64. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 22a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

8/2021 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez xedatzen baita Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea Estatuko Administrazio Orokorraren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Lankidetza Batzordearen Erabakia, bi arau hauen gainean: Zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeko abenduaren 23ko 29/2019 Foru Legea, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileen arloko neurri batzuk onesteko irailaren 16ko 10/2020 Foru Lege Dekretua.

Aintzat hartuz Konstituzio Auzitegiari buruzko urriaren 3ko 2/1979 Lege Organikoaren 33. artikulua, urtarrilaren 7ko 1/2000 Lege Organikoak aldatu zuena,

EBAZTEN DUT:

Estatuko Administrazio Orokorraren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Lankidetza Batzordearen Erabakia, ebazpen honi eranskin gisa gehitu zaiona, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila xedatzea.

Iruñean, 2021eko otsailaren 26an.–Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusia, Joseba Asiain Albisu.

ERANSKINA

ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ETA NAFARROAKO FORU KOMUNITATEAREN ARTEKO LANKIDETZA BATZORDEAREN ERABAKIA, BI ARAU HAUEN GAINEAN: ZENBAIT ZERGA ALDATU ETA BESTE TRIBUTU-NEURRI BATZUK HARTZEKO ABENDUAREN 23KO 29/2019 FORU LEGEA, ETA NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO ADMINISTRAZIOAREN ETA HAREN ERAKUNDE AUTONOMOEN ZERBITZUKO LANGILEEN ARLOKO NEURRI BATZUK ONESTEKO IRAILAREN 16KO 10/2020 FORU LEGE DEKRETUA

Estatuko Administrazio Orokorraren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Aldebiko Lankidetza Batzordeak erabaki hau hartu du:

ERABAKIA:

1. Estatuko Administrazio Orokorraren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Lankidetza Batzordearen 2020ko ekainaren 4ko eta 2020ko azaroaren 30eko erabakien bidez, lantalde bana eratu zen. Lan talde horiek aldez aurretiko negoziazioak egin zituzten, zenbait arautan zeuden desadostasunak aztertu eta irtenbidea emateko. Desadostasunak arau hauei zegozkien: Zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeko abenduaren 23ko 29/2019 Foru Legearen 1.6, 5.1 eta 9. artikuluei; eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileen arloko neurri batzuk onesten zituen irailaren 16ko 10/2020 Foru Lege Dekretuaren 2. artikuluari eta hirugarren xedapen iragankorrari. Bi aldeen iritziz konponduta daude desadostasun horiek, lan talde bakoitzean alde bakoitzak hartu dituen jarrerak ikusirik, desadostasunek beren funtsa galdu baitute.

2. Lortutako akordioaren bitartez, bi aldeek uste dute konpondu dela agertutako desadostasuna.

3. Erabaki hau Konstituzio Auzitegiari jakinaraztea, Konstituzio Auzitegiari buruzko urriaren 3ko 2/1979 Lege Organikoaren 33.2 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, eta erabaki hau Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Iragarkiaren kodea: F2103314