64. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 22a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LEKUNBERRI

2021eko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak. Behin betiko onespena

Lekunberriko Udalak behin betiko onetsi ditu 2021eko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak.

Hasierako onespena 2021eko urtarrilaren 28an erabaki zen, eta 2020ko 35. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, otsailaren 15ekoan, eta Udalaren ediktu-taulan argitaratu zen. Jendaurreko epean ez da inolako alegazio, kexa edo oharrik aurkeztu.

Lekunberrin, 2021eko martxoaren 10ean.–Alkatea, Gorka Azpiroz Razquin.

I. ERANSKINA

GASTUAK:

KAPITULUA

ZENBATEKOA

I. kapitulua

578.700,00 euro

II. kapitulua

874.510,00 euro

III. kapitulua

10.000,00 euro

IV. kapitulua

464.775,00 euro

VI. kapitulua

1.592.647,70 euro

IX. kapitulua

214.700,00 euro

GUZTIRA

3.735.332,70 euro

DIRU-SARRERAK:

KAPITULUA

ZENBATEKOA

I. kapitulua

700.400,00 euro

II. kapitulua

150.000,00 euro

III. kapitulua

518.300,00 euro

IV. kapitulua

998.986,25 euro

V. kapitulua

10.600,00 euro

VII. kapitulua

1.357.046,45 euro

GUZTIRA

3.735.332,70 euro

II. ERANSKINA

Lekunberriko Garapen Elkartea SL sozietate publikoaren aurrekontua

GASTUAK:

GASTUAK

ZENBATEKOA

GUZTIRA

705.891,64 euro

DIRU-SARRERAK:

DIRU-SARRERAK

ZENBATEKOA

GUZTIRA

705.891,64 euro

III. ERANSKINA

Aralar Irratia SLren aurrekontua

GASTUAK:

GASTUAK

ZENBATEKOA

GUZTIRA

26.100,00 euro

DIRU-SARRERAK:

DIRU-SARRERAK

ZENBATEKOA

GUZTIRA

26.100,00 euro

IV. ERANSKINA

Aralar Musika Eskola

GASTUAK:

GASTUAK

ZENBATEKOA

GUZTIRA

516.803,67 euro

DIRU-SARRERAK:

DIRU-SARRERAK

ZENBATEKOA

GUZTIRA

516.803,67 euro

Iragarkiaren kodea: L2104269