintzako berariazko proiektuak egin ditzaten desgaitasun/mendekotasun eta gizarteratze arloetan. Laburpena. DDBN (Identif.): 553374

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean aurki daiteke: (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/553374).

Iruñeko Udaleko Gizarte Zerbitzuetako, Komunitate Ekintzako eta Kiroleko zinegotzi ordezkariak 2021eko martxoaren 12an emandako Ebazpenaren bidez onetsia.

Administrazio deitzailea: Iruñeko Udala.

Organo emailea: Gizarte Zerbitzuetako, Komunitate Ekintzako eta Kiroleko zinegotzi ordezkaria.

Alor kudeatzailea: Gizarte Zerbitzuetako Alorra.

Instrukzio-organoa: Dirulaguntza kudeatzen duen alorreko idazkaritza teknikoa.

Deialdiaren xedea: araubidea ezartzea, 2021eko ekitaldian irabazi-asmorik gabeko erakunde eta elkarteei Gizarte Zerbitzuen arloko dirulaguntzak emateko, berariazko jardueren bidez gizarte ekintzaren garapena bultzatuko duten proiektuak egin ditzaten Iruñean, desgaitasunari/mendekotasunari eta gizarteratzeari berariaz zuzendutako programen esparruan.

Iruñean, 2021eko martxoaren 15ean.–Gizarte Zerbitzuetako, Komunitate Ekintzako eta Kiroleko zinegotzi ordezkaria, María Caballero Martínez.

Iragarkiaren kodea: L2104484