64. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 22a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

SAGASETA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

Sagasetako Kontzejuko Batzarrak, 2021eko otsailaren 25ean egin bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2021. urteko aurrekontu orokorra.

Aditzera ematen da orok jakin dezan eta bete dadin Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 271. artikulua; hartara, bizilagunek eta interesdunek espedientea aztertzen ahalko dute eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkeztu, hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita.

Jendaurreko epe horretan inork ez badu erreklamaziorik aurkezten, behin betiko onetsitzat joko da.

Sagasetan, 2021eko martxoaren 10ean.–Kontzejuko burua, Imanol Puñal Esain.

Iragarkiaren kodea: L2104039