64. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 22a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALESBES

2021eko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak.
Behin betiko onespena

2021eko 29. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, otsailaren 8an, jendaurreko epea argitara eman, eta epe hori iraganik inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi dira Udalaren eta bere erakunde autonomoen 2021eko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak; hori guztia, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz.

Alesbesen, 2021eko martxoaren 2an.–Alkate udalburua, María Carmen Segura Moreno.

AURREKONTUA

DIRU-SARREREN AURREKONTUA

UDALA

(euroak)

ZAHAR ETXEA

(euroak)

MUSIKA ESKOLA

(euroak)

C1.–Zuzeneko zergak

900.600,00

0,00

0,00

C2.–Zeharkako zergak

50.000,00

0,00

0,00

C3.–Tasak, prezio publikoak eta bertzelakoak

522.478,00

650.069,00

44.208,40

C4.–Transferentzia arruntak

1.381.795,43

110.000,00

41.522,72

C5.–Ondareko diru-sarrerak

524.146,35

0,00

0,00

Diru-sarrera arruntak, guztira:

3.379.019,78

760.069,00

85.731,12

C6.–Inbertsio errealak besterentzea

193.700,00

0,00

0,00

C7.–Kapital transferentziak

141.600,00

20.000,00

0,00

Kapitaleko diru-sarrerak, guztira:

335.300,00

20.000,00

0,00

Finantza eragiketak ez direnak, guztira:

3.714.319,78

780.069,00

85.731,12

C8.–Finantza-aktiboak

0,00

0,00

0,00

C9.–Finantza-pasiboak

500.000,00

0,00

0,00

Finantza eragiketak, guztira:

500.000,00

0,00

0,00

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA:

4.214.319,78

780.069,00

85.731,12

GASTUEN AURREKONTUA

UDALA

(euroak)

ZAHAR ETXEA

(euroak)

MUSIKA ESKOLA

(euroak)

C1.–Langileria gastuak

1.018.057,76

546.459,00

73.856,12

C2.–Ondasun arruntak eta zerbitzuak

1.346.722,03

204.260,00

11.175,00

C3.–Finantza-gastuak

17.850,00

1.750,00

200,00

C4.–Transferentzia arruntak

340.572,72

0,00

0,00

C5.–Kontingentzietarako funtsa

0,00

0,00

0,00

Gastu arruntak, guztira:

2.723.202,51

752.469,00

85.231,12

C6.–Inbertsio errealak

1.289.800,00

20.000,00

500,00

C7.–Kapital transferentziak

28.000,00

0,00

0,00

Kapitaleko gastuak, guztira:

1.317.800,00

20.000,00

500,00

Finantza eragiketak ez direnak, guztira:

4.041.002,51

772.469,00

85.731,12

C8.–Finantza-aktiboak

0,00

0,00

0,00

C9.–Finantza-pasiboak

173.317,27

7.600,00

0,00

Finantza eragiketak, guztira:.

173.317,27

7.600,00

0,00

GASTUAK, GUZTIRA:

4.214.319,78

780.069,00

85.731,12

Iragarkiaren kodea: L2104189